Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 43. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 04.07.2017. godine /utorak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Izmjena i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu - skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 5. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 7. Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu - (federalni)
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2016. godinu   
 9. Analiza stanja i potreba mladih na području Zeničko-dobojskog kantona

NAPOMENA: Prije početka radnog dijela 43. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u povodu obilježavanja sjećanja na genocid u Srebrenici, kroz prigodan program će biti odata počast žrtvama genocida u Srebrenici i upriličena prezentacija karte “Genocid na karti“, autora Mugdima Cvrlje.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 42. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 14.06.2017. godine /srijeda/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za  izbor i reviziju
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2015. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2015. godinu
 3. Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu
 6. Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona (Ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih  porodica na području Zeničko-dobojskog kantona s osvrtom na rad i aktivnosti kantonalnih branilačkih udruženja)
 7. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 41. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  22.05.2017. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Nacrt (federalnog) Zakona o štrajku
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Nacrt (federalnog) Zakona o prijevozu opasnih materija
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 3. Inicijativa sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o kantonalnim administrativnim taksama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 13/02, 12/03, 4/04, 5/04, 4/08, 7/09,  2/10,  6/10, 9/10  i  12/13),
 4. Inicijativa JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju,
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2016. godinu,
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2016. godinu,
 8. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 40. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  08.05.2017. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o javnom redu i miru-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Plana zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona
 3. Elaborat o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici
 4. Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
 5. Informacija o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 39. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 03.04.2017. godine /ponedjeljak / u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
 2. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana
  • Prijedlog Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina
 5. Prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 7. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 8. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period VII-XII 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

                                                    

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma