Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 196. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 27.09.2010. godine

27 Okt 2010
21704 puta
  1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2010. - 2020. Godina
  2. Zaključak kojim se prihvata sugestija Sekretara BSC ZDK o izmjeni teksta Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2010. - 2020. Godina
  3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo privrede i Savjet za praćenje, kontrolu izrade i implementacije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2010. - 2020. godina da usklade podatke sa zvaničnim podacima federalnog zavoda za statistiku