53. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.04.2016.godine

06 Maj 2016
11501 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 50. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.04.2016. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 51. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.04.2016. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 52. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.04.2016. godine;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 5. Izvještaj o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Maglaj“ Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja muzička škola Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija “Edhem Mulabdić”, Maglaj;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Invalidskom odbojkaškom klubu “Bosna” iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije turnira u sjedećoj odbojci, koji se održava povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Košarkaškom klubu „BH Start“ iz Zenice na ime sufinansiranja troškova putovanja i učešća na međunarodnom turniru u Novom Sadu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2016“ koja se održava za dan Grada Zenice;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića na ime sufinansiranja troškova međunarodnog rukometnog turnira „Rukomet u srcu“ u Zavidovićima i Žepču;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Asocijaciji “Mostovi prijateljstva BiH”, iz Zenice za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije proslave Dana djeteta u Bosni i Hercegovini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva preduzeću „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanjem po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 20. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čoloman Salemu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice, na ime rješavanja stambenog pitanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Artuković Omeru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja na ime rješavanja stambenog pitanja;
 23. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona na Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 26. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona na ime podrška programskim aktivnostima tokom 2016. godine;
 28. Prijedlog Zaključka o dopunama Zaključka o zauzimanju stajališta u vezi obračuna dodatka na plaću za posebne uvjete rada;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na iznose investicija prema Detaljnoj analizi povećanja investicija po objektima dostavljenoj od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Implementaciona jedinica projekta „Energetska efikasnost u BiH“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma