Članak je filtriran: Maj 2016
utorak, 31 Maj 2016 11:30

RAD ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, s ciljem unaprijeđenja saradnje na implementaciji alternativne sankcije rad za opšte dobro na slobodi.

Pomoćnica ministra za pravosuđe upoznala je prisutne sa svrhom i koristima koje provođenje ove alternativne sankcije ima za pojedinca i širu društvenu zajednicu te prezentirala dosadašnja  iskustva Ministarstva za pravosuđe i upravu u njenoj implementaciji. Za efikasniju implementaciju rada za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvu je neophodna bolja saradnja i podrška šire društvene zajednice, privrednih subjekata, javnih ustanova i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i nevladinog sektora, što je i jedan od zaključaka sa ovog sastanka.   

U tom smislu, postignut je dogovor da učesnici sastanka potpišu ugovore sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i time stvore pretpostavke za dalju saradnju u implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH "Sumero" otvorio je 24.05.2016. godine je u Hotonju multifunkcionalni centar namijenjen za adekvatnu podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović je zajedno sa svojim saradnicima prisustvovao Svečanom otvaranju ovog centra.

Tom prilikom ministar Šahinović i direktor Sumera Haris Haverić potpisali su novi Ugovor o pružanju usluga u Ustanovi “Sumero centar za  podršku osobama s invaliditetom u zajednici“.

Potpisivanjem ovog ugovora resorno Ministarstvo je ugovorilo nastavak saradnje sa Ustanovom Sumero na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da je Ustanova od maja 2015. godine putem svoje podružnice Nemila pružala usluge zbrinjavanja u lokalnoj zajednici za 16 osoba s invaliditetom  sa područja grada Zenice.

Na ovaj način omogućena je deinstitucionalizacija smještaja osoba s invaliditetom odnosno izmještanje osoba iz ustanova za smještaj, koje su van Kantona, u lokalne zajednice, kao i mogućnost za zbrinjavanje potencijalnih korisnika za smještaj na područje lokalne zajednice.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je u okviru projekta Kreditiraj volontiraj i projektne aktivnosti 9.- Socijalni dan, primilo 25.05.2016. godine  petero srednjoškolaca iz zeničkih srednjih škola u svoje radno okruženje.

Projekat organizira Udruženje za brigu i opća prava djece „NAŠA DJECA“ Zenica kao partner Udruženja „Infohause“ iz Sarajeva. Srednjoškolci su proveli dan u radnom okruženju Ministarstva, upoznali se sa organizacijom i načinom rada u Ministarstvu.

Primljeni su u kabinet ministra Nurđehana Šahinovića, prisustvovali sastancima, svečanom potpisivanju ugovora koji se organizirao u Ministarstvu, te sa saradnicima Ministarstva upoznali se sa djelokrugom rada Ministarstva.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 19. do 22.5.2016. godine,  u gradu  Gelsenkirchen na manifestaciji "Dan za Zenicu". Posjeta Gelsenkirchenu, gradu pobratimu grada Zenice, realizirana je na poziv  gradonačelnika Gelsenkirchena, gosp. Franka Baranowskog, a u organizaciju i uz finasijsku podršku Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

U okviru manifestacije "Dani za Zenicu" ministar Sinanović i dr. sci. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu prisustvovali su konferenciji posvećenoj obrazovanju i svojim učešćem i prigodnim obraćanjem dali doprinos uspješnosti ove manifestacije.

Tokom posjete uspostavljeni su kontakti, razmijenjena iskustva i iskazana spremnost da se dalje jačaju veze između ova dva grada, ali i intenzivira saradnja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Posebno je razgovarano i dogovorena saradnja sa Medicinskom školom u Zenici, saradnja osnovnih i srednjih škola s ciljem razmjene iskustava u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama, kao i učešće naših mladih sportista na evropskoj manifestaciji "Rurske sportske igre" u Gelsenkirchenu.

  

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”.

Ugovor je potpisao u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekta, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović i Suzana Jašarević, direktorica za BiH Hilfswerk Austria International u ime organizacije Hilfswerk Austria International sa sjedištem u Beču, kao implementatora projekta..

Projekat predviđa podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u tri općine/grada u Zeničko-Dobojskom Kantonu: Zenica, Zavidovići i Kakanj. Putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti, obezbijediti će se poboljšanje uvjeta života za ukupno 32 socijalno najugroženije domicilne romske porodice. U sklopu projekta bit će izgrađena jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u gradu Zenica, jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u općini Zavidovići  i jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u općini Kakanj. Ukupna vrijednost projekta za Zeničko-dobojski kanton je 600.000,00 eura. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta. U sufinansiranju Projekta učestvuju i Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica sa 50.000 KM, Grad Zenica sa 40.000 KM, Općina  Kakanj sa 50.000 KM i Općina  Zavidovići  sa 40.000 KM, a ostatak su sredstva koja je  Hilfswerk Austria International dobio od EC za realizaciju  programa EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“

Korisnici projekta su romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona (grad Zenica, općina Zavidovići i općina Kakanj) koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Konačne kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika (KIK) u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavni

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i Programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu, na održanoj 56. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu uputstava o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava poticaja namjenjenih  subvencioniranju devet projekata.

Ministarstvo za privredu predložilo je uputstva  za  provođenje postupaka sa kriterijima kod realizacije slijedećih projekata poticaja: izgradnja i obnova javne turističke infrastrukture; projektovanje, utopljavanje i certifikacija energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata (škola); projekati  komora i udruženja iz područja  privrede; izgradnja proizvodnih objekata; realizacija patenata inovatora; organizacija poslovnih zona; investicije kod obrta i  zaštita tradicionalnih i starih zanata;  pokretanje poslovnih ideja i registracija privrednih subjekata; uvođenje i certifikacija sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i  marketinški troškovi kod proizvoda nagrađenih na sajamskim manifestacijama;, te  jačanje konkurentnosti izvoznika.

U upusvima su precizno definirani sadržaji potrebni aplikcija koje će potencijalni korisnici trebati dostaviti, kriteriji,  kao i iznosi financijskih sredstava koja će se refundirati kod uredno dostavljenih zahtjeva.

Usvajanje postupaka i kriterija su bila nužna akivnost  kako bi se mogli objaviti javni pizivi za svaki poticaj pojedinačno, a što se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodjeljena privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo. Instalisana snaga MHE „Tribija“ iznosi 961 kW, a period koncesija je 30 godina.

Koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000,00 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10% od ukupnog prihoda za svaki mjesec.

Vlada je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu Koncesora zaključi Ugovor o koncesiji sa odabranim Koncesionarom, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo je Uputstvo o poticaju poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu prema Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu

Planiran utrošak sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM koristit će se za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, podršku prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda, podršku kapitalnim ulaganjima, te podršku projektima.

Sadržaj Uputstva objavljen je na oficijelnoj web stranici Ze-do kantona.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona danas je održan redovni sastanak socijalnih partnera po pitanju analize trenutnog stanja u obrazovanju i dogovora oko daljih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali pored premijera Miralema Galijaševića, predsjednik Kantonalnog odbora SSSBiH za Zeničko-dobojski kanton Mirnes Isaković, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mensur Sinanović i u ime Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, nauke i kulture predsjednik Selvedin Šatorović.

Na sastanku je analizirana realizacija dosadašnjih dogovora te je zaključeno da su sve usagčašene i dogovorene stvari uspješno implementirane na zadovoljstvo svih socijalnih partnera. Također je istaknuto zadovoljstvo pomacima koje je napravila ova Vlada po pitanju redovnosti isplata plata i naknada kao i ulaganja u školske objekte u skladu sa mogućnostima Budžeta ZDK.

Predstavnici  sindikata su prezentirali ideju raspisivanja većeg broja konkursa na neodređeno radno vrijeme s ciljem dugoročnog rješavanja  egzistencijalnih problema radnika koji dugi niz godina rade na određeno vrijeme. Također, bi rješavanje tog problema doprinijelo poboljšanju pedagoškog aspekta rada iz razloga što se učenicima ne bi mijenjali nastavnici što je svakako i jedan od zahtjeva roditelja naših učenika.

Premijer Galijašević je načelno prihvatio dalje razgovore po ovom pitanju potpuno prihvatajući i razumijevajući iznesenu argumentaciju te je dogovoreno da će se vrlo brzo nakon što se urade određene analize efekata ovih poteza ponovno razgovarati na ovu temu.

Na kraju je istaknuto da da je apsolutni cilj i Vlade ZDK i sindikata obrazovanja još bolji i kvalitetniji obrazovni sistem u interesu svih aktera nastavnog procesa.

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 9. i 10.5.2016. godine realiziran je II. modul obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Ovo je nastavak obuke 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji će, kako je planirano, krajem maja uspješno okončati obuku od tri modula.

U II. modulu polaznici su se bavili pitanjima marketing menadžmenta u obrazovanju, vještinama poslovne komunikacije i liderstvom u obrazovanju.   

Također, polaznici su imali priliku da sa kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovaraju i dobiju refleksiju i konkretne upute za završetak svog praktičnog rada koji je uslov za uspješan završetak obuke.

Svojim prisustvom realizaciju obuke i razvijanje menadžerskih kompetencija direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma