Projektni partner: Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

Oficijelna web stranica: https://teeschools.interreg-med.eu/

Projekat TEESCHOOLS (Transfer energetske efikasnosti u mediteranskim školama) ima za cilj pružiti nova rješenja lokalnim vlastima kako u tehničkom tako i finansijskom smislu za implementaciju Nearly Zero Energy Building (NZEB) aktivnosti obnove u mediteranskim školama.

Glavni izlazni rezultati:

  • Integrirani set alata koji podržavaju upravljanje energetskom efikasnošću u školama sa kalkulatorom ugljičnog otiska; baza podataka o najboljim praksama za NZEB energetsku obnovu školskih zgrada; finansijska rješenja i sheme za energetsku efikasnost;
  • Primjena pilota u školskim zgradama: energetski auditi, planovi obnove, računanje ugljičnog otiska aktivnosti obnove, razvoj modela energetske usluge i sheme finansiranja.
  • E-učenje i face-to-face obuka regionalnog i lokalnog tehničkog osoblja, energetskih menadžera i učenika.
  • Razvoj preporuka za politiku i integracija izlaznih rezultata projekta na lokalne planove.

Integrirani set alata koji su prihvatljivi za korisnike biti će testiran i potvrđen pomoću pilot aktivnosti u svakoj partnerskoj regiji. U implementaciji projekta učestvuje 15 projektnih partnera iz 7 država (Italija, Španija, Grčka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kipar i Franscuska).

Ukupna vrijednost projekta je 2.840.000.00 EUR, sufinansirana od strane fondova EU sa 85%. Trajanje projekta je 36 mjeseci, 01-02-2017 do 31-01-2020.

Program transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) je zvanično usvojen od strane Evropske komisije dana 03.06.2015. godine s ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji. U programu učestvuje ukupno 13 zemalja (10 članica EU i 3 IPA zemlje).

Prvi Javni poziv za modularne projektne prijedloge u okviru Interreg MED Programa je objavljen 01.09. 2015. i zatvoren 03.11.2015. Od strane Monitoring komiteta za Interreg MED Program tokom sastanka koji je održan05.04.2016. godine u Marseju odobreno je 108 projekataod ukupno 225 za drugi krug selekcije. Upravni odbor za Interreg MED Program je tokom sastanka koji je održan 27.09.2016. godine u Marseju odobrio 49 modularnih projekata, dok su 32 korigovana projekta izabrana za drugi korak procjene za konačan izbor, od kojih je12 odobreno u okviru konačne selekcije u decembru.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom Tools for Energy Efficiencyin mediterranean SCHOOLS – „TEESCHOOLS“ (“Alati za energetsku efikasnost u mediteranskim školama”),odobren u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED): Prioritetna osa 2 – Podsticanje nisko-karbonskih strategija i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovima, ostrvima i udaljenim područjima, Specifični cilj 2.1 – Ojačati kapacitete za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama na transnacionalnom nivo. Vodeći partner u ovom projektu je Italijanska državna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj. U projekat je uključeno ukupno 10 partnera sa područja Italije, Španije, Grčke, Hrvatske, Kipra, Francuske i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 2,840,000.00 (€), a vrijednost projekta za ZDK je 210,000.00 (€). Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Kako je cilj EU da se do 2020. godine za 20% smanji emisija štetnih plinova, postoji potreba da se pokrenu zajedničke aktivnosti javnog i privatnog sektora. Renoviranje zgrada postaje jedno od najbitnijih pitanja te projekat TEESCHOOLS ima za cilj da pruži nova rješenja za lokalne vlasti kako u tehničkom tako i u finansijskom smisluimplementirajućiaktivnosti renoviranja školskih zgradasa ciljem povećanja energetske efikasnosti. Inovativni pristup se sastoji u uspostavljanju integrisanog skupa pristupačnih naučnihalata koji će biti testirani u svim partnerskim zemljama,usvojeni i usklađeni sa ciljem da se koriste u lokalnim, regionalnim i nacionalnih energetskim planovima. Transnacionalni stručni radni tim će podržati pilot projekte i kombinovane modele učenja koji će pomoći jačanju kapaciteta u javnom sektoru, a transnacionalna i multidisciplinarna stručnost projektnih partnera biće osnovno sredstvo za konsolidaciju znanja o lokalnom upravljanju energijom.

 

Dunavski transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje (ETS), kao jedan od ciljeva kohezione politike Evropske unije i pruža okvir za implementaciju zajedničkih akcija i razmjenu politika između državnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica. DTP promoviše ekonomsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u dunavskoj regiji kroz politiku integracije u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate. U programu učestvuje ukupno 14 zemalja (9 članica EU, 3 IPA zemlje i dvije ENI partnerske države).

Prvi poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa je bio otvoren od 23.09. 2015. do 09.05.2016. godine. U DTP programu projektni prijedlozi se dostavljaju u dva koraka (podnošenje pisama namjere i punih aplikacijskih formi). U prvom koraku podneseno je 576 pisama namjere. Nakon provedene procedure ocjenjivanja u prvom koraku i poziva za dostavu punih aplikacionih formi, Monitoring komitet Programa je u drugi krug, odnosno za finalnu ocjenu i izbor na nivou Programa odobrio 55 projekata od ukupno 91 prijedloga za koje je podnesena aplikacijska forma u drugom koraku za Prvi poziv.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom „Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Countries“ – „NETWORLD“ (“Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog naslijeđa Prvog svjetskog rata podunavskih zemalja”) u okviru Prvog poziva za projektne prijedloge Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 (DTP): Prioritetna osa 2 – Okolinski i kulturno odgovorno djelovanje u Dunavskom regionu, Specifični cilj 2.2 – Podsticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa. Vodeći partner u ovom projektu je Razvojni centar doline Soča iz Slovenije. U projektu je uključeno ukupno 13 partnera sa područja Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Slovačke i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekat NETWORLD ima za cilj primjenu sistemskog pristupa pri upravljanju i korištenju resursa i kulturnog naslijeđa iz 1. svjetskog rata na područjima dunavskih zemalja, kombinovanja ovog naslijeđa sa održivim kulturalnim turizmom, izradi kulturalne i turističke strategije, alata, turističkih ruta i usluga.

Opšti cilj Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Podunavlju kroz integraciju politika u pojedinim područjima djelovanja. Kako bi se postigao viši stepen teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program Dunavske transnacionalne saradnje će djelovati kao pokretač politika sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba u specifičnim područjima u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja ostvari konkretne rezultate. U programu učestvuje ukupno 14 zemalja (9 članica EU, 3 IPA zemlje i dvije ENI partnerske države).

Prvi poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa je bio otvorenod 23.09. 2015. do 09.05.2016. godine.U DTP programu projektni prijedlozi se dostavljaju u dva koraka (podnošenje pisama namjere i punih aplikacijskih formi). U prvom koraku podneseno je 576 pisama namjere. Nakon provedene procedure ocjenjivanja u prvom koraku i poziva za dostavu punih aplikacionih formi, Monitoring komitet Programa je u drugi krug, odnosno za finalnu ocjenu i izbor na nivou Programa, tokom sastanka koji je održan 27. i 28.09.2016. godine u Bukureštu (Rumunija) uslovno odobrio 55 projekata od ukupno 91 prijedloga za koje je ponesena aplikacijska forma u drugom koraku za Prvi poziv.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom „New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education“ – „EDU-LAB“(“Novo dunavsko upravljanje na tržištu rada relevantnom za visoko obrazovanje”) u okviru Prvog poziva za projektne prijedloge Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020: Prioritetna osa 4 - Dobro upravljanje Dunavskim regionom, Specifični cilj 4.1. Povećanje institucijalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Vodeći partner u ovom projektu je Evropska fondacija za obrazovanje (EFE) iz Njemačke. U projekat je uključen 21partner sa područja Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije,  Slovačke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Odlazak obrazovanih kadrova, tzv. odliv mozgova, usljed boljih akademskih i ekonomskih mogućnosti u zapadno-evropskim zemljama jedan od ključnih izazova u Dunavskom regionu. On je vezan za migracije iz ruralnih područja u gradove i sveukupan populacijski pad. Projekat EDU-LAB ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta radi povećanja relevantnostivisokog obrazovanja kako bi se zadržalo više mladih talentovanih osoba koje studiraju i rade u dunavskoj regiji. Projekat se fokusira na usklađivanje obuke i potražnje na tržištu rada, apolazište za promjenu je institucionalna saradnja i izgradnja kapaciteta. EDU-LAB premošćuje jaz između obrazovanja, poslovanja i politike/administracije intenziviranjem dijaloga aktera u zajedničkom transnacionalnomi međusektorskom procesu učenja na više nivoa. Zasnovan  na novom načinu razmišljanja o saradnji u oblasti obrazovanja, novi model upravljanja će biti početna tačka za poboljšanje profesionalnih šansi za mlade talente u njihovim sredinama.

Program transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) je zvanično usvojen od strane Evropske komisije dana 03.06.2015. godine s ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji. U programu učestvuje ukupno 13 zemalja (10 članica EU i 3 IPA zemlje).

Prvi Javni poziv za modularne projektne prijedloge u okviru Interreg MED Programa je objavljen 01.09. 2016. i zatvoren 03.11.2015. Od strane Monitoring komiteta za Interreg MED Program tokom sastanka koji se održao 05.04. 2016. godine u Marseju odobreno je 108 projekataod ukupno 225 za drugi krug selekcije. Upravni odbor za Interreg MED Programje tokom sastanka koji se održao 27.09.2016. godine u Marseju odobrio 49 modularnih projekata, dok su 32 korigovana projekta izabrana za drugi korak procjene za konačan izbor.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings – „GRASPINNO“ (“Transnacionalni modeli, strategije i odluke podrške za inovativne klastere i poslovne veze za zeleni rast, fokusiranjem na e-zelene nabavke u EE/OIE za energetsko obnavljanje javnih zgrada”)u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED): Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta, Specifični cilj 1.1. Povećati transnacionalnu aktivnost inovativnih klastera i mreža u ključnim MED područjima. Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekat je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Ukupnavrijednostprojekta je 3.204.787,00 (€), a vrijednostprojekta za ZDK je 206.550,00 (€). Trajanjeprojekta je 36 mjeseci.

Kroz projekt GRASPINNOje planirana izrada metodologije i odgovarajućeg alata (web platforma/sistem) za vršenje javnih nabavki uz primjenu okolišnih kriterija i standarda u tenderima koji imaju za cilj renoviranje javnih objekata. Imajući u vidu da se područje Mediterana suočava sa transnacionalnim izazovom zbog broja starijih javnih zgrada koje  su energetski neefikasne, projekat GRASPINNO omogućava inovativna rješenja zelenih javnih nabavki za uštedu energije/efikasnu obnovu javnih zgrada, oslanjajući se na pametne gradove i zajednice.

https://green-growth.interreg-med.eu/

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma