Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pripremilo je Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti koji je od strane Vlade i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Riječ o reformski poboljšanom sadržaju predmetnog zakona u čijem kreiranju je neposredno učestvovala zainteresirana pozorišna i stručna javnost. Ovakvim pritupom u izradi predmetnog zakona, resorno ministarstvo, odnosno Vlada Kantona, iskazali su potrebni senzibilitet i partnerski pristup svih zainteresiranih strana u iskrenoj i zajedničkoj namjeri da se inoviranim zakonskim rješenjima bliže urede sva aktuelna pitanja iz segmenta pozorišne djelatnosti.

Pored toga, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kuturu i sport, usvojila prijedloge programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, čime su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih javnih sredstava sa slijedećih budžetskih pozicija:

“Tekući transfer za ustanove culture”, (planirana sredstva u iznosu od 3.259.344,00 KM, koriste se za plaće, topli obrok, regres, usluge knjigovodstva  i dio materijalnih troškova za 15 ustanova kulture na području Kantona- 11 biblioteka, tri muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica).

“Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hecegovinu”, (planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 KM se koriste za podršku radu ustanova kulture od značaja za BiH na privremenoj osnovi s ciljem omogućavanja rada i djelovanja radi ostvarenja opće i posebne koristi za BiH u oblasti kulture).

“Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama”, (planirana sredstva u iznosu od 45.000,00 KM koriste se za aktivnosti vjerskih zajednica i za rekonstrukciju i sanaciju vjerskih objekata na području Kantona).

“Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika”, (planirana sredstva u iznosu od 27.720,00 KM koriste se za restauraciju, konzervaciju i sanaciju kulturno-historijskih spomenika na području Kantona, arheološka istraživanja, te za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine).

 “Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”, (za sufinansiranje smještaja naših studenata u studentske centre na području F BiH kao jedan od najznačajnijih vidova podrške redovnim studentima, i zaštite studentskog standarda); planirana sredstva u iznosu 1.603.080,00 KM.

 “Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti”, (planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 KM koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata).

“Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost”, (za sufinansiranje različitih projektnih aktivnosti u segmentu kulture te podrške izdavačkim aktivnostima od značaja za Kanton); planirana sredstva u iznosu 55.000,00 KM.

“Tekući transfer za sport”, (sredstva u iznosu od 650.000,00 KM koriste za sufinansiranje aktivnosti sportskih klubova i drugih organizacija u sportu, kao i istaknutih sportista (pojedinaca) sa područja Kantona).

 “Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost”, (namjenjen kao finansijska podrška iz Budžeta Kantona svim projektima koji se odnose na takmičenja učenika srednjih škola, podršku izdavanju univerzitetskih udžbenika, učešće i organizovanje naučnih skupova i konferencija, kao i subvencioniranje izrade doktorskih disertacija); planirana sredstva u iznosu od 24.000,00 KM.

“Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje”, (za finansiranje obaveznih 150 sati, obaveznog  predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja prethodno nisu bila obuhvaćena nijednim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja u javnim ili privatnim predškolskim ustanovama);  planirana sredstva u iznosu 548.000,00 KM.

 

 

Press služba

Obavještavamo vas da će se dana 17.03.2016. godine (četvrtak) u 14,00 sati u sjedištu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (zgrada RMK Inženjering), ul. Zmaja od Bosne bb Zenica, upriličiti potpisivanje Sporazuma o razumjevanju o regulisanju odnosa u vezi sa implementacijom Projekata za unapređenje Energetske efikasnosti na objekte javne namjene iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva zdravstva  Zeničko-dobojskog kantona, između Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva zdravstva, trinaest škola i Opće bolnice Tešanj a koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj.  

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo medije da će u četvrtak, 10.3.2016. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva za obratovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (RMK Inženjering, Zmaja od Bosne bb) biti upriličeno potpisivanje Ugovora o saradnji od strane Mensura Sinanovića, ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ugovora o saradnji u 2016. godini nastavak je višegodišnje uspješne saradnje na polju unaprjeđenja obrazovanja odraslih kroz stručnu i finasijsku podršku DVV International aktivnostima Ministarstva u ovoj oblasti.

Pozivamo vas da zabilježite ovaj događaj.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

Obavještavamo javnost da je u toku upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu (POPOiO) u školskoj 2015./2016. godini. Detaljnije informacije o mjestu upisa i mjestu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), kao i potrebnoj dokumentaciji za upis, nalaze se na oglasnim pločama osnovnih škola i predškolskih ustanova.

Početak realizacije POPOiO planiran je za 14.03.2016. godine.

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

 

Na 45. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona je razmatran i usvojen Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2015. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kako slijedi:

Rekapitulacija utroška sredstava sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu

Pozicija

Transfer

Odobreni iznos za 2015. god.

Utrošeni iznos za 2015. god.

Index

614100

Tekući transfer drugim nivoima vlasti

65.450,00

65.450,00

100

614100 MAD101

Tekući transfer za ustanove kulture

3.232.040,00

3.231.548,00

99,98

614100 MAD102

Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju

106.000,00

106.000,00

100

614200 MAD202

Tekući transfer za stipendiranje studenata

1.002.960,00

1.000.720,00

99,78

614200 MAD203

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre

1.560.000,00

1.521.934,00

97,56

614200 MAD204

Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost

23.800,00

18.950,00

79,62

614200 MAD205

Tekući transfer za nabavku udžbenika

274.350,00

268.610,18

97,91

614200 MAD206

Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

454.800,00

454.721,40

99,98

614300 MAX002

Tekući transfer za sport

550.000,00

518.901,50

94,00

614300 MAX003

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

50.000,00

45.422,85

90,85

614300 MAX004

Tekući transfer za zaštitu kulturno historijskih spomenika

30.800,00

30.600,00

99,35

614300 MAX005

Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti

50.000,00

47.750,00

95,50

614300 MAX006

Tekući transfer za vjerske zajednice

65.000,00

64.000,00

98,46

UKUPNO

7.465.200,00

7.374.607,93

98,79

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je sa Elvirom Dilberović, federalnom ministricom obrazovanja i nauke prisutvovao obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja „Dan ružičastih majica“, koji je 24.02.2016. godine prvi put obilježen i u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom je ispred sarajeveske Katedrale upriličena kampanja “Stop nasilju u školama: Ti nisi sam/sama“ s ciljem prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Nevzeta Rezaković, kontakt osoba za aktivnosti DVV International na području Zeničko-dobojskog kantona 1.2.2016. godine, bili su u radnoj posjeti Emiru Avdagiću, direktoru Ureda DVV International za Bosnu i Hercegovinu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod imaju višegodišnju uspješnu saradnju sa DVV International na polju podrške obrazovanja odraslih i ova posjeta je bila prilika da se iskaže zahvalnost za stručnu i finasijsku podršku uređenju oblasti obrazovanja odraslih, ali i da se razgovara o konkretnim planovima Ministarstva i Pedagoškog zavoda u ovoj oblasti i saradnji sa DVV International u realizaciji tih planova. Kao ključna pitanja za uspješnu implementaciju Zakona o obrazovanju odraslih definirana su donošenjem podzakonskih akata, razvijanje kompetencija menadžmenta u obrazovanju odraslih i kadrova za razvijanje programa za obrazovanje odraslih, te andragoško osposobljavanje realizatora programa.

DVV International Ured u Bosni i Hercegovini iskazao je spremnost da finasijski i stručno podrži Ministarstvo i Pedagoški zavod u realizaciji njihovih prioriteta u segmentu obrazovanja odraslih i u ovoj godini.

Ministar Sinanović je prilikom ove radne posjete uručio Emiru Avdagiću, direktoru DVV International Ured u Bosni i Hercegovini zahvalnicu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dosadašnju uspješnu saradnju.

 

 

 

Ministrstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj :7/10, 8/12).

  • Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) u školskoj 2015/2016. godini namijenjen je djeci koja će do 1.marta 2016. godine navršiti pet godina i šest mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
  • Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
  • Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
  • O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.
  • Evidencija djece se vrši u periodu od 25.01.2016. godine do 05.02.2016. godine u školi koju će djeca pohađati.

 

Minstarsvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 17.12.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održana je Završna konferencija Projekta "Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području u Zeničko-dobojskom kanton".

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, obrazovnih vlasti i institucija obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih organizacija (UNICEF, OSCE, ...), direktori odgojno-obrazovnih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, treneri/mentori.

Na Konferenciji su se prisutnima obratili Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children i Munevara Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda, koji su istakli da se postignutim rezultatima može ponositi, ali i preuzeli obavezu da i dalje zajednički djeluju na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj Projekta, koji su zajednički implementirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod u saradnji sa partnerskom organizacijom Save the Children u periodu od 2013.-2015. godine, je bio obezbijediti jednak pristup kvalitetnom, sveobuhvatnom i održivom predškolskom i osnovnom obrazovanju svoj djeci u Zeničko-dobojskom kantonu. Provedbu svih aktivnosti projekta finasijski je podržao Save the Children.

Projekt je implementiran u 27 predškolskih ustanova i 61 osnovnoj školi u svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona. Kroz projekt osposobljena su 82 trenera/mentora koji su pružali stručnu podršku (obuke i mentorisanje) za 1200 nastavnika i odgajatelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Nakon provedenih obuka nastavnici i odgajatelji su osposobljeni za kvalitetnije korištenje dokumenta ZJNPP-a za b/h/s jezik i književnost definirana na ishodima učenja, primjenu novih strategija učenja i podučavanja, kreiranje priprema baziranih na ishodima učenja i primjenu u nastavi b/h/s jezika i književnosti te realizaciji zajedničkih aktivnosti iz područja – Razvoj govora za predškolski uzrast.

Efekti implementacije ovog projekta poslužit će kao osnova za projekciju implementacije definiranih ishoda učenja iz ostalih odgojno-obrazovnih područja.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 4. decembra 2015. godine u Zenici, organizirovan je drugi radni sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Općine Usora i direktora obrazovnih ustanova sa područja Općine Usora.

Na zajedničkom radnom sastanku, u sjedištu Ministarstva, razmatrani su različiti aspekti implementacije Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora, kao i modaliteti komunikacije i općih principa saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, nakon prijenosa obrazovnih nadležnosti. Učesnici sastanka su izrazili svoje zadovoljstvo dogovorenim principima uzajamne saradnje, naglašavajući spremnost da se u cjelosti ispoštuju odredbe Zakona o prijenosu nadležnosti.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma