Pregled materijala sa 201. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 08.11.2010. godine

01 Dec 2010
21973 puta
 1. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program nabavke stalnih sredstava” Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija “Nabavka opreme”-namjenska sredstva (naknade za veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu kantonalnih veterinarskih inpektora), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenju poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Biciklističkom klubu “Zenica” iz Zenice na ime pomoći za pokriće obaveza i nabavku opreme
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida “Maglaj” iz Maglaja na ime sufinansiranja odlaska takmičara na Svjetsko prvenstvo u Francusku
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje XXII. novogodišnjeg koncerta
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime sufinansiranja takmičara u atletici
 10. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom zavodu za urbanizam i prosotorno uređenje Zenica za preuzimanje podataka iz Katastra privatnih šumskih zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona kojim raspolaže Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalna uprava za šumarstvo Zenica
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Stanimirović Milivoju iz Olova na ime naknade štete na zasadu (voćnjaku) jabuke i šljive od divljači - medvjeda na uzgojnom području za medvjeda, koje je proglašeno na području općine Olovo
 12. Zaključak o odobravanju isplate Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za septembar 2010. godine na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 13. Zaključak o odobravanju isplate Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za septembar 2010. godine na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići
 14. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za proizvodnju konzumnih jaja
 15. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju maline
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Ćorić Izetu iz Stranjana, općina Zenica kao pomoć imenovanom za štetu povodom naglog uginuća krave
 17. Zaključak o odobravanju isplate iznosa na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 6 goveda i 4 pčelinja društva
 18. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji budžetskih sredstava za prvo polugodište 2010. u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 20. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zenica kao pomoć za istraživanje, razvoj i unapređenje socijalnog rada te izradu i štampanje brošure u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite građana povodom obilježavanja 50. godina postojanja i rada Centra za socijalni rad Zenica
 21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava putem JU Centra za socijalni rad Vareš u vidu jednokratne pomoći za šest zaposlenika preduzeća “Sakupljanja sekundarnih sirovina” d.o.o. Vareš kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera
 22. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Maleš Stipe, povratnika u Strupinu, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 23. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Zečević Ajke, raseljenog lica iz Bukovačkih Čivčija, općina Doboj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Šaćirović Mirheta, raseljenog lica iz Teslića, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Žepče na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju nastavka djelimične sanacije hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Žepču, sa ciljem podrške održivog povratka
 26. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-28251/10 od 15.10.2010. godine
 27. Zaključka o odobravanju sredstava Karač Branki, povratnici u općinu Zenica, na ime adaptacije devastirane stambene jedinice, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Osnovno pravo na obrazovanje”)
 29. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Obrazovanje za socijalnu koheziju i BiH na putu ka EU”)
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Predškolski odgoj i obrzovanje”)
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Hasan Kikić” Olovo
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 33. Rješenje o razrješenju Bajrić Enesa sa mjesta člana Školskog odbora Gimnazije “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Mujkić Edina na mjesto člana Školskog odbora Gimnazije “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
 35. Rješenje o konačnom imenovanju Hadžić Edine na mjesto lčana Školskog odbora Osnovne škole “21. mart” Matuzići, Doboj-Jug
 36. Rješenje o razrješenju Ćosić Fahida sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Hajderovići”, Zavidovići
 37. Rješenje o konačnom imenovanju Kurtalić Eniza na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole “Hajderovići”, Zavidovići
 38. Rješenje o razrješenju Rašević Danijele sa mjesta člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović”, Visoko
 39. Rješenje o konačnom imenovanju Vujković - Lamić Nevenke na mjesto člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović”, Visoko
 40. Rješenje o razrješenju Krajina Ivice sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana fra Frane Jukića”, Sivša
 41. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana fra Frane Jukića”, Sivša
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Bjeloševiću iz Zenice, za odbranu doktorske disertacije
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Selvedinu Deliću iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Deliću iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice za organizaciju 14. Bajramskog malonogometnog turnira zeničkih mahala
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za organizaciju pozorišne manifestacije “Noć teatra”
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Roma „Romano lil” iz Zenice na ime dijela troškova organizacije Manifestacije izbor mis Romkinja Zeničko-dobojskog kantona
 48. Zaključak o usvajanju Informacije o konačnoj implementaciji Projekta porodične medicine, preventivno-promotivnog rada i palijativne njega timova porodične medicine, te sklapanju pojedinačnih ugovora sa timovima porodične medicine na području Kantona
 49. Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju programa edukacije i podizanja ekološke svijesti putem elektronskih medija, iz Fonda za zaštitu okoline
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Metalurškom institutu “Kemal Kapetanović” Zenica za realizaciju projekta kompletiranja opreme za mjerenje zagađenosti zraka, iz Fonda za zaštitu okoline
 51. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-26096/10 od 23.09.2010. godine
 52. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 53. Rješenje o formiranju i imenovanju Radnih grupa za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Husejnović Sulejmanu, povrtaniku u Žepče, na ime sanacije devastirane stambene jedinice
 55. Zaključak o usvajanju Izmjena Plana interventinh mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma