Pregled materijala sa 197. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.09.2010. godine

27 Okt 2010
21380 puta
 1. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Usora na ime subvencioniranja troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Žabljak“/ Faza II, Korak I
 2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu da Premijeru ZDK dostavi potpunu informaciju vezanu za aplikaciju Općine Žepče  za subvencioniranje troškova organizacije poslovne zone
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti privrednom subjektu „Format“ vlasništvo Podojak Edina iz Zenice
 4. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 5. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Buzić Mahala, općina Visoko
 6. Zaključak o odobravanju sredstava za hidrogeološka istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnabdijevanja MZ Lokvine, općina Zenica
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije u naselju Perin Han, općina Zenica
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za dovršetak izgradnje kanalizacije u naselju Bistrica, općina Žepče
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda za MZ Neprivaj, općina Vareš
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za podršku realizaciji projekta „Postrojenje za pripremu pitke vode Mala Rijeka“, općina Breza
 11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava na ime poticaja proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 12. Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 13. Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Misurići, općina Maglaj, na ime rekonstrukcije puta u povratničkom naselju Smršće, sa ciljem potpore održivog povratka
 14. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OŠ „Mustafa Mulić“ Tešanj, za nabavku video-nadzora
 15. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OŠ „Mustafa Mulić“ Tešanj,  za nabavku učila
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OŠ „Vozuća“ Zavidovići
 18. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport KŠC „Sveti Pavao“, Osnovna škola Zenica
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj
 20. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Osnovna specijalna škola u Zenici
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu - časopis Zeničke sveske, na imedijela troškova prijevoda i promocije knjige „Magnetizam sunčevih prekretnica, Dnevnik hedoniste“ Michaela Onfraya
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ iz Zenice, za sufinansiranje redovnih aktivnosti Udruženja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu narodnih igara i pjesama „Kakanj“ na ime dijela troškova učešća na IV smotri folklora „Viško prelo“ u Viškovu – Rijeka
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenice na ime dijela troškova organizacije koncerta ansambla „Fugato“ iz Zenice
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenice na ime dijela troškova realizacije projekta „Edicija baština – Zaboravljeni rukopisi – Kemal Mahmutefendić“
 26. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Centru borilačkih sportova Kakanj  Kickboxing klub Kakanj, na ime pomoći za odlazak na Svjetsko kadetsko i juniorsko prvenstvo u Beogradu, Srbija
 27. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka na ležištu Dobrun – Dugandžići u općini Olovo
 28. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime povrata sredstava općinama po osnovu obaveza nastalih u 2007.godini
 29. Zaključak o odobravanju isplate sredstava na ime poticaja za proizvodnju presadnica povrća
 30. Zakjučak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo
 31. Odluke o odobravanju dijela potrebnih sredstava za zajedničko finansiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, Zenica, za raseljena lica, stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal u Zenici
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za realizaciju programskih zadataka u 2010. g.;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Haračić Samiji iz Zenice, kao pomoć za kupovinu lijekova
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Tatar Derviši, povratnici u Kotor Varoš, za plaćanje troškova ekshumacije i prijevoza tijela poginule kćeri sa groblja iz Zenice ma groblje u Kotor Varoš
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Kamenjaš  Mustafi iz Vareša na ime dijela troškova liječenja djeteta u Njemačkoj
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Jamaković Rajfi, povratnici u Olovske Luke, Olovo, na ime troškova nabavke i ugradnje materijala za izgradnju kupatila u ratnim dejstvima oštećenom stambenom objektu
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni grantovi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 38. Zaključak u usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period januar – juni 2010. godine, na razdjelu 21 – Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“
 39. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Opću bolnicu Tešanj
 40. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste
 41. Zaključak o odobravanju izmjena “Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne direkcije za ceste za 2010. godinu“;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu
 43. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo
 44. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 45. Odluka o odobravanju sredstava za završetak projekta sanacije i asfaltiranja puta do šehidskog obilježja i izgradnja potpornog zida u MZ Trepče, Tešanj
 46. Zaključak o odobravanju sredstava produkcijskoj kući "Magazin plus" za realizaciju projekta "Afirmacija saobraćajne kulture"
 47. Zaključak o prenosu u vlasništvo motorno vozilo Golf III sa Službe za zajedničke poslove na Općinski sud Zavidovići
 48. Zaključak o prenosu u vlasništvo motorno vozilo VW Kombi sa Službe za zajedničke poslove na Općinu Zenica
 49. Zaključak o davanju na korištenje motorno vozilo Renault 19  dopisništvu lista Oslobođenje u Zenici
 50. Zaključak o prenosu u vlasništvo motorno vozilo Oktavia sa Službe za zajedničke poslove na Općinski sud Zenica
 51. Zaključak o prenosu u vlasništvo motorno vozilo Fiat Punto sa Službe za zajedničke poslove na Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje
 52. Zaključak o davanju na korištenje motorno vozilo Golf III  Radio televiziji BiH, ITC Zenica
 53. Zaključak o davanju na korištenje putničko vozilo VW Golf Samostalnom sindikatu
 54. Zaključak o ustupanju osnovnih sredstava dopisništvu lista "Dnevni avaz" u Zenici
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Kaya Saneli iz Zenice za troškove stanarine za šest mjeseci

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma