Pregled materijala sa 205. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 19.01.2011. godine

31 Jan 2011
12472 puta
 1. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period I-III.2011. godine
 2. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog  računa za period I-III.2011. godine
 3. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period I-III.2011. godine
 4. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-III.2011. godine
 5. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-III.2011. godine
 6. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za period I-III.2011. godine
 7. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za period I-III.2011. godine
 8. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog  transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-III.2011. godine
 9. Odluka o o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu za period I-III.2011. godine
 10. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti
 12. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
 14. Rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 15. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj
 16. Zaključkak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“ u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 17. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Tetovu
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Hundur (Huseina) Ahmeta iz Tešnja za period 01.01.-31.03.2011. godine
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Mahmutefendić (Mahmuta) Kemala iz Zenice za period 01.01.-31.03.2011. godine
 20. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za RTG kabinet Službe za RTG dijagnostiku Opće bolnice Tešanj
 21. Zaključak o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica za izvođenje dodatnih radova na objektu za radioterapiju
 22. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona
 23. Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK
 24. Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja da  osmisli kvalitetnu kampanju prema osiguranicima u vezi sa odlučivanjem o izboru lijeka

1. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period I-III.2011. godine

2. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa za period I-III.2011. godine

3. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period I-III.2011. godine

4. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-III.2011. godine

5. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-III.2011. godine

6. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za period I-III.2011. godine

7. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za period I-III.2011. godine

8. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-III.2011. godine

9. Odluka o o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu za period I-III.2011. godine

10. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu

11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti

12. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

13. Zaključak o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

14. Rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona

15. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj

16. Zaključkak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“ u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine

17. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Tetovu

18. Zaključak o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Hundur (Huseina) Ahmeta iz Tešnja za period 01.01.-31.03.2011. godine

19. Zaključak o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za uplatu doprinosa za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i nezaposlene iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za samostalnog umjetnika Mahmutefendić (Mahmuta) Kemala iz Zenice za period 01.01.-31.03.2011. godine

20. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za RTG kabinet Službe za RTG dijagnostiku Opće bolnice Tešanj

21. Zaključak o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica za izvođenje dodatnih radova na objektu za radioterapiju

22. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona

23. Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja da osmisli kvalitetnu kampanju prema osiguranicima u vezi sa odlučivanjem o izboru lijeka

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma