Obavještavamo medije da će u četvrtak, 10.3.2016. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva za obratovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (RMK Inženjering, Zmaja od Bosne bb) biti upriličeno potpisivanje Ugovora o saradnji od strane Mensura Sinanovića, ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ugovora o saradnji u 2016. godini nastavak je višegodišnje uspješne saradnje na polju unaprjeđenja obrazovanja odraslih kroz stručnu i finasijsku podršku DVV International aktivnostima Ministarstva u ovoj oblasti.

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo javnost da je u toku upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO) u školskoj 2015./2016. godini. Detaljnije informacije o mjestu upisa i mjestu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), kao i potrebnoj dokumentaciji za upis, nalaze se na oglasnim pločama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Početak realizacije POPOiO planiran je za 14.03.2016. godine.

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

 

Na 45. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona je razmatran i usvojen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kako slijedi:

Rekapitulacija utroška sredstava sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu

Pozicija

Transfer

Odobreni iznos za 2015. god.

Utrošeni iznos za 2015. god.

Index

614100

Tekući transfer drugim nivoima vlasti

65.450,00

65.450,00

100

614100 MAD101

Tekući transfer za ustanove kulture

3.232.040,00

3.231.548,00

99,98

614100 MAD102

Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju

106.000,00

106.000,00

100

614200 MAD202

Tekući transfer za stipendiranje studenata

1.002.960,00

1.000.720,00

99,78

614200 MAD203

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre

1.560.000,00

1.521.934,00

97,56

614200 MAD204

Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost

23.800,00

18.950,00

79,62

614200 MAD205

Tekući transfer za nabavku udžbenika

274.350,00

268.610,18

97,91

614200 MAD206

Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

454.800,00

454.721,40

99,98

614300 MAX002

Tekući transfer za sport

550.000,00

518.901,50

94,00

614300 MAX003

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

50.000,00

45.422,85

90,85

614300 MAX004

Tekući transfer za zaštitu kulturno historijskih spomenika

30.800,00

30.600,00

99,35

614300 MAX005

Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti

50.000,00

47.750,00

95,50

614300 MAX006

Tekući transfer za vjerske zajednice

65.000,00

64.000,00

98,46

UKUPNO

7.465.200,00

7.374.607,93

98,79

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je sa Elvirom Dilberović, federalnom ministricom obrazovanja i nauke prisutvovao obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja „Dan ružičastih majica“, koji je 24.02.2016. godine prvi put obilježen i u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom je ispred sarajeveske Katedrale upriličena kampanja “Stop nasilju u školama: Ti nisi sam/sama“ s ciljem prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Nevzeta Rezaković, kontakt osoba za aktivnosti DVV International na području Zeničko-dobojskog kantona 1.2.2016. godine, bili su u radnoj posjeti Emiru Avdagiću, direktoru Ureda DVV International za Bosnu i Hercegovinu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod imaju višegodišnju uspješnu saradnju sa DVV International na polju podrške obrazovanja odraslih i ova posjeta je bila prilika da se iskaže zahvalnost za stručnu i finasijsku podršku uređenju oblasti obrazovanja odraslih, ali i da se razgovara o konkretnim planovima Ministarstva i Pedagoškog zavoda u ovoj oblasti i saradnji sa DVV International u realizaciji tih planova. Kao ključna pitanja za uspješnu implementaciju Zakona o obrazovanju odraslih definirana su donošenjem podzakonskih akata, razvijanje kompetencija menadžmenta u obrazovanju odraslih i kadrova za razvijanje programa za obrazovanje odraslih, te andragoško osposobljavanje realizatora programa.

DVV International Ured u Bosni i Hercegovini iskazao je spremnost da finasijski i stručno podrži Ministarstvo i Pedagoški zavod u realizaciji njihovih prioriteta u segmentu obrazovanja odraslih i u ovoj godini.

Ministar Sinanović je prilikom ove radne posjete uručio Emiru Avdagiću, direktoru DVV International Ured u Bosni i Hercegovini zahvalnicu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dosadašnju uspješnu saradnju.

 

 

 

Ministrstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj :7/10, 8/12).

  • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2015/2016. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2016. godine navršiti pet godina i šest mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
  • Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
  • Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
  • O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.
  • Evidencija djece se vrši u periodu od 25.01.2016. godine do 05.02.2016. godine u školi koju će djeca pohađati.

 

Minstarsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 17.12.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održana je Završna konferencija Projekta "Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području u Zeničko-dobojskom kanton".

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, obrazovnih vlasti i institucija obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih organizacija (UNICEF, OSCE, ...), direktori odgojno-obrazovnih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, treneri/mentori.

Na Konferenciji su se prisutnima obratili Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children i Munevara Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda, koji su istakli da se postignutim rezultatima može ponositi, ali i preuzeli obavezu da i dalje zajednički djeluju na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj Projekta, koji su zajednički implementirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod u saradnji sa partnerskom organizacijom Save the Children u periodu od 2013.-2015. godine, je bio obezbijediti jednak pristup kvalitetnom, sveobuhvatnom i održivom predškolskom i osnovnom obrazovanju svoj djeci u Zeničko-dobojskom kantonu. Provedbu svih aktivnosti projekta finasijski je podržao Save the Children.

Projekt je implementiran u 27 predškolskih ustanova i 61 osnovnoj školi u svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona. Kroz projekt osposobljena su 82 trenera/mentora koji su pružali stručnu podršku (obuke i mentorisanje) za 1200 nastavnika i odgajatelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Nakon provedenih obuka nastavnici i odgajatelji su osposobljeni za kvalitetnije korištenje dokumenta ZJNPP-a za b/h/s jezik i književnost definirana na ishodima učenja, primjenu novih strategija učenja i podučavanja, kreiranje priprema baziranih na ishodima učenja i primjenu u nastavi b/h/s jezika i književnosti te realizaciji zajedničkih aktivnosti iz područja – Razvoj govora za predškolski uzrast.

Efekti implementacije ovog projekta poslužit će kao osnova za projekciju implementacije definiranih ishoda učenja iz ostalih odgojno-obrazovnih područja.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 4. decembra 2015. godine u Zenici, organizirovan je drugi radni sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Općine Usora i direktora obrazovnih ustanova sa područja Općine Usora.

Na zajedničkom radnom sastanku, u sjedištu Ministarstva, razmatrani su različiti aspekti implementacije Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora, kao i modaliteti komunikacije i općih principa saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, nakon prijenosa obrazovnih nadležnosti. Učesnici sastanka su izrazili svoje zadovoljstvo dogovorenim principima uzajamne saradnje, naglašavajući spremnost da se u cjelosti ispoštuju odredbe Zakona o prijenosu nadležnosti.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na zasjedanju održanom, 08.07.2014. godine usvojila Strategiju kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godine.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je formirala Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina čiji zadatak je da Vladi i Skupštini Kantona podnosi Izvještaj o realizaciji Strategije za prethodnu godinu.         

Na osnovu predočenih podataka, između ostalog, konstatirano je da jedan broj nadležnih općinskih službi za kulturu, odnosno predstavnika općina u Monitoring timu, nije dostavio izvještaje o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. I pored toga, može se zaključiti da su aktivnosti i obaveze utvrđene Strategijom za 2015. godinu bile poticaj za značajne pomake u sferi kulture na području Zeničko-dobojsakog kantona. Prije svega, treba istaknuti da je Zeničko-dobojski kanton nastavkom finansiranja 15 ustanova kulture, iako im nije osnivač, u okviru ”Transfera za ustanove kulture” (3.232.040,00 KM u 2015. godini) omogućio kontinuitet njihovog rada i pomogao u procesu sprječavanja urušavanja sistema kulture na području Kantona.

Monitoring tim je, također, istakao značajne iskorake u oblasti kulture, koji su načinjeni realizacijom Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona, ali su identificirane i određene slabosti. S ciljem prevazilaženja uočenih slabosti, predložene su mjere koja će biti predmetom izvještavanja za naredni period.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici održanoj 26.11.2015. godine usvojila Izvještaj Monitoring tima i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Dana 12.11.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović primio je u radnu posjetu predstavnike Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku, kome su prisustvovali ministar Sinanović sa saradnicima, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici općinskih aktiva direktora srednjih škola, u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovaralo se o mnogim aktuelnim pitanjima u vezi sa radom i funkcionisanjem srednjih škola.

Ministar Sinanović je istakao da je ovo prvi u nizu sastanaka koji će se održati sa direktorima škola, sa ciljem razmjene informacija i razgovora o aktuelnim pitanjima, kako za Ministarstvo, tako i za direktore i uposlenike škola, te zajedničkog planiranja narednih aktivnosti na unapređenju rada škola i podizanja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

Direktori su iznijeli svoje viđenje određenih aktuelnih pitanja u vezi sa funkcionisanjem škola, zapošljavanjem, statusom prosvjetnih radnika, te građevinskim stanjem i materijalno-tehničkom opremljenošću škola.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma