SAOPŠTENJE SA NASTAVKA 38. SJEDNICE SKUPŠTINE

13 Mar 2017
427 puta

U nastavku rada 38. sjednice Skupštine, koja je ranije 28.02.2017. godine prekinuta, razmatrano je preostalih devet tačaka ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 38. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala 11 tačaka, te je prekinuta nakon okončane 2. tačke dnevnog reda. U današnjem nastavku rada poslanici su razmatrali šest inicijativa, dva izvještaja o radu i jednu informaciju.

Veći dio današnjeg skupštinskog zasjedanja se odnosio na razmatranje podnesenih inicijativa, a od toga poslanici su prihvatili dvije inicijative i to:

  • Inicijativu Grada Zenica tj. v.d. Gradonačelnika Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru i
  • Inicijativu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići , kao osnovanu, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nakon što je ova inicijativa prihvaćena kao osnovana, Skupština je donijela Autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/16).

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona danas nisu prihvatili slijedeće inicijative:

  • Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima;
  • Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
  • Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona;
  • Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo.

Skupština je dalje prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu, a potom je prihvatila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvoza na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjenu sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.

 

                                                                                                Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma