Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Sporazum o usaglašavanju okvirnog Kolektivnog ugovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH-KP na području Zeničko-dobojskog kantona.

Sporazum su potpisali Miralem Galijašević, premijer Kantona i Zaim Begić, predsjednik ovog sindikata. Potpisivanju Sporazuma je prisustvovao Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva i članovi pregovaračkog tima Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBIH-KP na području Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Galijašević je izjavio: “Izražavam zadovoljstvo zbog postignutog dogovora i sa ovim sindikatom koji će doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskog statusa svih zaposlenika u zdravstvenim ustanovama.“

 

 

Press služba

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koji je predvodio Dragoljub Brenjo,  ministar zdravstva i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK  su nakon pregovora postigli dogovor o svim bitnim elementima Kolektivnog ugovora između ovog sindikata i Vlade ZDK.

U četvrtak, 21.12.2017. godine u 13,00 sati, u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog Kantona će biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o usaglašavanju teksta Kolektivnog ugovora između Vlade ZDK i Nezavisnog strukovnog  sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je izrazio zadovoljstvo što je postignut sporazum i sa  Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK, nakon što je već potpisan Kolektivni ugovor sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

Na ovaj način Vlada ZDK je ispunila obećanje da će u mandatnom periodu poboljšati socio-ekonomski status zaposlenih u zdravstvu kao i uvjete rada.

 

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 121. sjednici usvojila osam odluka kojima je odobrila 2.1 milion KM za  JU Kantonalna bolnica Zenica, i to za nabavku medicinske opreme (operacioni mikroskop, aparat za CT dijagnostiku, digitalni RTG aparat, respiratori, anesteziološki aparat, ultrazvučni aparat, ergometrija, EEG aparat, mikroskop, monitor za pacijenta, aspiratori, EKG aparati) kao i za medicinsku opremu (kolonoskop, aparat za audiološku dijagnostiku, aparat za skrining sluha, zamrzivač za čuvanje svježe plazme, dva  portabilna ultrazvučna aparata, holter EKG sa softverom, 24-satni EKG holter, EKG monitor, respirator Belavista, hirurški aspirator te  informatičku opremu za nabavku i ugradnju dijelova-modernizacija liftova zatim  nabavku klima uređaja za potrebe operacionih sala i intenzivnu njegu.

Od navednih sredstava KBZ će nabaviti  i ostalu opremu potrebnu za funkcionisanje Bolnice (mašina za čišćenje podova, pumpe za vodu, medicinskih kolica i dr.) te rezervne dijelove za medicinsku opremu  kao i za sanaciju sanitarnih čvorova u Službi za unutarnje bolesti, Službi za onkologiju, Službi za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju, Službi za urologiju i Laboratoriji za biohemiju.

S obzirom da je Vlada već donosila slične odluke u 2017. godini, ukupno  je iz Budžeta za 2017. godinu Kantonalnoj bolnici Zenica odobreno 3.8 miliona KM.

 

 

Press služba

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona. Kolektivni ugovor su potpisali ministar zdravstva Dragoljub Brenjo i Haris Husremović, predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Potpisivanju Kolektivnog ugovora su prisustvovali članovi Upravnog odbora ovog sindikata. Ovim je i formalno prekinut štrajk doktora medicine i stomatologije.

Premijer Galijašević je izjavio: “Izražavam zadovoljstvo zbog postignutog dogovora sa ovim sindikatom i prekidom štrajka i najavljujem da ćemo uskoro započeti pregovore o novom Kolektivnom ugovoru  za 2018. godinu sa KO Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu. „

 

 

Press služba

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog Kantona potpisan Sporazum o usaglašavanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona između Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sporazum su potpisali Miralem Galijašević premijer, Zeničko-dobojskog kantona  i  dr. Haris Husremović, predsjednik Samostalnog  strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je izrazio zadovoljstvo zbog potisivanja ovog sporazuma nakon kojeg će uslijediti i potpisivanje Kolektivnog ugovora za 2018. godinu.

Dr. Husremović se zahvalio pregovaračkom timu Vlade na razumijevanju i pristajanju na rješavanje zahtjeva ovog sindikata medicine i stomatologije i najavio prekid štrajka.

Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva je najavio i nastavak pregovora sa Kantonalnim odborom  Nezavisnog  strukovnog sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu na utvrđivanju Kolektivnog ugovora za 2018. godine.

 

Press služba

Pregovarački tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva zdravstva predložili su Kantonalnom odboru  Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu (NSSRZUZ F/BiH) održavanje  sastanka   na kome će   otpočeti pregovare u vezi sa novim Kolektivnim ugovorom za 2018. godinu.

Očekuje se da se  na ovom sastanku, zakazanom za utorak, 21.11.2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Ministarstva zdrvastva, definiše Protokol o pregovaranju kao i dinamika usvajanja novog Kolektivnog ugovora za 2018. godinu. 

 

 

Press služba

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića, održan je sastanak sa predstavnicima CETEOR-a kojem su prisustvovali ministri finansija i zdravstva i menadžment KBZ. Na sastanku su definisani koraci za realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura.

Dogovoreni su svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo bloka sa utopljavnjem svih postojećih objekata.

U narednih deset dana Ceteor će dovršiti Studiju izvodljivosti Projekta i pripremiti sve pravne elemente, a nakon toga i tendersku dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za realizaciju Projekta.

 

 

Press služba

Na 19. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. održanoj 14.03.2017. godine, kao i nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane 01.06.2017. godine, usvojen je Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zaključak kojim je zadužena Vlada Federacije BiH da shodno proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona, i to u trajanju od 90 dana.

Nacrt Zakona dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: www.fmoh.gov.ba i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba na tri službena jezika koja su u upotrebi u Federaciji BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Kako su se stekli uvjeti za održavanje i provođenje javne rasprave na području Zeničko-dobojskog kantona, obavještavamo Vas da će javna rasprava o Nacrtu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, biti održana 09.10.2017. godine, u terminu od 10,00 - 12,00 sati, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, velika sala broj 301. II sprat.

Pozivamo Vas da primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona dostavite Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prije održavanja javne rasprave ili na dan održavanja javne rasprave u pisanoj formi.

U prilogu se nalazi:

  • skeniran tekst potpisanog obavještenja o održavanju javne rasprave
  • Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prizvoda i ostalih proizvoda za pušenje

Na 20. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. održanoj 25.04.2017. godine, kao i nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane godine, usvojen je Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zaključak kojim je zadužena Vlada Federacije BiH da shodno proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu Zakona, i to u trajanju od 30 dana.

Nacrt Zakona dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: www.fmoh.gov.ba i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba na tri službena jezika koja su u upotrebi u Federaciji BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Kako su se stekli uvjeti za održavanje i provođenje javne rasprave na području Zeničko-dobojskog kantona, obavještavamo Vas da će javna rasprava o Nacrtu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, biti održana 09.10.2017.godine, u terminu od 12,00 - 14,00 sati, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, velika sala broj 301. II sprat.

Pozivamo Vas da primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona dostavite Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona prije održavanja javne rasprave ili na dan održavanja javne rasprave u pisanoj formi.

U prilogu se nalazi:

  • skeniran tekst potpisanog obavještenja o održavanju javne rasprave
  • Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom na sva tri službena jezika

U Uredu premijera Zeničko–dobojskog kantona Miralema Galijaševića održan je sastanak  sa predstavnicima CETEOR-a i EBERD-a. Sastanku su prisustvovali ministri finansija i zdravstva i menadžment KBZ. Tokom sastanku su nastavljeni razgovari se o realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala prethodnu saglasnost i stvorila sve pretpostavke za njegovu realizaciju.

Glavna tema sastanka je bila prezentacija Nacrta Studije Projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice u Zenici i izgradnja novog termo-energetskog bloka Bolnice.

S obzirom da su stvorene pretpostavke za realizaciju ovog kredita, dogovoreno je da se iduće sedmice nastave razgovori i donese odluka o konačnoj visini kredita za realizaciju ovog projekta .

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma