U periodu od 03.07-10.07. predstavnici Ministarstva za boračka pitanja na čelu sa ministrom mr. Fahrudinom Čolakovićem posjetili su sve općine ZDK i grad Zenicu.

Tom prilikom obavljeni su radno-konsultativni sastanci sa predstavnicima braniteljskih udruga i uposlenicima nadležnih općinskih službi, na kojima je prezentiran Program poticaja za zapošljavanje pripadnika braniteljske populacije sa područja ZDK, kroz podizanje zasada malina.

Predstavnici braniteljskih udruga pozdravili su ovakvu inicijativu ministarstva. Također iznesene su i pohvale u pogledu samog Programa poticaja za zapošljavanje, te je istaknuto da je riječ o nečemu novom što zaslužuje podršku.

Ministarstvo će nastaviti dalje sa aktivnostima na praćenju i realizaciji Programa, a odabrani korisnici će biti poznati tijekom 8-og mjeseca, nakon provedenog postupka Javnog poziva.

Dana 01.07.2015.godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja ministar mr. Fahrudin Čolaković primio je višestrukog prvaka i rekordera Balkana u maratonu Nihada Mahmića.

Posebno je istaknuta hrabrost i odlučnost jednog ratnog vojnog invalida da se kroz sportski angažman uspješno bori i dostojanstveno brani ugled naše Države BiH, te postiže rezultate na kojima mu mnogi mogu samo pozavidjeti.

Da se radi o vrsnom atletičaru koji dugi niz godina učestvuje na međunarodnim takmičenjima govore rezultati, tri zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj, šesneastostruki prvak Balkana na 1500. 5000 i 10000 m, te dva puta obaranja Balkanskog rekoorda. Ovom nizu uspjeha treba dodati i osvajanje prvog mjesta na 800 i 3000 m na IV otvorenom Međunarodnom atletskom prvenstvu za veterane, održanom dana 28.06.2015. godine u Sarajevu, a ujedno proglašen i najboljim takmičarom prvenstva i Memorijalnog mitinga “Mehmedalija Bajrić-Baja”.

Bitnio je napiomenuti da su na prvenstvu učestvovale pored BiH, Hrvatska, Slovenija i Srbija.

Mahmić je ovom prilikom iskazao veliku zahvalnost ministarstvu i Premijeru koji su bezrezervno finansijski sukladno mogućnostima podržavali njegov rad.

Dogovoreni su i dalji vidovi suradnje Ministarstva i ovog našeg reprezentativca koji će braniti boje našeg kantona i države na predstojećim međunarodnim mitinzima u Sarajevu i Zagrebu.                                                   

Dana 01.07.2015. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko- dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima–djeci branilaca za školsku 2015./2016.godinu. Visina novčane pomoći za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama je 100,00 KM, a za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama 150,00 KM.

Programom utroška sredstava za 2015. godinu Ministarstva za boračka pitanja određeno je za ovu vrstu pomoći 560.000,00 KM u Budžetu Zeničko dobojskog kantona.

Izbor kandidata se vrši na osnovu bodovanja i to po kriterijima: ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj - staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Na 15. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Program poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona a na prijedlog resornog Ministarstva za boračka pitanja.

Cilj projekta je dugoročno rješavanje pitanja egzistencije pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica, te poboljšanja ukupne socijalno- ekonomske slike lokalnih zajednica na način davanja poticajnih sredstava zainteresiranim korisnicima i to u svrhu podizanja novih zasada malina. Ministarstvo sufinansira projekt u minimalnom iznosu od 300.000,00 KM, a u skladu sa budžetskim mogućnostima i brojem opravdanih zahtjeva, a o čemu odluku donosi ministar Ministarstva.

Programom su utvđeni način i kriterij dodjele sredstava kao i iznos novčanih sredstava po korisniku na način da Ministarstvo dodjeljuje sredstva u visini od 1.200,00 KM po jednom dunumu za nabavku sadnica. Maksimalan iznos koji se može dodjeliti za jedno porodnično domaćinstvo iznosi 3.000,00 KM.

Ministarstvo u saradnji sa nadležnim gradskim/ općinskim službama će u narednih deset dana raspisati javni poziv u kojem će biti precizirani uslovi za aplikaciju zahtjeva zainteresiranim strankama.

Dana 24.06.2015. godine Federalni Ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević posjetio je resorno kantonalno Ministarstvo Zeničko- dobojskog kantona na čelu sa ministrom Fahrudinom Čolaković.

Tema sastanka su bila aktuelna pitanja vezana za ostvarivanje dopunskih prava branilačke populacije a kroz vid međusobne saradnje ministarstava.

Dana 05.06.2015.godine u općini Olovo, studentima ove općine dostavljena su Rješenja o dodjeli stipendija od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Studente su u uvodnom obraćanju pozdravili i čestitali im na dodjeli stipendija premijer Vlade ZDK Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Premijer je u uvodnom obraćanju napomenuo kako je Vlada u proteklih tri mjeseca nastojala ažurirati odnosno izvršiti isplatu svih stipendija kako bi već od danas krenuli sa redovnim isplatama.

Ministar, Fahrudin Čolaković, studentima je uručio rješenja, te pojasnio same procedure dodjele stipendija. Posebno se osvrnuo na 1.460 dodjeljenih stipendija na području Zeničko-dobojskog kantona, uz izražavanje žaljenja zbog nemogućnosti odobravanja svih zahtjeva, a zbog nedostataka sredstava.

Oni koji nisu ostvarili pravo na stipendiju od Minstarstva za boračka pitanja nadaju se da će uspjeti zadovoljiti uslove konkursa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona koji je juče zatvoren.

Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2014. godini usvojena je na sjednici Vlade ZDK dana 29.04.2015.godine.

Bužetom Kantona za 2014.godinu i Odlukom o preraspodjeli sredstava, sredstva namjenjena pomoći pri liječenju boračke populacije planirana su u visini od 744.000,00KM. Tokom 2014.godine za ovu namjenu podnesno je 1.473 zahtjeva, od čega su odobrena novčana sredstva za 1.339 korisnika, a 134 podnesenih zahtjeva je odbijeno ili vraćeno na dopunu. Analizirajući odobrena sredstva utvrđeno je kako je od navedenih zahtjeva odobreno 976 zahtjeva demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica, 248 zahtjeva ratnih vojnih invalida i 115 zahtjeva koje su podnjeli članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca. Svi zahtjevi zaprimljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja su obrađeni.

Za ovu namjenu ukupno je utrošeno 578.700,00KM.

Komparativnim sagledavanjem informacija datih u ranijim godinama, može se zaključiti da se generalno svake godine povećava broj podnešenih zahtjeva za naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova. To proizilazi iz same činjenice da se radi o korisnicima kojima se iz godine u godinu narušava zdravstveno stanje, te činjenici da je ekonomsko stanje društva jako loše. Uvidom u dostavljene predmete kao i priloženu dokumentaciju moglo se zaključiti da većina aplikanata živi u jako teškoj socijalno- ekonomskoj situaciji, bez osnovnih sredstava za život, te uzimajući u obzir i segmet da su isti izloženi i troškovima liječenja to dodatno narušava kvalitetu života istih.

U Budžetu Kantona za 2015.godinu, a prateći rast zahtjeva za ovu namjenu planirano je 650.000,00KM sredstava.

Danas (petak, 10.04.2015. godine) premijer ZDK Miralem Galijašević, predsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković održali su konsultativni sastanak sa predstavnicima boračkih organizacija.

Ovaj, inače, prvi sastanak sa novoizabranim vlastima Zeničko – dobojskog kantona predstavnici boračkih udruženja su iskoristili da čestitaju prisutnima na imenovanju te ih pozvali saradnju sa njihovim organizacijama. Uvažavajući trenutno stanje budžeta i naslijeđene dugove iskazali su spremnost na podršku i pomoć novoj Vladi ZDK u cilju prevazilaženja nezavidne situacije u kojo se nalaze kako udruženja tako i njihovi članovi.

Premijer Galijašević, ministar Čolaković te predsjedavajuća Subašićeva su iskazali zahvalnost predstavnicima boračkih organizacija na korektnom i racionalnom pristupu i njihovoj želji i strpljenju da zajednički, kroz dijalog pristupe pronalaženju mogućih rješenja i njihovoj re,alizaciji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija,Savezo dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK, Udruga nositelja ratnih odličja HVO ZDK, Savez ratnih vojnih invalida ZDK, Zajednica udruga HVIDRA ZDK, UG RVI slijepih boraca ZDK, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca ZDK, Zajednica udruga obitelji i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata ZDK, JOB Unija veterana 92'-95' ZDK, Savez demobilisanih boraca 92'-95' ZDK.

Obilježavajući 29. Avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona danas (29. 08. 2014.) je organiziran prijem za pripadnike boračkih udruženja i civilnih žrtava rata. Predsjedavajući Skupštine Sretko Radišić, dopredsjedavajući Igor Matanović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić razgovarali su sa predstavnicima ratnih vojnih invalida te udruženja logoraša o aktuelnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu sa aspekta saniranja posljedica poplava i pomoći ugroženom stanovništvu.

Naime, među onima koji su izgubili svoje domove tokom posljednjih poplava je i jedan broj pripadnika boračkih populacija. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona naglasili su ovom prilikom da se briga o boračkoj populaciji nastavlja bez obzira na finansijske posljedice svih dešavanja zadnjih mjeseci na području Kantona. Kontinuirano se izdvajaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, za medicinsku skrb ratnih vojnih invalida te za nabavku ortopedskih pomagala i druge medicinske pomoći uključujući i njihovo slanje u banjsko-klimatska lječilišta. Pripadnici boračkih populacija zahvalili su ministru za boračka pitanja i Vladi Kantona na dosadašnjem radu i angažmanu na prevazilaženju teškoća s kojma se susreću borci i invalidi izrazivši nadu da će se obećana briga i pomoć ovoj kategoriji stanovništva nastaviti u istom obimu i u narednom periodu.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine udžbenika djeci pripadnika boračke populacije za školsku 2014/2015. godinu. Sredstva za udžbenike dodjeljivat će se prema već usvojenim kriterijima, a kandidatima koji ispune uslove bit će dodijeljeno po 100 KM za učenike osnovnih i po 150 KM za učenike srednjih škola. Prema ovim kriterijima, bodovat će se ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

U sklopu pomenutog konkursa navedene su boračke kategorije koje imaju pravo na ova sredstva, a prijave onih koji obnavljaju istu godinu školovanja, zatim lica koja u porodičnom domaćinstvu imaju samostalne djelatnike te onih čija primanja prelaze iznos od 150 KM po članu domaćinstva, neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

U prilogu: Tekst konkursa

Stranica 5 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma