50. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.04.2016.godine

29 Apr 2016
11229 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 48. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 23.03.2016. godine;
 2. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Tajan“, koji je sastavni dio ovog zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 6. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 9. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 10. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 11. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 12. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 13. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovne škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza za eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu „Morava-Krivodol“ općina Breza;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Omer Mušić“ Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „15. april“ Kakanj;
 19. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-decembar 2015. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme i održavanja opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011. do 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Nadzornog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 27. Program poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem upošljavanja u pravnim osobama, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Miličević Ivki iz Žepča, majci i udovici poginulih branitelja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerašević Sifi iz Zavidovića, majci poginulog branioca, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Enesu demobiliziranom borcu iz Zavidovića, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bulbulušić Senadu demobiliziranom borcu iz Breze, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 33. Program utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 34. Informacija o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga za budžetske korisnike Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 35. Kvartalni finansijski izvještaj za period X - XII 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 36. Konsolidovani finansijski izvještaj za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma