Danas su u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona premijer Kantona, Miralem Galijašević i izvršni direktor IK Banke Zenica, Edin Mujagić, potpisali  ugovore o kreditu za stambeno zbrinjavanje mladih sa prvim korisnicima ovih vrlo povoljnih kredita.

Premijer Galijašević je naglasaio da je ovo nastavak projekta koji je započeo prije nekoliko godina, a upotrebljena sredstva su revolving od prethodnih kredita.

 

 

Press služba

Premijer  Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević je danas u svom uredu primio Jasminu Topoljak, učenicu Tehničke škole u Zenici, u zanimanju arhitektonski tehničar. Ova učenica je sa preprekama u učenju i učešću u nastavnom procesu kroz inkluzivnu nastavu uspjla savladati gradivo prvog  razreda s vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem. Ovom prilikom, Jasmina je premijeru Kantona poklonila sliku-ulje na platnu, koju je sama uradila kao znak zahvalnosti Vladi  i premijeru za doprinos implementaciji inkluzije u  školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

 

Ured premijera

Danas je održan sastanak premijera Zeničko-dobojskog kantona sa zastupnicima i delegatima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.Sastanak je održan na poziv premijera Kantona s ciljem unaprijeđenja saradnje Vlade Kantona i fedralnih zastupnika/delegata.Svi učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo zbog njegovog održavanja i dogovorili da će radi efikasnijeg rada zastupnika i saradnje sa Vladom Kantona, kantonalna adminstracija kordinirati međusobnu saradnju prilikom donošenja propisa na federalnom nivou a koji se impelementiraju na nižim razinama vlasti.

 

 

Press služba

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, dragi prijatelji,

Dozvolite mi da uz pozdrave i izraze dobrodošlice vama, prisutnim u ovoj sali, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine, u ime Zeničko-dobojskog kantona, čestitam 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

U hiljadugodišnjoj historiji borbe za kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine njeni narodi i građani prošli su kroz razne historijske faze. Važan datum koji je po ko zna koji put potvrdio riješenost naših naroda da očuvaju svoju državnost je 25. novembar 1943. godine.

Prilika je ovo da se sa dubokim poštovanjem sjetimo svih onih hrabrih Bosanaca i Hercegovaca koji su se tog dana, prije 72 godine okupili u Mrkonjić Gradu, na zasjedanju ZAVNOBiH-a da bi potvrdili identitet i državni suverinitet Bosne i Hercegovine.

Danas i ovdje, također, sa dubokim poštovanjem, prisjećamo se i svih patriota koji su sa početkom agresije 1992. godine, na međunarodno priznatu državu BiH, ustali u odbranu njenog kontinuiteta i teritorijalnog integriteta, a posebno se prisjećamo onih koji su u toj časnoj borbi dali i svoje živote.

Poštovane dame i gospodo,

ovogodišnji Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježavamo u vremenu kada se u našoj zemlji počinje sa implementacijom reformske agende koja je imperativ za sve nivoe vlasti.

Teškoće u objedinjavanju pojedinih funkcija i organizacije kompletne strukture vlasti na nivou države, također, ukazuju na određena nastojanja da se država Bosna i Hercegovina marginalizuje kao ustavna tvorevina te da se, po želji nekih grupa, na kraju rastoči i nestane.

Ova zemlja priprema se da u dogledno vrijeme postane članicom Evropske unije, dakle, da ide naprijed, ka integracijama, a ne nazad, ka separaciji i odvajanju.

Neophodne promjene koje će uslijediti značit će, prije svega, efikasniji sistem organizovanja države na svim nivoima, te jačanje vladavine zakona u cjelini.

Sigurno je jedno – i pored brojnih teškoća, procesi modernizacije naše države nastavljaju se u svakom pogledu. Osim na strukturalnom, državnom i političkom nivou, napredak se bilježi i u sferi privrede, a u okviru toga, evidentno je i sve veće jačanje izvoza proizvoda iz BiH. Najnoviji pokazatelji obima proizvodnje i stepena izvoza proizvoda zeničkog „Mittal Steela“ i maglajskog „Natron Hayata“, Mann+hummela iz Tešnja, Cementare Haydelbeg iz Kakanja, Preventa iz Visokog ove kompanije opravdano svrstavaju u grupu najjačih i najprofitabilnijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Znamo da je ekonomski i privredno jaka zemlja rezultat dobre pravne i ustavne uređenosti neke državne zajednice i obratno – funkcionalno uređena država, uz resurse koje mi posjedujemo, uvijek će u krajnjem morati dati za rezultat razvijenu privredu i uspješnu ekonomiju. Vlada ovog Kantona čini sve da podstakne i stvori ambijent za jačanje svih oblasti života, počevši od proizvodnje, preko trgovine i sektora usluga, do jačanja obrazovanja, zdravstva, pitanja mladih, rada pravosuđa, socijalne zaštite i policije te brojnih drugih segmenata koji su nezaobilazni dio naših života.

Zbog svega što sam prethodno pomenuo, nadam se da dijelim i vaše uvjerenje kada kažem da nije pitanje hoće li Bosna i Hercegovina uspjeti da realizira sve promjene koje su dosad pokrenute, već je samo pitanje – kada će se to desiti. Siguran sam da ako svako od nas uradi svoj dio posla, čestito i odgovorno, da ćemo ovaj cilj mnogo brže, efikasnije i lakše ostvariti. Pri tom, ne zaboravljajući svoju prošlost, nego crpeći iz njenih bolnih, ali poučnih događaja, moramo naći snagu da nastavimo svoj hod ka budućnosti koja se zove evropske integracije i pridruživanje velikoj porodici razvijenih zemalja svijeta. Za taj i takav cilj vrijedi se boriti. Stoga, dame i gospodo, uz sjećanje i odavanje dužnog poštovanja svim onim Bosancima i Hercegovcima koji su dali svoje živote za ovu zemlju, još jednom čestitam vam 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

 

Zenica, 24.11.2015.godine

Danas su se u Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali premijer Kantona Miralem Galijašević i načelnik Općine Vareš, Avdija Kovačević sa Sabahudinom Ibrahimagićem, rukovodiocem Kantonalne poreske ispostave Zenica i dogovoril model za deblokadu računa Općine Vareš .

Dogovoreno je da Općina Vareš podnese zahtjev Poreznom uredu u Varešu da se, u skaldu sa Izmjenama i dopunama Zakona o Preznoj upravi FBiH, postojeća rješenja o blokadi depozitnih računa općine Vareš stave van snage .

 

Press služba

Danas (11.11.2015. godine) su premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensur Sinanović priredili prijem za studnete generacije Dženanu Bečirhodžić, Ernu Tutić i Nermina Redžića, koji su dobili nagradu rektora za postignute rezultate u toku studija.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak kojim je nevedenim studentima odobreno po 1000,00 KM kao nagrada za postignute rezultate u toku studija.

Nagrađeni studenti su se zahvali na prijemu i dodijeljenoj nagradi te izrazili nadu da će u budućnosti svoj radni angažman vezeti za Univerzitet u Zenici kao i namjeru da ostanu i rade u Bosni i Hercegovini.

Premijer i ministar su iskazali spremnost, da u okviru zakonskih mogućnosti, sa predstavnicima UNZE dogovore angažman ove troje studenta u nastavno-naučnom procesu. Ministar Sinanović je čestitajući nagrađenim studentima izrazio nadu da će oni biti primjer i uzor svojim kolegama.

Dragi studenti, diplomanti i magistri! Poštovani roditelji!

Za mene je čast biti ovdje danas, jer ovoliko mladih i pametnih ljudi okupljenih na jednom mjestu koji okončavaju svoje dugogodišnje školovanje čini ovaj trenutak posebno svečanim. Ova promocija mi kao čovjeku, roditelju i premijeru Kantona daje nadu i optimizam da naša zemlja zaista ima budućnost. Ja to istinski osjećam kad pogledam sve vas ovdje, jer vi ćete sutra naslijediti nas na našim radnim mjestima, u društvenim aktivnostima i na svim poljima života i rada.

Sada vidimo koliko je bila mudra odluka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 2000. godine da donese odluku o formiranju zeničkog Univerziteta. Ovim se željelo postići da mladi ljudi iz Zenice i sa područja ostalih općina Zeničko-dobojskog kantona i okruženja, dobiju priliku da studiraju pod znatno povoljnijim uvjetima.

Kad u cjlosti analiziramo podatke o generacijama mladih ljudi koji su za 15 godina postojanja Univerziteta u Zenici stekli diplome, od kojih su mnogi i magistrirali ili doktorirali, vidimo da se Bolonjska deklaracija na dosljedan način implementira u praksi na zeničkom Univerzitetu.

Danas, u ovom lijepom sportskom zdanju koje, također, služi na čast Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu, prisutno je 658 mladih ljudi sa diplomom u ruci.

Siguran sam da će neki od vas nastaviti obrazovanje za sticanje zvanja magistra, a potom i doktora nauka. Činjenica da se toliko mladih ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne zaustavlja samo na završenom fakultetu i sticanju visoke stručne spreme, već ide dalje ka višim stepenima zvanja, od ogromnog je značaja. To znači da ćemo sutra u našim postrojenjima, fabrikama i kompanijama imati izuzetne stručnjake raznih profila koji će svojim invoncijama i novim idejama, koje samo mladost može iznjedriti, doprinjeti ubraznom razvitku naše države BiH.

Svakako, moramo ovdje spomenuti i zaslugu predavača i naših redovnih profesora koji su svojom stručnošću i iskustvom u nastavnom procesu doprinijeli ovako uspješnim rezultatima u školovanju mladih kadrova.Svima njima veliko hvala!

Vizija ove Vlade je da Zeničko-dobojski kanton postane savremena evropska regija, ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje , koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Na kraju, ovo je prilika da svim diplomantima i magistrantima od srca čestitam sticanje diplome i ujedno prenosim čestitke svih članova Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Neka svi vaši naredni koraci u budućnost budu uspješni, neka vas zdravlje uvijek dobro služi i neka sva vaša buduća djela budu na ponos i čast našoj jedinoj domovini, Bosni i Hercegovini.

 

 

Zenica, 17.10.2015.godine

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je sa ministrom MUP-a Hajrudinom Žilićem, te komesarom Semirom Šutom i komandantom Specijalne policije Senaidom Hasićem, u svom Uredu priredio prijem za trojicu policajaca, pripadnika Specijalne policije MUP-a ZDK, Saudina Isakovića, Jasmina Berbašića i Zekerijaha Arslanovića.

Premijer se zahvalio policajcima na herojskom činu spašavanja ljudskog života i naglasio da su oni heroji koji kod građana izazivaju poštovanje i divljenje. Uz riječi zahvalnosti policajcima je uručen i Zaključak Vlade kojim se svakom od njih dodjeljuje po 500,00 KM.

Policajci su se zahvalili premijeru i članovima Vlade na prijemu i nagradi ali su naglasili da je njima najveća nagrada spašen život nastradalog mladića.

Premijer je naglasio da će prioritet Vlade biti nabavka opreme i poboljšanje uvjeta za rad pripadnika Specijalne policije.

 

Press služba ZDK

Poštovani gosti, izlagači i posjetioci Sajma!

Sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu u Zenicu i Zeničko-dobojski kanton.

Okupljanje privrednika prilika je da se u međusobnim kontaktima sklope poslovni aranžmani, razmjene iskustva i promovišu ideje o zajedničkom nastupu na domaćem i inostranim tržištima.

Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton su se potvrdili kao sredine u kojima su privredni potencijali, kao i prirodni resursi, u potpunosti usmjereni na jačanje privrednog sektora.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već godinama čini napore da stvori što povoljniji ambijent za razvoj poduzetništva što potvrđuje prisustvo kompanija kao što su: ARCELOR MITTAL,NATRON HAYAT, PREVENT, CEMENTARA KAKANJ, MAN HUMMEL, GRUPACIJA HIFA OIL, GRUPACIJA AS JELAH, MADI, BROVIS, ALMA RAS i druge kompanije.

Zeničko-dobojski kanton sa najvećim procentom učestvuje u kupnom izvozu Federacije BiH, što čini najbolju pokrivenost uvoza izvozom.

Vlada kroz konkretne programe i projekte realizira vlastito opredjeljenje za stvaranje što povoljnijeg ambijenta za privređivanje i poticanje konkurentske sposobnosti naših preduzeća na domaćem i stranom tržištu. Sve što činimo, činimo prije svega , kako bismo podstakali novo zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Naša vizija je da Zeničko- dobojski kanton postane savremana evropska regija , ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom oklišu.

Zato, raduje nas što danas ovdje vidimo veliki broj domaćih izlagača koji se bave proizvodnom djelatnošću. Uvjeren sam da će proizvođači a i oni koji se bave drugim djelatnostima tokom trajanja ovog sajma, naći mnoštvo prilika za sklapanje povoljnih aranžmana te time proširiti listu partnera i područja plasmana.

Na kraju, dozvolite mi da izlagačima na Sajmu zaželim uspješne poslovne razgovore,uspješnu prezentaciju preduzeća i sklapanje novih poslava a gostima ugodan boravak u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

 

ZENICA, 06.10.2015.godine

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali su se premijer Kantona i rukovodstvo Skupštine sa predstavnicima CCI gospođom Lejlom Deronja Suljić i gospodinom Ivicom Ćavarom.

Premijer Galijašević i predsjedavajuća Subašić su predstavnicima CCI kazali da potpuno podržavaju saradnju i monitoring rada i Vlade i Skupštine od strane CCI, odnosno da je dobro da postoje organizacije koje kontrolišu rad vlasti.

Gospodin Ćavar se zahvalio na prijemu i saradnji naglasivši da je dobro da CCI i vlasti imaju partnerski odnos.

Predsjedavajuća Skupštine je predstavnike CCI upoznala da je Zeničko-dobojski kanton jedini kanton koji nema profesionalno zaposlenih zastupnika u Skupštini, kao i sa činjenicom da su paušali naših zastupnika među najmanjim u Federaciji BiH.

Premijer Kantona je predstavnike CCI upoznao sa provođenjem Programa mjera štednje i planovima Vlade za izlazak iz krize i konsolidaciju budžeta.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i da predstavnicima CCI uvijek budu dostupne sve informacije koje traže ili od Vlade ili od Skupštine.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma