Danas su se u Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali premijer Kantona Miralem Galijašević i načelnik Općine Vareš, Avdija Kovačević sa Sabahudinom Ibrahimagićem, rukovodiocem Kantonalne poreske ispostave Zenica i dogovoril model za deblokadu računa Općine Vareš .

Dogovoreno je da Općina Vareš podnese zahtjev Poreznom uredu u Varešu da se, u skaldu sa Izmjenama i dopunama Zakona o Preznoj upravi FBiH, postojeća rješenja o blokadi depozitnih računa općine Vareš stave van snage .

 

Press služba

Danas (11.11.2015. godine) su premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensur Sinanović priredili prijem za studnete generacije Dženanu Bečirhodžić, Ernu Tutić i Nermina Redžića, koji su dobili nagradu rektora za postignute rezultate u toku studija.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak kojim je nevedenim studentima odobreno po 1000,00 KM kao nagrada za postignute rezultate u toku studija.

Nagrađeni studenti su se zahvali na prijemu i dodijeljenoj nagradi te izrazili nadu da će u budućnosti svoj radni angažman vezeti za Univerzitet u Zenici kao i namjeru da ostanu i rade u Bosni i Hercegovini.

Premijer i ministar su iskazali spremnost, da u okviru zakonskih mogućnosti, sa predstavnicima UNZE dogovore angažman ove troje studenta u nastavno-naučnom procesu. Ministar Sinanović je čestitajući nagrađenim studentima izrazio nadu da će oni biti primjer i uzor svojim kolegama.

Dragi studenti, diplomanti i magistri! Poštovani roditelji!

Za mene je čast biti ovdje danas, jer ovoliko mladih i pametnih ljudi okupljenih na jednom mjestu koji okončavaju svoje dugogodišnje školovanje čini ovaj trenutak posebno svečanim. Ova promocija mi kao čovjeku, roditelju i premijeru Kantona daje nadu i optimizam da naša zemlja zaista ima budućnost. Ja to istinski osjećam kad pogledam sve vas ovdje, jer vi ćete sutra naslijediti nas na našim radnim mjestima, u društvenim aktivnostima i na svim poljima života i rada.

Sada vidimo koliko je bila mudra odluka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 2000. godine da donese odluku o formiranju zeničkog Univerziteta. Ovim se željelo postići da mladi ljudi iz Zenice i sa područja ostalih općina Zeničko-dobojskog kantona i okruženja, dobiju priliku da studiraju pod znatno povoljnijim uvjetima.

Kad u cjlosti analiziramo podatke o generacijama mladih ljudi koji su za 15 godina postojanja Univerziteta u Zenici stekli diplome, od kojih su mnogi i magistrirali ili doktorirali, vidimo da se Bolonjska deklaracija na dosljedan način implementira u praksi na zeničkom Univerzitetu.

Danas, u ovom lijepom sportskom zdanju koje, također, služi na čast Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu, prisutno je 658 mladih ljudi sa diplomom u ruci.

Siguran sam da će neki od vas nastaviti obrazovanje za sticanje zvanja magistra, a potom i doktora nauka. Činjenica da se toliko mladih ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne zaustavlja samo na završenom fakultetu i sticanju visoke stručne spreme, već ide dalje ka višim stepenima zvanja, od ogromnog je značaja. To znači da ćemo sutra u našim postrojenjima, fabrikama i kompanijama imati izuzetne stručnjake raznih profila koji će svojim invoncijama i novim idejama, koje samo mladost može iznjedriti, doprinjeti ubraznom razvitku naše države BiH.

Svakako, moramo ovdje spomenuti i zaslugu predavača i naših redovnih profesora koji su svojom stručnošću i iskustvom u nastavnom procesu doprinijeli ovako uspješnim rezultatima u školovanju mladih kadrova.Svima njima veliko hvala!

Vizija ove Vlade je da Zeničko-dobojski kanton postane savremena evropska regija, ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje , koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Na kraju, ovo je prilika da svim diplomantima i magistrantima od srca čestitam sticanje diplome i ujedno prenosim čestitke svih članova Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Neka svi vaši naredni koraci u budućnost budu uspješni, neka vas zdravlje uvijek dobro služi i neka sva vaša buduća djela budu na ponos i čast našoj jedinoj domovini, Bosni i Hercegovini.

 

 

Zenica, 17.10.2015.godine

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je sa ministrom MUP-a Hajrudinom Žilićem, te komesarom Semirom Šutom i komandantom Specijalne policije Senaidom Hasićem, u svom Uredu priredio prijem za trojicu policajaca, pripadnika Specijalne policije MUP-a ZDK, Saudina Isakovića, Jasmina Berbašića i Zekerijaha Arslanovića.

Premijer se zahvalio policajcima na herojskom činu spašavanja ljudskog života i naglasio da su oni heroji koji kod građana izazivaju poštovanje i divljenje. Uz riječi zahvalnosti policajcima je uručen i Zaključak Vlade kojim se svakom od njih dodjeljuje po 500,00 KM.

Policajci su se zahvalili premijeru i članovima Vlade na prijemu i nagradi ali su naglasili da je njima najveća nagrada spašen život nastradalog mladića.

Premijer je naglasio da će prioritet Vlade biti nabavka opreme i poboljšanje uvjeta za rad pripadnika Specijalne policije.

 

Press služba ZDK

Poštovani gosti, izlagači i posjetioci Sajma!

Sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu u Zenicu i Zeničko-dobojski kanton.

Okupljanje privrednika prilika je da se u međusobnim kontaktima sklope poslovni aranžmani, razmjene iskustva i promovišu ideje o zajedničkom nastupu na domaćem i inostranim tržištima.

Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton su se potvrdili kao sredine u kojima su privredni potencijali, kao i prirodni resursi, u potpunosti usmjereni na jačanje privrednog sektora.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već godinama čini napore da stvori što povoljniji ambijent za razvoj poduzetništva što potvrđuje prisustvo kompanija kao što su: ARCELOR MITTAL,NATRON HAYAT, PREVENT, CEMENTARA KAKANJ, MAN HUMMEL, GRUPACIJA HIFA OIL, GRUPACIJA AS JELAH, MADI, BROVIS, ALMA RAS i druge kompanije.

Zeničko-dobojski kanton sa najvećim procentom učestvuje u kupnom izvozu Federacije BiH, što čini najbolju pokrivenost uvoza izvozom.

Vlada kroz konkretne programe i projekte realizira vlastito opredjeljenje za stvaranje što povoljnijeg ambijenta za privređivanje i poticanje konkurentske sposobnosti naših preduzeća na domaćem i stranom tržištu. Sve što činimo, činimo prije svega , kako bismo podstakali novo zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Naša vizija je da Zeničko- dobojski kanton postane savremana evropska regija , ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom oklišu.

Zato, raduje nas što danas ovdje vidimo veliki broj domaćih izlagača koji se bave proizvodnom djelatnošću. Uvjeren sam da će proizvođači a i oni koji se bave drugim djelatnostima tokom trajanja ovog sajma, naći mnoštvo prilika za sklapanje povoljnih aranžmana te time proširiti listu partnera i područja plasmana.

Na kraju, dozvolite mi da izlagačima na Sajmu zaželim uspješne poslovne razgovore,uspješnu prezentaciju preduzeća i sklapanje novih poslava a gostima ugodan boravak u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

 

ZENICA, 06.10.2015.godine

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali su se premijer Kantona i rukovodstvo Skupštine sa predstavnicima CCI gospođom Lejlom Deronja Suljić i gospodinom Ivicom Ćavarom.

Premijer Galijašević i predsjedavajuća Subašić su predstavnicima CCI kazali da potpuno podržavaju saradnju i monitoring rada i Vlade i Skupštine od strane CCI, odnosno da je dobro da postoje organizacije koje kontrolišu rad vlasti.

Gospodin Ćavar se zahvalio na prijemu i saradnji naglasivši da je dobro da CCI i vlasti imaju partnerski odnos.

Predsjedavajuća Skupštine je predstavnike CCI upoznala da je Zeničko-dobojski kanton jedini kanton koji nema profesionalno zaposlenih zastupnika u Skupštini, kao i sa činjenicom da su paušali naših zastupnika među najmanjim u Federaciji BiH.

Premijer Kantona je predstavnike CCI upoznao sa provođenjem Programa mjera štednje i planovima Vlade za izlazak iz krize i konsolidaciju budžeta.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i da predstavnicima CCI uvijek budu dostupne sve informacije koje traže ili od Vlade ili od Skupštine.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Visoki predstavnik za BiH NJ.E. Ambasador Valentin Inzko posjetio je 20.03.2015. godine Zeničko-dobojski kanton, te održao pozdravni sastanak s novoizabranim kantonalnim vlastima premijerom Kantona Miralemom Galijaševićem, ministrom finansija Andrejem Kajićem, ministrom za prstorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Goranom Bulajićem te predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, poslije čega se sastao i sa predstavnicima Plenuma građana.

Pored izraženog zadovoljstva zbog imenovanja nove Vlade Kantona, čime je završeno konstituisanje zakonodavne i izvršne vlasti u Zeničko-dobojski kantonu, Visoki predstavnik je upoznat i sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom na području Zeničko-dobojskog kantona i budućim aktivnostima Vlade i Skupštine Zeničko- dobojskog kantona, koje će biti poduzete u cilju rješavanja brojnih nagomilanih problema, a u interesu građana Zeničko-dobojskog kantona.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Đenana Čolaković, sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte razgovarali su u četvrtak, 19.03.2015. sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP): gđom. Aidom Laković-Hošo, ILDP projektnim menadžerom, g. Samirom Omerefendićem, rukovodiocem regionalne kancelarije i dr Nedimom Čelebićem, vođom ekspertnog tima, g. Faruk Hujić, ekspert za javne finansije. Cilj razgovora je bio da se osigura podrška daljnjoj konsolidaciji sistema strateškog planiranja na kantonalnom nivou, putem unapređenja vertikalne integracije u strateške i finansijske sisteme viših nivoa vlasti.

U saradnji sa UNDP-om, Vlada je pokrenula proces revizije Strategije razvoja u skladu sa Odlukom o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godine kako bi se dobila integrirana Strategija metodološki usklađena sa EU standardiziranim pristupom iz koje će proizilaziti sektorske strategije, Dokument okvirnog budžeta, godišnji program rada Vlade, godišnji budžet Vlade i Program javnih investicija.

Vlada ZDK će i u budućem periodu osiguravati spremnost da se podrži uvođenje sistema za upravljanje razvojem u Kantonu i posvećenost svih kantonalnih institucija i podršku u jačanju neophodnog institucionalnog okvira koji će omogućiti osnaživanje funkcije razvojnog planiranja i upravljanja u Kantonu.

Nastaviće se saradnja u skladu sa Memorandum o razumjevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona koji predstavlja okvir za saradnju u područjima od zajedničkog interesa: bolja uprava, smanjenje siromaštva kroz zapošljavanje i povećanje prihoda i integracija najugroženijih grupa u društvene i razvojne procese.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović i Nebojša Nikolić, predsjedavajući GV grada Zenice su primili košarkašice KŽK Čelik-pobjednice Kupa BiH i čestitali im osvojeni Kup.

Premijer je čestitajući košarkašicama, naglasio da je ovo veliki uspjeh s obzirom da su odbranile titulu pobjednica Kupa koju su osvojile i prošle godine.

Nebojša Nikolić, se pridružio čestitkma premijera Galijaševića uz obećanje da će Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton zajednički raditi na poboljšanju stanja u sportu.

U ime KŽK Čelik na prijemu se zahvalio predsjednik Senad Husejnagić i Aida Kalušić, kapiten Kluba.

 

 

Press služba ZDK

  • Prošle sedmice dobio sam pismo načelnika Maglaja vezano za problematiku klizišta i putne infrastrukture u naseljima Donji i Gornji Bradići. Naime, potrebno je zaokružiti finansijsku konstrukciju za sanaciju ovog dijela Općine jer je procijenjeno da bi ovaj kompletan projekat koštao oko 1,6 miilona KM. Uglavnom, dogovoreno je da projekat finansira Vlada Kantona, Federalni fond za pomoć stradalima od poplava i UNDP, svi po 300 do 400.000 KM, uz 250.000 dolara CRS-a- Računam da ćemo kroz reviziju projekta, smanjiti ukupne troškove na 1,2 miliona KM. Ako to ostvarimo, onda već imamo sredstva obezbjeđena od ovih pomenutih izvora, kazao je između ostalog Munib Husejnagić, premijer Kantona u izjavi za medije nakon sastanka održanog danas (19. 01. 2015.) u sjedištu Kantona sa načelnikom Općine Maglaj, Mehmedom Mustabašićem i kantonalnim resornim ministrom Edinom Terzićem.

Tokom ovog sastanka razgovarano je o najefikasnijem načinu sanacije klizišta Sedra koje ugrožava lokalnu putnu komunikaciju i ugrožava normalan život mještana Bradića, pa je ovaj projekat jedan od prioriteta za sanaciju na području Kantona. Trenutno, projektna dokumentacija je u fazi revizije, a kad ona bude okončana čim može se krenuti u roku od 15 dana sa radovima. S obzirom na to da je Vlada Kantona već obezbijedila 300.000 KM za ove svrhe, uz 250.000 dolara CRS-a te 400.000 KM od UNDP-a kao i sredstava federalnog Fonda solidarnosti sa svojim možemo osigurati da se sve ovo završi na vrijeme. U izjavi za medije, nakon sastanka, načelnik Općine Maglaj, Mehmed Mustabašić između ostalog je kazao:

  • Zahvaljujem premijeru na ovako brzom reagovanju u pogledu saniranja situacije sa klizištem Sedra.Da pojasnim, radi se o projektu Cesta koji finansira USAID i SIDA, a implementira CRS. Oni su već uradili ogroman dio posla, jer je situacija prilično hitna. Treba sanirati putnu komunikaciju prema naselju Donji Bradići gdje je ugroženo 100.-tinjak kuća, a 10 ih je totalno uništeno i. Ovo što je premijer naglasio jako je bitno jer se mora brzo djelovati i spriječiti klizište Sedra da ugrožava komunikaciju Maglaj – Zavidovići, a također i put prema Donjim Bradićima. Osim toga, klizište Sedra ugrožava i željezničku prugu Zenica - Maglaj tako da je izgradnja ove putne komunikacije izuzetno bitna pošto mještani ovog naselja prijete iseljavanjem . Stoga, ako zaokružimo ovu finansijsku konstrukciju kako smo planirali, moći ćemo sve obaviti u najkraćem mogućem roku.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma