180. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.11.2022. godine

24 Nov 2022
2217 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnka sa 179. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.11.2022. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – septembar 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Nadzornog odbora Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko u svrhu sufinansiranja projekta obnove Hrama sv. Prokopija u Visokom;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kakanj;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ Miroslav Krleža Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Odgovora Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u vezi sa Prigovorom Asima Praskića iz Zenice, podnesenim na Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja i asfaltiranje puta u podružnici Šadići, MZ Krivaja – Smailbašići“ grad Zavidovići;
 14. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Unutrašnje uređenje župne Crkve – Srce Isusovo u Čajdrašu“;
 15. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Javna rasvjeta na području MZ Stipovići“ grad Zavidovići;
 16. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Mećevići“ grad Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Betoniranje putne infrastrukture na području MZ Brezik“ grad Zavidovići;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekata na području MZ Branioci Grada, grad Zavidovići;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Haljinići“, općina Kakanj;
 20. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja sportskog poligona u MZ Kruševo“, općina Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje puta u MU Gostović, mjesto Čardak“, grad Zavidovići;
 22. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i uređenje grobalja u MZ Radojičići“, općina Maglaj;
 23. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje dionica puta Kreševac-Lipovac“ u MZ Ozimica, općina Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o sufinansiranju projekta „Adaptacija stambenog objekta Amela Mehinovića, povratnika u Ševarlije“, grad Doboj;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i enzootska leukoza goveda i uništavanja 19 pčelinjih zajednica;
 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Kantonalne direkcija za ceste, pod nazivom „Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona“;
 28. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju se sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja i računarske opreme za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 30. Prijedlog Odluke o preknjiženju ulaganja u rekonstrukciju Osnovne škole ,,Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević Tešanj;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Pisma odricanja od odgovornosti Evropske banke za obnovu i razvoj – Waiver Letter European bank for Recunstruction and Development;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Ifeti, iz Kaknja, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 33. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period najviše tri mjeseca.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma