Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na zasjedanju održanom, 08.07.2014. godine usvojila Strategiju kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godine.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je formirala Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina čiji zadatak je da Vladi i Skupštini Kantona podnosi Izvještaj o realizaciji Strategije za prethodnu godinu.         

Na osnovu predočenih podataka, između ostalog, konstatirano je da jedan broj nadležnih općinskih službi za kulturu, odnosno predstavnika općina u Monitoring timu, nije dostavio izvještaje o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu. I pored toga, može se zaključiti da su aktivnosti i obaveze utvrđene Strategijom za 2015. godinu bile poticaj za značajne pomake u sferi kulture na području Zeničko-dobojsakog kantona. Prije svega, treba istaknuti da je Zeničko-dobojski kanton nastavkom finansiranja 15 ustanova kulture, iako im nije osnivač, u okviru ”Transfera za ustanove kulture” (3.232.040,00 KM u 2015. godini) omogućio kontinuitet njihovog rada i pomogao u procesu sprječavanja urušavanja sistema kulture na području Kantona.

Monitoring tim je, također, istakao značajne iskorake u oblasti kulture, koji su načinjeni realizacijom Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona, ali su identificirane i određene slabosti. S ciljem prevazilaženja uočenih slabosti, predložene su mjere koja će biti predmetom izvještavanja za naredni period.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici održanoj 26.11.2015. godine usvojila Izvještaj Monitoring tima i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport

Dana 12.11.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović primio je u radnu posjetu predstavnike Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku, kome su prisustvovali ministar Sinanović sa saradnicima, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici općinskih aktiva direktora srednjih škola, u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovaralo se o mnogim aktuelnim pitanjima u vezi sa radom i funkcionisanjem srednjih škola.

Ministar Sinanović je istakao da je ovo prvi u nizu sastanaka koji će se održati sa direktorima škola, sa ciljem razmjene informacija i razgovora o aktuelnim pitanjima, kako za Ministarstvo, tako i za direktore i uposlenike škola, te zajedničkog planiranja narednih aktivnosti na unapređenju rada škola i podizanja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

Direktori su iznijeli svoje viđenje određenih aktuelnih pitanja u vezi sa funkcionisanjem škola, zapošljavanjem, statusom prosvjetnih radnika, te građevinskim stanjem i materijalno-tehničkom opremljenošću škola.

U skladu sa članom 28.(5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na internetskoj stranici Zeničko-dobojskog kantona objavljuje informaciju o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

           Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci provodi se za nabavku udžbenika za učenike III razreda osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/16. godini.

            Nabavka udžbenika će se izvršiti, primjenom člana 21.c) od ovlaštenih izdavačkih kuća. Odabir udžbenika (autor/izdavač) po kome će raditi izvršen je od strane nastavnika i putem škola dostavljen Ministarstvu.

            Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja bit će dostavljen svim izdavačima za čija izdanja su se nastavnici opredijelili za upotrebu u školskoj 2015/16. godini. Na pregovore i dostavu ponuda bit će pozvani kvalificirani kandidati.

 

Dana 02. i 03.9.2015. godine, Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao je radnom sastanku predstavnika obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini na kome se razgovaralo o postignutim rezultatima u oblasti pravnog uređenja obrazovanja odraslih, te o narednim koracima koji će doprinijeti harmonizaciji propisa i prakse u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u Goraždu.

Domaćin sastanka, pored DVV International Ured u Bosni i Hercegovini, koji je finasijski podržava održavanje sastanaka, bilo je i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Učesnike sastanka, u ime domaćina pozdravili su i poželjeli im dobrodošlicu, ugodan i uspješan rad, Emir Avdagić, direktor DVV International – Ured u Bosni i Hercegovini i Damir Žuga ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Doprinos uspješnoj organizaciji i realizaciji sastanka dao je i Zlatko Malić, voditelj projekta SEC Caritasa Bosne i Hercegovine.

Održavanje sastanaka predstavnika obrazovnih vlasti u cilju podrške pravnom uređenju i harmoniziranju obrazovanja odraslih, redovna je aktivnost obrazovnih vlasti i DVV International Ureda u Bosni i Hercegovini, a Goražde je odabrano za domaćina sastanka jer je Bosansko-podrinjski kanton Goražde, treći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Zakon o obrazovanju odraslih. Prije ovog kantona, Unsko-sanski kanton i Zeničko-dobojski kanton su donijeli zakone o obrazovanju odraslih. Na sastanku su predstavljeni novodoneseni zakoni o obrazovanju odraslih u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Tuzlasnkom kantonu, te razgovarano o međusobnoj podršci i harmoniziranju podzakonskih akata. Istaknuto je da je prilikom donošenja ovih zakona korišten Zakon o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona kao dobar primjer pravnog uređenja ove oblasti. Predstavnik Srednjo-bosanskog kantona, također, istakao je da je u ovom kantonu pripremljen Nacrt zakona o obrazovanju odraslih i da je kao model korišten zakon Zeničko-dobojskog kantona. Do sada su oblast obrazovanja odraslih zakonski uredili, pet kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Zapadno-hercegovački i Tuzlanski kanton, te Republika Srpska.

Ministar Sinanović, u kratkom obraćanju prisutnima, dao je pregled dosadašnjih aktivnosti i narednih koraka Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja odraslih, odnosno osiguranju primjene koncepta cjeloživotnog učenja. Sastanku je prisustvovala i Nevzeta Rezaković, uposlenica Pedagoškog zavoda, koordinator za aktivnosti DVV International u oblasti obrazovanja odraslih za područje Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je bio prilika da se u ugodnoj i radnoj atmosferi razgovara i razmijene iskustva o ovom bitnom segmetu obrazovanja koji treba da doprinese boljoj usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

Dana 07.04.2015. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović bio je domaćin šefu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Jonathanu Mooreu. Radni sastanak je upriličen na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi neposredno ministru Sinanoviću i njegovim saradnicima bila iskazana spremnost Misije OSCE-a da podrži realizaciju nastave pravoslavne vjeronauke.

Na sastanku se ministar Sinanović zahvalio Misiji OSCE-a na podršci koju, kroz različite aktivnosti, OSCE pruža unapređenju odgoja i obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador Moore upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima obrazovnih vlasti Zeničko-dobojskog kantona na osiguranju kvalitetnog obrazovanja svim učenicima. U tom smislu, u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, zainteresirani učenici mogu pohađati nastavu pravoslavne vjeronauke (donesen je nastavni program i realiziraju se časovi). Također, donesen je nastavni plan i okvirni program za osnovnu školu na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Visoka delegacija OSCE-a iskazala je zadovoljstvo zbog dosadašnjih dobrih rezultata ovog ministarstva na polju osiguranja jednakopravnosti svih učenika, te izrazila spremnost da podrži dalje napore Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na podizanju kvaliteta obrazovanja.

Dana 25.03.2015. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona bili su domaćini radne posjete predstavnika obrazovnih vlasti i obrazovnih ustanova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Delegaciju Bosansko-podrinjskog kantona na čelu sa ministrom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damirom primili su ministar Sinanović Mensur i direktorica Selmanović Munevera sa saradnicima.

Kroz cjelodnevni program zajedničkih aktivnosti, gostima iz Bosansko-podrinjskog kantona, prezentirana su iskustva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona vezana za uvođenje alternativnih predmeta izbornom predmetu vjeronauka/vjeronauk u osnovnim i srednjim školama. Naime, Zeničko-dobojski kanton je omogućio kroz donošenje nastavnih programa alternativnog predmeta, Kultura i zajednica u osnovnoj školi, odnosno Etika u gimnaziji, da svi učenici izučavaju jedan od četiri ponuđena izborna predmeta (Islamska vjeronauka/Katolički vjeronauk/Pravoslavna vjeronauka/Kultura i zajednica, odnosno Etika).

U Bosansko-podrinjskom kantonu su u toku aktivnosti na uvođenju alternativnog predmeta vjeronauci/vjeronauku, te je i cilj posjete bio upoznavanje sa primjerima dobre prakse, koji se odnose, kako na donošenje nastavnih programa, tako i na organizaciju nastave. Kako bi se kolegama iz Bosansko-podrinjskog kantona, predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, kao i direktorima škola, ponudilo što više informacija i praktičnih savjeta, upriličene su i posjete OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica i Prvoj gimnaziji Zenica. Direktori i nastavnici navedenih škola su prezentirali svoja iskustva vezana za realizaciju nastave alternativnih predmeta, kao i praktične modele organizacije nastave.

Radna posjeta je realizirana uz podršku OSCE Misije u Bosni i Hercegovini.

Gosti su iskazali svoje zadovoljstvo viđenim i odali priznanje obrazovnim vlastima Zeničko-dobojskog kantona na postignutim rezultatima i u ovom segmentu unapređenja odgoja i obrazovanja.

Izrazili su želju da se nastavi sa saradnjom obrazovnih vlasti, ali i povezivanjem obrazovnih institucija ova dva kantona kroz zajedničke projekte i uzajamne posjete učenika i uposlenika škola.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović i Nebojša Nikolić, predsjedavajući GV grada Zenice su primili košarkašice KŽK Čelik-pobjednice Kupa BiH i čestitali im osvojeni Kup.

Premijer je čestitajući košarkašicama, naglasio da je ovo veliki uspjeh s obzirom da su odbranile titulu pobjednica Kupa koju su osvojile i prošle godine.

Nebojša Nikolić, se pridružio čestitkma premijera Galijaševića uz obećanje da će Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton zajednički raditi na poboljšanju stanja u sportu.

U ime KŽK Čelik na prijemu se zahvalio predsjednik Senad Husejnagić i Aida Kalušić, kapiten Kluba.

 

 

Press služba ZDK

Dana 04.03.2015. godine u hotelu "Zenica" Zenica održan je seminar za direktore osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Održavanje seminara za direktore odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona redovna je godišnja aktivnost Pedagoškog zavoda.

Ovakva okupljanja su prilika da se prezentiraju dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti Pedagoškog zavoda koji se realiziraju u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, međunarodnim i domaćim organizacijama i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod.

Seminaru, pored direktora svih osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika Pedagoškog zavoda, prisustvovao je i Mirko Trifunović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, predstavnice EU Projekta "Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II" Melisa Gazdić i Ljubica Špirić, te predstavnici Bosna Sema obrazovnih isntitucija.

Na ovom seminaru su prezentirani rezultati analiza uspjeha učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i vladanju na kraju školske 2013/14. godine. Zbirni pokazatelji o uspjehu učenika u učenju i vladanju, koje je Pedagoški zavod sačinio na osnovu podataka dobivenih iz škola, pružaju priliku da se sagleda i usporedi stanje svake pojedine škole u odnosu na druge škole, kao i da se prate trendovi i planiraju potrebne aktivnosti na poboljšanju stanja, kako na nivou škole, tako i aktivnosti obrazovnih vlasti i stručnih institucija vezanih za različite vrste podrške školama.

Na seminaru su predstavljene i aktivnosti Projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH - faza II“ za period od 2014.-2016. godine. Projekat se finansira iz IPA sredstava Evropske Unije, provodi ga Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima iz cijele Bosne i Hercegovine, a projektne aktivnosti implementira EPRD konzorcijum

Naime, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod već duže vrijeme učestvuju u aktivnostima kojima je cilj uvođenje poduzetničke ključne kompetencije u osnovne i srednje škole Zeničko-dobojskog kantona i implementacija ovog projekta, u kome od samog početka aktivno učestvuju predstavnici Pedagoškog zavoda i dvije Pilot – škole, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica i Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, dio je tih nastojanja. Poduzetnička kompetencija je jedna od osam ključnih kompetencija koje su definisane evropskim referentnim okvirom. Poduzetnička kompetencija se odnosi na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u aktivnosti i uključuje kreativnost, inovativnost i spremnost na rizik, kao i mogućnost planiranja i upravljanja projektima radi ostvarenja određenih ciljeva.

Također, predstavljeni su dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti u okviru projekta Implementacija definisanih ishoda učenja iz jezičko-komunikacijskog područja u Zeničko-dobojskomkantonu 2013.-2015. godina, koji je ušao u svoju treću, završnu godinu implementacije.

Projekt podrazumijeva kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika razredne nastave i nastavnika B/H/S jezika i književnosti iz Oblasti Čitanje, Usmeno izražavanje i slušanje te Pisanje, a sve u cilju razumijevanja novog koncepta organizacije nastave B/H/S jezika u svrhu povećanja funkcionalne pismenosti. Partneri u projektu su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona i organizacija Save the Children International.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za primjenu Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Ovim Programom u školskoj 2014/2015. godini bit će obuhvaćena djeca koja će do 1.marta 2015. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova. Prijava djece se vrši u periodu od 26.01.2015. godine do 13.02.2015. godine, a mjesto upisa naznačeno ja na školi koju će dijete pohađati. Program će se realizirati u dva ciklusa, od kojih prvi traje od marta do maja, a drugi u periodu maj-juli.

Djeca, koja su u ovoj školskoj godini, pohađala predškolsku ustanovu u kojoj se realizira Cjeloviti razvojni program neće biti obuhvaćena Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja jer Cjeloviti razvojni program sadrži i Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon završene „male škole“ bit će dodijeljena uvjerenja koja će služiti za upis u osnovnu školu.

Inače, Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja traje 150 sati (10 radnih sedmica / 3 sata dnevno) i u cjelosti se finansira iz budžeta Kantona. On se realizira u javnim i privatnim verifikovanim predškolskim ustanovama te u školama (u sredinama gdje ne postoje predškolske ustanove).Plan „male škole“ je urađen prema školskim područjima i usklađen sa blizinom objekata škola i predškolskih ustanova.Za kraj, obavještenje za roditelje odnosno staratelje djece koja će pohađati Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, da su prilikom upisa djetata dužni donijeti: izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija), ljekarsko uvjerenje, isključivo - za upis u predškolsku ustanovu i kopiju lične karte roditelja/staratelja. Dokumente nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je besplatno. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđene su i novčane kazne za roditelje koji ne upišu dijete u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma