Članak je filtriran: Avgust 2016

Povodom obilježavanja dana Zeničko – dobojskog kantona, 29. augusta, dana 31.08.2016. godine (srijeda), delegacija Skupštine i Vlade Kantona je na spomen obilježju „Kameni spavač“ u Zenici odala počast civilnim žrtvama rata 91'-95'.

Odavanje počasti civilnim žrtvama rata je dio Programa obilježavanja Dana kantona koji je potvrdila Skupština Zeničko – dobojskog kantona na 31. sjednici održanoj dana 31.08.2016. godine.

Polaganje cvijeća i odavanje počasti je organizovano nakon svečanog dijela sjednice Skupštine Zeničko – doobjskog kantana na kojoj je posthumno dodijeljena Plaketa Kantona Husejinu Smajloviću za doprinos u radu i razvoju Kantona.  

U čast  29. avgusta, Dana Kantona sutra će na početku nove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama biti održan čas historije o značaju 29. avgusta.

                                                                                                 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Objavljeno u Vijesti
srijeda, 31 Avgust 2016 12:07

POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

Svečano obilježavanje početka nove školske godine, koja za 43.702 učenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona počinje 1.septembra 2016.godine, održat će se u Osnovnoj školi  „Meša Selimović“ u Zenici sa početkom u 12 sati i 45 minuta.

Tom prilikom prisutnima će se obratiti predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Ove školske godine prvi školski čas u svim školama Zeničko-dobojskog kantona započet će intoniranjem državne himne.

Svim učenicima, nastavnicima i drugim uposlenim u obrazovanju želimo sretnu i uspješnu novu školsku 2016/17.godinu.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
srijeda, 31 Avgust 2016 12:02

PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Dana 30.08.2016. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kučukovići 2, Zenica upriličeno je potpisivanje ugovora sa  korisnicima sredstava čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2016.godinu koji se odnose na oblast upravljanja otpadom.

Odobreno je devet projekata u ukupnom iznosu od 395.000,00 KM.

Odobreni su projekti Regionalne deponije MošćanicaZenica, JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, Gradu Zenici, Općinama Maglaj, Žepče, Breza, Olovo i „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica.

Objavljeno u Vijesti

Dana 29.08.2016. godine, kao rezultat prevedenih aktivnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona po pitanju realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima 16 nevladinih organizacija. U pitanju su nevladine organizacije kojima su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena budžetska sredstva za realizaciju programa/projekata u 2016. godini.

Sastanak je održan s ciljem uručivanja navedene Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te jačanja međusobne saradnje prisutnih.

Nakon uvodnog obraćanja, Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, ukazao je na značaj međusobne saradnje s ciljem što uspješnije realizacije odobrenih programa/projekata, sa naglaskom na aktivnost izvještavanja. Također je naglašen i značaj razvoja saradnje i partnerstva vladinog i nevladinog sektora u realizaciju budućih projekata.

Na kraju, predstavnici nevladinih organizacija su preuzeli Odluku Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kantonalnih organizacija i udruženja socijalnog karaktera, te udruženja raseljenih lica i povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14947/16 od 25.08.2016. godine.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, na prijedlog Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona koje nadležno za izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Zeničko dobojskog Kantona.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija,  kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – rad za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

U toku 2015. godine Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dostavljene su 72 presude općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj izrečenih presuda  kojima je uz pristanak osuđenog, kazna zatvora zamjenjena alternativnom sankcijom rad za oće dobro na slobodi, dostavio je  Općinski sud u Zenici – ukupno 63. Od 72  izrečene  presude,  izvršeno je  28  presuda, a  44 presude su vraćene  sudovima, i to: 28 presuda zbog  nedostatka poslodavaca  kod kojih bi se izvršavala izrečena sankcija, 6  iz razloga promjena adrese osuđenog, 2 presude  zbog  odustanka/prekida ,  5 presuda  zbog neodazivanja osuđenih, 2 presude zbog finansijske nemogućnosti  osuđenih da izvade ljekarsko uvjerenje i 1 presuda  je vraćena jer osuđena osoba ima prebivalište u drugom kantonu.

Implementiranjem svih 72 izrečene presude , Federacija BiH  bi ostvarila uštedu od 1.755.000,00 KM (izrečenih 17.500 dana, a cijena dana zatvora je 100,00 KM). Međutim iz gore navedenih razloga implementirano je 28 presuda, te su ostvarene   uštede za Federaciju BiH,  po osnovu izrečenih presuda sa područja Zeničko-dobojskog kantona u visini od  591.000 KM.

Izvršavanjem alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi, pored navedenih ušteda, postižu se i ekonomski efekti za poslodavce kod kojih se izvršava sankcija rada za opće dobro na slobodi, s obzirom da dobivaju radnu snagu koju ne plaćaju iz svojih sredstava. Za 28 implementiranih presuda  u 2015. godini,  poslodavcima su obezbjeđena 11.752 besplatna radna sata, što po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM,  iznosi 24.091,00 KM.

Alternativna sankcija rada za opće dobro na slobodi, u prvom redu, je posebno važna i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz sljedećih  razloga: osuđena osoba se  ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nukleusa zdravog društva u svim segmentima), dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice,  pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprječavanja  međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanost zatvora i postižu se uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni, koje bi pale na teret države.

U narednom periodu Ministarstvo za pravosuđe i upravu planira povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija, vršiti obuku novih povjerenika, voditi podatke o svim presudama, raditi analize na osnovu  postojeće baze podataka,  izrađivati brošure i priručnike za obuku,  nastaviti i uvećati aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcije, te vršiti medijsku promociju.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je potpisalo  i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više javnih preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostvarena sa  JP „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Zenica,  „ Alba“ d.o.o.Zenica,   JU Dom za stara lica Zenica,   JKP „Gradska groblja“ Visoko  i ŠPD Zavidovići - „Šumarija“ Visoko, koji su iskazali maksimalno povjerenje ovoj alternativnoj sankciji  i pružili podršku osuđenim licima.  

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, podržala Prednacrt Zakona o štrajku dostavljen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Stav Vlade upućen je u dalju skupštinsku proceduru.

Predloženi zakon predviđa, u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje, da je moguće organizovati štrajk kod poslodavca kao cjeline ili u nekom od organizacionih dijelova, te za područje djelatnosti ili kao generalni štrajk za teritoriju Federacije.

Pozitivna je novina obaveza organizatora štrajka da, ako se organizuje štrajk na teritoriji kantona odnosno Federacije BiH da se štrajk mora najaviti vladi kantona odnosno Vladi Federacije BiH.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Zaključak o usvajanju Informacije o šumskim krađama i o posljedičnim štetama sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Informacija sadrži podatke o bespravno posječenoj i zaplijenjenoj drvnoj masi i podnesenim prijavama na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2011.-2015. godine, uzroke koji dovode do povećanja i posljedice koje nastaju usljed povećanog obima šumskih krađa, te prijedlog direktnih mjera za poboljšanje aktivnosti u sprečavanju bespravne sječe šume na području Zeničko-dobojskog kantona.

Donesena je i Odluka o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane: „KAMENOLOM“ snage 95 kW na magistralnom cjevovodu pitke vode vodozahvata „Kasapovići“ na lokalitetu Kamenolom-Crkvice, Grad Zenica, uz prethodno utvrđen javni interes i pribavljene saglasnosti Grada Zenice, a na osnovu samoincijativnog zahtjeva Javnog preduzeća Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Zenica. Vlada Zeničko-dobojskog kantona  zadužila je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da provede postupak  javnog prikupljanja ponuda.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donesen je i Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku računarske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u iznosu do 20.000 KM.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog donesena je Odluka o odobravanju sredstava za građevinsko–zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica u ukupnom iznosu od 26.889,62 KM,  i to:

  • za zamjenu vertikalnihi horizontalnih oluka i sanaciju krova Bolnice u iznosu od 14.379,29 KM
  • te sanaciju sanitarnih čvorova u iznosu 12.510,330 KM.

Također su odobrena sredstva za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 73.999,55 KM.

Pored ovih odluka data je saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti
petak, 26 Avgust 2016 10:05

DONESENA ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2015./2016. godini.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da će stipendije biti dodijeljene za 1970 studenata prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Visina stipendije po jednom korisniku iznosi 453,00 KM i isplaćivat će se u tri jednaka bespovratna iznosa po 151,00 KM.

Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a imaju prosjek ocjena najmanje 9,00 ili ekvivalent, dodjeljuje se dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

Sredstva u iznosu od 900.000,00 KM su obezbijeđena iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Dana 24.08.2016. godine, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija zainteresiranih strana.

Javnoj raspravi prisustvovali su Vesko Drljača ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Miralem Galijašević premijer Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehan Šahinović ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Nihad Pašalić direktor Kantonalne administrativne službe za Zeničko-dobojski kanton Federalnog zavoda PIO-MIO, predstavnici Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici općinskih udruženja penzionera kao i drugi zainteresirani građani.

Nakon uvodnih riječi federalnog ministra rada i socijalne politike i kantonalnog ministra za rad i socijalnu politiku, novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju prisutnima je prezentirao Kenan Spahić, šef Odsjeka za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja.

Tokom javne rasprave istaknuto je da je tekst Zakona urađen na osnovu Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma