Petak, 24 Septembar 2010 10:19

Povećan broj korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona sačinilo je Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Ze-do kantonu. Nakon razmatranja, Vlada je danas usvojila ovu Informaciju u kojoj se između ostalog kaže da je u prošloj i ovoj godini na području ZDK povećan broj onih koji ostvaruju prava po bilo kom osnovu iz Zakona o socijalnoj zaštiti. Ako se zna da je u 2009. godini za finansiranje tih prava iz budžeta Ze-do kantona izdvojeno 22 miliona KM, a isto toliko i u 2010. godini onda je jasno da je Vlada Ze-do kantona ovim ispunila sve osnovne odredbe pomenutog zakona i u pravo uvela 25.000 korisnika, a po osnovu federalnog zakona još 6.000 korisnika.

 

Od pomenuta 22 miliona KM, 1.102 lica koristi stalnu novčanu pomoć i za ove svrhe isplaćeno je 816.288 KM lani, a ista je projekcija i za ovu godinu. Jednokratnu novčanu pomoć na području Ze-do kantona prima 1.230 lica a za to se izdvaja 120.258 KM. Pravo na smještaj u drugu porodicu ostvarilo je 99 lica za šta je izdvojeno 160.994 KM, a za smještaj u ustanove socijalne zaštite izdvojeno je 3,7 miliona KM za 582 korisnika ovog vida socijalne skrbi. Lani je za osposobljavanje za stamostalan život i rad 60 osoba sa područja ZDK  izdvojeno 270.884 KM.

 

Nadalje,za socijalne ustanove poput domova za stara i iznemogla lica, zatim za djecu bez roditeljskog staranja i druge slične ustanove Zeničko-dobojski kanton izdvojio je lani 3,7 miliona KM. Za dječiji doplatak koji prima 15.617 djece izdvojeno je 2,8 miliona KM. Zaposlenim porodiljama lani je doznačeno 7,6 miliona KM i to pravo ostvarila je  1.141 porodilja, dok je nezaposlenim porodiljama shodno pravu koje mogu koristiti odobrena novčana pomoć od 186.532 KM, zatim jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 119.305 KM, a pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci ostvarilo je 1.309 porodilja, za šta je izdvojeno 396.000 KM.

 

Za djecu sa posebnim potrebama kako je već poznato otvoreno je više dnevnih centara u Zenici i Maglaju, a treba pomenuti i brigu o civilnim žrtvama rata, zatim osoba sa invaliditetom, te porodice sa djecom i brojnih drugih kategorija koje se finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona. Izuzetno širok dijapazon pokrivanja prava po osnovu socijalne zaštite traži svake godine sve veća izdvajanja iz budžeta kantona, pa tako i Zeničko-dobojskog. No, bitno je da nijedna kategorija korisnika ovih prava nije ostala uskraćena za sredstva koja im pripadaju po kantonalnom ili federalnom zakonu.

 

Press služba ZDK

Ostavite komentar

NAPOMENA:
U polja označenim (*) je obavezan unos podataka. Osnovni HTML kod je dozvoljen.

Molimo vas da u komentarima, odnosno razmjeni mišljenja sa drugim posjetiocima obavezno izbjegavate korištenje nepristojnih izraza i vrijeđanje drugih po bilo kom osnovu. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare koji su u suprotnosti sa nevedenim pravilima, bez prethodne najave i objašnjenja.


UPUTSTVA VEZANO ZA POPLAVE

  • VAŽNA UPUTSTVA I SAVJETI
    Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona putem svoga Kriznog štaba upućuje dva važna saopštenja vezana za sigurnost hrane i zdravlja stanovnika koja prenosimo u cjelosti. U prilogu…
    Vidi više...
  • ŠTA UČINITI KOD ZMIJSKOG UJEDA
    Posljednjih dana veliki broj građana se žali na povećano prisustvo zmija u naseljima jer su ih  velike poplave  pokrenule iz njihovih staništa. No, kako saopštavaju iz Kriznog štaba…
    Vidi više...
Baner