52. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.04.2016.godine

06 Maj 2016
11393 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.03.2016. godine;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Druga gimnazija u Zenici;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava BZK “Preporod” iz Zenice, za dio troškova organizacije naučnog skupa “Bošnjački identitet”;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica u objektima Radakovo i Crkvice;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za finansiranje dijela troškova implementacije projekta “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinansiranje izgradnje vodovoda u povratničkom naselju Dobropolje-Mekiš, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Tešanj;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju Asocijacija “Mostovi prijateljstva BiH” iz Zenice, s ciljem potpore održivom povratku;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovne i srednje škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2016. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2016. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2016. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period april-juni 2016. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za privredu, broj: 04-34-6139-4/16 od 07.04.2016. godine, sa prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 24. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Subaša Anisi, djetetu poginulog branioca iz Visokog, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčić Zahidu, 100% RVI iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadić Muameru, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Merhadu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Kasimu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahman Osmanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerhodžić Memsuru, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Seadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za sufinansiranje simpozija na temu „Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima- racionalno korištenje i zaštita“;
 35. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekršaja;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Službi za zajedničke poslove da provede proceduru ugovaranja zakupa kancelarijskog prostora na VI spratu poslovne zgrade „RMK promet“;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma