Preuzimanja
Prikaz kategorija Traženje u Download-ima Naviše
Kategorija: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
Broj Podkategorija: 1
Podkategorije:
Prateći obrasci-revizija (rješenja i zahtjevi) Dokumenti: 15

 

Instrukcija o načinu izvršenja revizije rješenja o priznavanju prava na stalnu novčanu pomoć, prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite i prava na dodatak na djecu

 


Još nema dostupnih dokumenata!

Baner