Vlada

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KOMISIJA ZA KONTROLU KORIŠTENJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA

Broj: 02-34-6499-9/14
Zenica, 17.07.2014. godine

SVIM MINISTARSTVIMA (USTANOVAMA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTAVA)
KANTONALNIM ORGANIMA I TIJELIMA KANTONALNE UPRAVE
SVIM SUDOVIMA NA PODRUČJU ZDK (putem Ministarstva za pravosuđe i upravu)
KANTONALNOM TUŽILAŠTVU
KANTONALNOM PRAVOBRANILAŠTVU
UNIVERZITETU U ZENICI, INSTITUTU „KEMAL KAPETANOVIĆ“, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA (putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)

PREDMET: Obavijest, dostavlja se

Obavještavamo vas da je na službenu stranicu Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) postavljen tabelarni pregled relacija svih korisnika naknade za prijevoz na posao i s posla.

Potrebno je da najkasnije do 31.07.2014. godine, dostavite eventualne primjedbe na podatke sadržane u navedenoj tabeli. Primjedbe dostaviti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i pismeno na adresu: Zeničko-dobojski kanton, Komisija za kontrolu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, n/r Fehim Humkić, Ul. Kučukovići br. 2, Zenica.

Ukoliko do navedenog datuma, ne dostavite svoje primjedbe, smatrat će se da istih nemate i da se podaci mogu koristiti u daljem radu Komisije.

 

PRILOG: Tabelarni pregled relacija svih korisnika. (Pregled je urađen u Excelu. Molimo vas da preuzmete tabelu na računar pa onda pregledate.)

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Fehim Humkić

NAPOMENA:

TABELU JE POTREBNO PREUZETI U RAČUNAR (opcija "Save File" ili "Save" itd., zavisno od programa koji se koristi: Mozila Firefox, Internet Explorer, itd) I POPUNITI.

POPUNJENU TABELU PREIMENOVATI NA NAČIN DA SE IZ NAZIVA DOKUMENTA PREPOZNA NA KOJI ORGAN/USTANOVU SE ODNOSI I POSLATI NA E-MAIL ADRESU: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zeničko-dobojski kanton je član Skupštine evropskih regija (AER) www.aer.eu koja okuplja oko 230 regija iz 35 evropskih zemalja i predstavlja najveću nezavisnu mrežu sa više od 30.000 subjekata. Postoji od 1985. godine sa glavnim ciljem da promovira regionalne evropske vrijednosti i interese.

Kao član, ZDK ima mogućnost korištenja različitih instrumenata koje Skupština razvija u cilju što bolje saradnje i međusobnog povezivanja svojih članica. Ekonomski razvoj i podrška sektoru malih i srednjih preduzeća predstavlja jedan od prioriteta AER u 2014. godini, s čim u vezi su kreirane dvije mogućnosti, odnosno instrumenta za promociju i olakšanje saradnje između kompanija evropskih regija.

AER mreža dinamičnih regionalnih kompanija - namijenjena je većem broju i širem rangu kompanija te, na principu internet poslovne platforme, nudi mogućnosti za komunikaciju i saradnju sa drugim kompanijama, predstavljanje poslovnih mogućnosti, razmjenu ponuda, ideja, znanja i praksi. Pristupanjem ovom instrumentu kompanija dobija:

 • pristup on-line poslovnoj platformi radi kontakata i razmjene informacija sa drugim kompanijama,
 • promociju putem jedne strane u vodiču „AER dinamične regionalne kompanije“ (vodič se distribuira na 100 godišnjih događaja i šalje na 50.000 adresa),
 • postavljanje loga na prvoj stranici Vodiča i AER internet stranici,
 • mogućnost učešća u regionalnim privrednim delegacijama u i van Evrope,
 • poziv na Konferenciju o investicijama i MSP kao i na godišnji prijem AER mreže u Briselu,
 • poziv na sastanak o EU fondu za podršku MSP kao i informisanje o evropskim fondovima,
 • poziv na Evropski poslovni samit kojem je AER službeni regionalni partner,
 • pretplatu na AER poslovne novine sa brojnim korisnim informacijama,
 • popust na avionske karte i hotelski smještaj u Evropi.

Prijavu za članstvo u ovom instrumentu kompanije vrše preko internet stranice AER, nakon čega dobijaju prijedlog sporazuma o partnerstvu. Godišnja članarina (bez PDV) je: 250 € (za kompanije do 20 zaposlenih), 500 € (do 50 zaposlenih) i 1.000 € (preko 50 zaposlenih). Leaflet of the AER Dynamic Regional SMEs

Prisup AER mreži dinamičnih regionalnih kompanija preko linka http://www.aer.eu/en/members-and-partners/aer-community/aer-dynamic-regional-smes/join-the-aer-dynamic-regional-smes.html

AER poslovna zajednica - osnovana je od strane AER i grupe tzv. privilegovanih suosnivača (5 velikih evropskih privatnih kompanija – Volvo, Aerodrom Brisel, Accor, Unicap, BNP PF). Kompanije se u njega mogu uključiti sa statusom suosnivača ili statusom člana pri čemu stiču mogućnost korištenja različitog nivoa pogodnosti koje će im, na principu partnerstva sa obostranom koristi, biti ponuđene kroz aktivnosti AER. Kompanijama će se olakšati veza sa regionalnim institucijama, dok će regije koristiti vještine i preporuke privatnog sektora radi usmjeravanja procesa ekonomskog razvoja. Kroz instrument kompanije dobijaju:

 • snažnu opću promociju,
 • privilegovan status u pristupu i kontaktima sa regijama članicama AER,
 • pozive na glavne AER i druge događaje visokog nivoa,
 • pozive na AER događaje prema polju interesovanja,
 • VIP pozivnice uz isticanje obilježja kompanije na godišnjem prijemu AER mreže u Briselu i Strazburu,
 • učešće na Evropskom poslovnom samitu i u privrednoj delegaciji AER u i van Evrope,
 • promociju u sklopu internet stranice i biltena AER.

Godišnja članarina u AER Poslovnoj zajednici iznosi 5.000 €. Leaflet AER Business Community

Pristup AER poslovnoj zajednici preko kontakta na linku http://www.aer.eu/en/members-and-partners/aer-community/aer-business-community.html

«Početak«123»Kraj»
Stranica 1 od 3
Baner