Sektor za socijalnu politiku PDF Ispis E-mail

 

 

Edin ArnautRukovodilac Sektora, Edin Arnaut, pomoćnik ministra

 

U Sektoru za socijalnu politiku, obavljaju se poslovi, u odnosu na određene oblasti iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva, i to:

Socijalna zaštita, zaštita civilnih žrtava rata i zaštita porodice sa djecom

Polazeći od toga da socijalna zaštita, zaštita porodice i djece te zaštita manjina i potencijalno ugroženih grupa spadaju u osnovna ljudska prava koja proizilaze iz Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona i Zakona, u ovim oblastima, Sektor obavlja poslove iz člana 3. ovog pravilnika usmjeravajući se na zaštitu:

 

 • materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih lica,
 • starih lica bez porodičnog staranja,
 • lica sa društveno negativnim ponašanjem,
 • lica i porodica u stanju socijalnih potreba kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite,
 • lica sa invaliditetom i lica ometenih u fizičkom ili psihičkom razvoju,
 • djece bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarene djece, odgojno zapuštene djece,
 • civilnih žrtava rata,
 • porodice sa djecom i drugih građana koji se zbog posebnih okolnosti nađu u stanju socijalne potrebe.

Imajući u vidu ukupne nadležnosti i odgovornosti ministarstva u odnosu na oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, porodične zaštite, odnosno zaštite porodice sa djecom, Sektor:

 

 • inicira aktivnosti i politiku obezbjeđivanja pretpostavki za ostvarivanje postepenog, realno mogućeg i primjenjivog razvoja u oblastima socijalne i porodične zaštite,
 • inicira izgrađivanje legislativnog okvira koji će promovisati ljudska i socijalna prava prema preuzetim međunarodnim standardima,
 • podstiče aktivnosti preventivnog karaktera sa ciljem predupređivanja socijalnih problema i slučajeva,
 • prati, usmjerava, pospješuje, pruža savjetodavnu i stručnu pomoć,
 • koordinira i nadzire nad radom nadležnih općinskih službi i ustanova socijalne zaštite,
 • provodi mjere i aktivnosti iz okvira strategije borbe protiv siromaštva kao najvećeg socijalno ekonomskog problema,
 • odlučuje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih rješenja općinskih organa uprave, odnosno drugih institucija koje odlučuju o pravima iz oblasti Sektora,
 • obezbjeđuje provedbu zakonskih i podzakonskih propisa,
 • provodi plansko-analitičke i istraživačke aktivnosti u okvirima svojih oblasti,
 • osigurava koordinaciju između vladinog i nevladinog sektora u funkciji osiguranja pomoći najugroženijima,
 • inicira i provodi aktivnosti od značaja za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja osnovnih uvjeta za život, a shodno obavezama Kantona koje proizilaze iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03),
 • preduzima, provodi i druge aktivnosti od značaja za funkcionisanje i stalno unapređivanje sistema socijalne zaštite i razvoj socijalnih prava građana kao krajnjih korisnika.“
 

UPUTSTVA VEZANO ZA POPLAVE

 • VAŽNA UPUTSTVA I SAVJETI
  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona putem svoga Kriznog štaba upućuje dva važna saopštenja vezana za sigurnost hrane i zdravlja stanovnika koja prenosimo u cjelosti. U prilogu…
  Vidi više...
 • ŠTA UČINITI KOD ZMIJSKOG UJEDA
  Posljednjih dana veliki broj građana se žali na povećano prisustvo zmija u naseljima jer su ih  velike poplave  pokrenule iz njihovih staništa. No, kako saopštavaju iz Kriznog štaba…
  Vidi više...
Baner