VLADA KANTONA ODOBRILA PROVOĐENE PROCEDURA ZA DODJELU KONCESIJA

04 Nov 2016
782 puta

Dana 03.11.2016. godine Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i  usvojla  tri odluke o provođenju procedura za istraživanje i eksploataciju mineraknih sirovina na području ZDK.           

Naime, na osnovu samoinicijativnih zahtjeva za proširenje istražno-eksploatacijskih polja kod koncesionara “Dim – Kamenolom”d.o.o. Žepče, “Sanex” d.o.o. Breza i “Geomet” d.o.o. Olovo, Ministarstvo za privredu, prije upućivanja prijedloga Vladi Kantona na odlučivanje,  dobilo je saglasnosti Općinskih vijeća Žepče, Breza, Visoko i Olovo o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina  dijabaza, kvarcnog pijeska i rude olova – ceruzita, iz ležištima koja se nalaze na područjima pomenutih oćina. 

Na osnovu saglasnosti općinskih vijeća i drugih argumenata, Komisija za koncesije ocijenila je da postojanji javni interesa za dodjelu koncesija. Ovim su stečeni uslovi da Ministarstvo za privredu predloži Vladi Kantona usvajanje sljedećih odluka:

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - dijabaza  na lokalitetu “Željezno Polje”, K.O. Prapratnica, općina Žepče, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 5,8546   hektara);

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju  mineralne sirovine - kvarcnog pijeska  na lokalitetu “Nezirov Gaj” K.O. Gornja Breza i K.O. Podvinci,  na području općina Breza i Visoko, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 3,00  hektara) i

-Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - ceruzita  na lokalitetu “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići, općina Olovo, (proširenje se odnosi na površinu istražno - eksploatacijskog polja do 15,5972   hektara).

Nakon prethodno donesenih akata,  stvoreni su preduslovi da Ministarstvo za privredu nastavi aktivnosti   i daljnje vođenje postupka dodjele koncesija.

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma