- Na kraju smo 2014. godine izuzetno teške i turbulentne po svakom pitanju, a naročito teške u petom mjesecu, kada su nas zadesile katastrofalne poplave. Uz slabije punjenje budžeta od očekivanog i nepredviđene troškove na saniranju šteta od poplava, ipak smo uspjeli završiti poslovnu godinu sa pozitivnijim pokazateljima u poređenju s onima iz prethodne godine. Zaustavljen je pad PDV-a za blizu 5 miliona KM u odnosu na prethodni obračunski period, a smanjili smo i deficit kantona za 20 do 30 odsto. Ovo je siže uvodnog obraćanja Muniba Husejnagića, premijera Zeničko-dobojskog kantona na novogodišnjoj press konferenciji održanoj danas (22. 12. 2014.) u sjedištu Kantona.

- Nastojao sam učiniti što više za ovaj kratki period koliko sam na ovoj poziciji, ali vremena je bilo malo, a problema za rješavanje koji su se nagomilali iz ranijih godina i perioda je bilo izuzetno mnogo.

Potom je premijer Husejnagić odgovarao na novinarska pitanja koja su se odnosila na aktuelne probleme s kojima se suočavala Vlada, ali i građani Zeničko-dobojskog kantona u godini koja je na izmaku. Jedno od najaktuelnijih pitanja je i trenutno stanje u Kantonalnoj bolnici Zenica za koje je premijer kazao da je ono rezultat višegodišnjeg lošeg upravljanja ovom zdravstvenom ustanovom. Naime, dosadašnji direktori, iako su raspolagali pozamašnim budžetom, uglavnom su gomilali dudgovanja u poslovanju, a što zorno dokazuju i brojke o završnim računima od 2006. do kraja 2014. godine. Primjerice, budžet bolnice 2006.godine iznosio je 31,8 miliona KM i tada je imao 1378 zaposlenih, da bi u 2014. godini taj budžet bio skoro uduplan - 60 miliona, a krajem 2013. imali su 1620 zaposlenih. U tom periodu poduzimale su se investicije i gradile nekretnine umjesto ulaganja u medicinske namjene. No, izgradnja tih nekretnina nije bila praćena finansijskim planiranjem sredstava za te svrhe pa ne čudi dug Bolnice koji sam zatekao sa 30. 06. 2013. kad sam došao na ovu poziciju u iznosu od 18,8 miliona KM. Mi smo odvojili 1,070 miliona KM u novembru 2013. za Bolnicu, od čega su oni aktivirali samo 300.000 KM. U 2014. godini obezbijedili smo dva miliona za stare dugove Bolnice što nijedna Vlada dosad nije uradila. Nažalost, nisam našao saradnike u menadžmentu Bolnice niti volje da se zajednički rješavaju problemi, kazao je premijer Husejnagić.

Novinari su željeli znati premijerov stav i u vezi sa netom održanim protestima protiv zagađenja u Zenici. Premijer je objasnio da građani s pravom protestuju, te da je ova Vlada uložila milion KM u nabavku opreme i prenijela brigu o ekologiji sa resornog kantonalnog ministarstva na Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica koji će uskoro imati najmoderniju opremu za mjerenje zagađenja. Tek na osnovu pokazatelja sa mjernih instrumenata koji su priznati u Evropi i svijetu moći će se poduzimati adekvatne mjere pa i podizati tužbe protiv zagađivača. U nastavku press konferencije, novinarska pitanja odnosila su se na saniranje šteta od poplava, za koje je premijer Husejnagić kazao da iznose oko 500 miilona KM na području Kantona i potom obrazložio šta je sve urađeno na saniranju putne infrastrukture i obezbjeđenju domova za ljude koji su u poplavama izgubili sve. Tako je spreman za realizaciju projekat mini naselja u Donjoj Golubinji (Općina Žepče) gdje će se sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša, UNDP-a i Vlade Kantona graditi naselje na 26 parcela za pojedinačne stambene objekte. Slična rješenja pripremljena su i za Općinu Maglaj. Dosad je Federalni fond prebacio 1,5 miliona od čega je utrošeno jedan milion, a za preostalih 500.000 KM čeka se potpisivanje ugovora sa korisnicima.Za popravku infrastrukture opredjeljeno je milion KM i one će biti operativne kad se završi procedura javnih nabavki.

Na pitanje o dinamici isplata naknada socijalnim kategorijama, poput porodilja i ostalih društveno osjetljivih grupacija, premijer Husejnagić kazao je da je za porodilje sa krajem 2014. godine planirano da se isplati naknada za septembar i onda će se dugovati samo dvije naknade ovoj kategoriji. Inače, za ove svrhe mjesečno se iz budžeta izdvaja 650.000 KM, a za ostale socijalne kategorije 450.000 KM i to zajedno iznosi oko 1,2 miliona KM mjesečno.

Potom, novinari su još željeli znati nešto više o plaćanju koncesija na rudna i zemljišna bogatstva, dugovanja velikih preduzeća poput Elektrodistribucije i drugih po ovom osnovu, te o isplatama poticaja poljoprivrednicima.

Na kraju,premijer Husejnagić uputio je novogodišnju čestitku svim građanima Zeničko-dobojskog kantona i poželio im puno zdravlja i sreće u narednoj 2015. godini.

Povodom 21. decembra – Dana rudara, premijer ZDK Munib Husejnagić je u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i svoje lično ime, uputio iskrene čestitke svim vrijednim komoratima.

U čerstitci se naglašava ozbiljnost i važnost rudarskog posla, al ii ističe želja da rudare u njihovom poslu prate dobro zdravlje i sreća.

Nihada Huseinagić, predsjednica Općinske organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Zlatni ljiljan“ Zenica i Naila Džidić, član Upravnog odbora ove organizacije posjetile su premijera Zeničko-dobojskog kantona i razgovarale o saradnji sa kantonalnim vlastima u minulom periodu.

Dajući premijeru visoku ocjenu za kooperativnost i pruženu pomoć, prije svega u korektnom odnosu prema organizaciji, predstavnice Općinske organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Zlatni ljiljan“ Zenica su uručile Husejnagiću Zahvalnicu odajući mu na taj način priznanje dobru saradnju.

Danas (12. 12. 2014.) je Munib Husejnagić premijer Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Mirkom Trifunovićem ministrom obrazovanja,nauke, kulture i sporta primio predstavnike Međureligijskog vijeća BiH-Ured Zenica sa njihovim gostima iz Općine Tutin (Republika Srbija). Kako su objasnili Fahrudin Muminović i Dino Čolaković, predstavnici Međureligijskog vijeća - Kancelarije za mlade Općine Tutin svrha njihove posjete Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu je razvijanje prekogranične saradnje, a posebno na planu realizovanja budućih zajedničkih projekata. Gosti iz Srbije također su se interesovali za aktivnosti koje Kanton poduzima u pogledu rješavanja statusa mladih i organizacione oblike kroz koje se to čini.

Premijer Husejnagić upoznao je goste sa načinima na koje se pruža potpora mladima u ovom Kantonu te o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih. On je pomenuo da je u Kantonu izrađena i Strategija zapošljavanja mladih, ali je naglasio i to da mladi ljudi ponekad pokazuju inerciju i nisu dovoljno zainteresovani za sredstva koja nudi Vlada Kantona, a kojima se finansiraju projekti za poboljšanje statusa mlade generacije. Vlada na brojne načine nastoji podstaći zapošljavanje mladih i rješavanje njihovih egzistencijalnih pitanja kroz stimulisanje privrednih subjekata da primaju pripravnike ili vrše prekvalifikaciju mladih nezaposlenih u svrhu dobijanja stalnog posla.

Fahrudin Muminović je, nadovezujući se na problem zapošljavanja mladih u Zenici, kazao da će Kancelarija za mlade Općine Tutin od aprila 2015. godine ući u program finansiranja projekata iz fondova Evropske unije, a radi se uglavnom o prekograničnim projektima. Stoga žele napraviti sponu između Općina Tutin i Zenica i ova posjeta između ostalog predstavlja prve korake za uspostavljanje uže saradnje i zbližavanja mladih kako bi zajednički realizovali projekte finansirane iz evropskih fondova.

Na kraju sastanka, Kenan Hodžić, predstavnik Međureligijskog vijeća Zenica zahvalio je premijeru i ovom sastavu Vlade na svemu što su učinili na planu potpore radu i aktivnostima Međureligijskog vijeća, a posebno na ustupanju prostorija za kancelariju ove religijske asocijacije.

Danas (08. 12. 2014.) je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na kome je premijer Munib Husejnagić zajedno sa resornim ministrima Mirkom Trifunovićem (obrazovanje) i Nedžadom Lokmićem (boračka pitanja) razgovarao sa predstavnicima Unije studenata zeničkog Univerziteta. Dino Tihić, predsjednik, Nuraga Galamić, potpredsjednik i Kenan Varda, sekretar Unije studenata UNZE željeli su znati odgovore na pitanja vezana za dinamiku isplate kako stipendija koje obezbjeđuje Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta tako i stipendija koje se plasiraju putem Ministarstva za boračka pitanja. Pored toga, tokom sastanka razgovaralo se i o kriterijima za dobijanje stipendija te o budućem načinu finansiranja ove studentske asocijacije.

Ministri Trifunović i Lokmić kazali su ovom prilikom da su ova dva ministarstva odradila svoj dio posla i nalozi za isplate stipendija su poslati Ministarstvu finansija. Premijer Husejnagić kazao je da s obzirom na otežani priliv sredstava u budžet, u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći tačno kojeg datuma će biti isplaćene stipendije. No, isplata boračkih stipendija kao i naknada majkama – porodiljama su prioriteti u narednim danima. Ovisno od priliva sredstava u budžet u ovom mjesecu ovisit će i dinamika isplata ne samo ovih kategorija već i isplate plaća i svih ostalih obaveza koje se po zakonu moraju isplatiti u ovom mjesecu. Kako je dalje pojasnio premijer Husejnagić, za decembar mjesec ukupne potrebe su 25 miliona KM, a očekivani priliv je između 17 i 18 miliona KM. Očekuje se također i dovršetak procedure kreditnog zaduživanja Kantona i dobijanja sredstava iz ovog izvora, pa će i od toga ovisiti dinamika svih isplata planiranih za decembar 2014. godine.

Nekoliko uspješnih i vrhunski profesionalno obavljenih akcija u kojima su policijski službenici Zeničko-dobojskog kantona otkrili i pravdi priveli izvršioce niza krivičnih djela bio je povod kojim je premijer ZDK Munib Husejnagič uputio čestitku komesaru policije Semiru Šutu i ministru unitrašnjih poslova ZDK Rifatu Deliću.

U čestitkama se prvenstveno ističe efikasan rad policijskih službenika koji građanima jača povjerenje u policiju i njene službe. Činjenica da je uz otkrivanje plajčkaša pumpe, napadača na građanina, te vinovnika pucnjave u javnom objektu, uhapšen i jedan policijski službenik jasno govori o jasnom opredjeljenju policije da se jednako odnosi prema prekršiocima zakona.

Premijer Husejnagić naglašava da radnici Ministarstva unutrašnjih poslova rade sa dosta skromnim sredstvima koja su ograničena zbog ukupne ekonomske situacije, ali da to nadoknađuju svojim odnosom prema poslu koji im je povjeren, a taj odnos je prije svega profesionalan i visoko moralan.

Predsjednik Streljačkog saveza invalidnih lica Federacije BiH Ekrem Julardžija uručio je premijeru Zeničko-dobojskog kantona Munibu Husejnagiću plaketu u znak zahvalnosti za saradnju na razvoju ovog sporta.

- Plaketa je izraz priznanja za sve ono što je premijer Husejnagić učinio za ovaj sport i afirmaciju sportskih aktivnosti među invalidnim licima,-kazao je Julardžija. – Posebno važno za invalide sportiste je to da Husejnagić nikada nije propustio priliku da se druži sa strelcima invalidima na njihovim takmičenjima koje je redovno pratio. Željeli smo da ovim priznanjem izrazimo zahvalnost i želju da i poslije funkcije premijera, ovaj čovjek bude rado viđen u našoj organizaciji.

Predstavnici Udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik Skupštine Refik Mušija, predsjednik Upravnog odbora Mustafa Trakić i podpredsjednik Hamdo Mimić,  posjetili su premijera Muniba Husejnagića. Bila je to na neki način oproštajna posjeta prvom čovjeku Kantona koja je motivisana najprije željom predstavnika organizacije umirovljenika ovog područja da se zahvale na izvanrednoj saradnji sa Vladom ZDK.

Prema riječima Hamde Mimića, predstavnici Udruženja penzionera su , „osjećajući prvenstveno ljudsku potrebu“ došlo da se zahvale na pomoći koju je Vlada pružila ovoj organizaciji. Posebno je istakao otvorenu želju premijera da sagleda problematiku u kojoj se u jednom trenutku našlo Udruženje.

- Pomogli ste nam u zaista teškom trenutku za Udruženje. Posebno je značajna ta pomoć jer se desila u nikad težim prilikama koje su zadesile Kanton – bile su to katastrofalne poplave. To je velika stvar za ovu organizaciju i to nećemo zaboraviti – kazao je Mimić.

Predstavnici Udruženja penzionera su iznijeli niz informacija o stanju penzionerske organizacije koja u Federaciji BiH trenutno ima oko 450.000 članova od kojih polovina ima penziju manju od 350 KM. U Zeničko-dobojskom kantonu oko 40 posto penzionera prima minimalnu mirovinu.

Posebno se govborilo o problemu zdravstvene zaštite ljudi u „trećem dobu“.

- Situacija u društvu, koja nije ni malo obećavajuća, najdramatičnije se reflektuje na penzionere i članove njihovih porodica,- kazano je ovom prilikom.

Na susretu članova rukovodstva penzionerske organizacije Zeničko-dobojskog kantona, a po ranije upućenoj molbi, premijer Husejnagić je predsjedniku ove organizacije uručio jedan rashodovan, ali osposobljen i remontovan personalni kompjuter za potrebe rada ove organizacije.

U četvrtak 21.10.2014. godine Stupni Do, selo u Općini Vareš i ovaj put je bilo stjecište sjećanja i odavanja počasti.

Naime, istog datuma prije 21 godinu u ovom selu, snage HVO-a su ubile 38 civila.

Okupljanje na isti datum već je tradicija i dio borbe za nezaborav, kako ovdje kažu.

To je dan i prilika da se obiđu mezarja u Pomenićima, Dabravinama, Hodžićima, Budoželju, a potom i u Stupnom Dolu. Prouči se fatiha, položi cvijeće... Dan prije Udruženje logoraša Vareša priredi veće sjećanja.

Na skupu u Stupnom Dolu koji po nepisanom pravilu svih ovih godina počinje u 12 sati, učenici osnovne škole iz Vareša prirede prigodan kulturno-umjetnički program, a velikom broju građana koji su došli na ovo mjesto obratio se najprije Halid Likić, predsjednik Mjesne zajednice Stupni Do koji je kazao:

           -Život se vratio u Stupni Do. Ostvaren je stopostotni povratak kao malo gdje.Živimo ovdje na svoj način. Od svoga rada živimo i ne damno se pod noge. Isto kao što se nismo dali 1993. godine. O kaznama zločincima niti mislimo niti nas je briga. Nema kazne za zločin. Kazna ne vraća živote. To što su uradili ostaje njihova sramota, a naš bol. Neka svako nosi svoje!

Pred više hiljada građana govorio je i Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona naglašavajući posebno ponos i hrabrost stanovnika Stupnog Dola koji su smogli snage da vrate život u ovo selo:

            - Poštujući tradiciju da se na današnji dan oda počast onima koji su ubijeni na svojim ognjištima dužnost mi je da izarzim zahvalnost onima koji su se vratili u Stupni do i ponovo ga učinili ovako lijepim selom. Sve ovo što ste uradili od puta, rasvjete, nove džamije, vaših obnovljenih kuća govori koliko vrijednih ljudi ovdje ima. Po tome se i prije tragedije prepoznavalo ovo selo.

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona Fikret Plevljak zajedno sa ministricom obrazovanja, nauke,kulture i sporta Bernadetom Galijašević održao dva sastanka, prvo sa direktorima osnovnih, a potom i srednjih škola sa područja Kantona. U uvodnoj riječi, premijer Plevljak kazao je da je organizovanjem ovih sastanaka želio iz prve ruke da čuje koji su to konkretni problemi u organizovanju rada i odvijanju nastavnog procesa, te da čuje prijedloge i sugestije direktora o načinima za poboljšanje funkcionisanja obrazovnog sistema na području Kantona. Premijer Plevljak također je istakao da je Vlada Kantona i resorna ministrica za proteklih godinu dana nastojala maksimalno pokrenuti promjene u sistemu obrazovanja te ukratko upoznao direktore sa određenim idejama kako unaprijediti rad škola u narednom periodu.

U izlaganjima direktora osnovnih i srednjih škola na oba sastanka mogla su se čuti uglavnom slična zapažanja jer su i teškoće s kojima se susreću istovjetne u većini škola. Neadekvatna  zakonska regulativa u određivanju pedagoških standarda i nastavnih planova, ali i pozicije direktora škole u pogledu odgovornosti za organizaciju nastavnog procesa, teškoće u raspoređivanju sredstava iz tzv.  materijalnih troškova zbog poskupljenja energenata, pitanja prijevoza učenika, nedovoljan broj fiskulturnih sala i ostalih potreba u procesu izvođenja nastave, uključivanje škola u EUWET program, samo su dio širokog opsega pitanja koja su direktori iznijeli na ovim sastancima.

Na kraju oba sastanka, premijer Plevljak kazao je da Vlada Kantona veoma dobro razumije probleme škola i potrebu da se izdvoje i veća sredstva iz budžeta Kantona, ali je ujedno i naglasio da, zbog recesije i aktuelnih problema u privredi, svi moraju imati na umu da se postojeća sredstva iz budžeta moraju maksimalno racionalno trošiti. On je također kazao da, osim škola koje je već dosad obišao, ima namjeru posjetiti i sve ostale škole na području Kantona te se na licu mjesta uvjeriti u kakvim uvjetima učenici i nastavnici žive i rade. Predložio je, a direktori škola su se složili, da se uskoro sačine posebne strategije razvoja osnovnog i srednjeg obrazovanja, u kojima bi bile date jasne smijernice kako riješiti probleme o kojima su govorili direktori te kako razvijati obrazovni proces u narednim godinama na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma