57. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.05.2016.godine

06 Jun 2016
11626 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 12.05.2016. godine;
 2. Informacija o upravnom rješavanju u 2015. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu građevinskog zamljišta u svrhu dogradnje protivpožarnog stepeništa i stepeništa za glavni ulaz zgrade Kantonalnog tužilaštva u Zenici;
 4. Prijedlog Zaključka o zaduženju ministarstva za plaćanje po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj: AP 547/13 od 20.04.2016. godine;
 5. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova dato po inicijativi Lemeš Samira zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje kantonalnog propisa radi sankcionisanja počinilaca saobraćajnih prekršaja;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MAJ 2016. godine;
 9. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Prijedlog Odluke o uslovima i vremenu privremene dodjele privrednog lovišta „KAMENICA“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje;
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju liste općinskih projekata u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona, za provođenje mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2016 godini;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške u govedarskoj proizvodnji;
 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Univerzitetski sportski savez studenata Zenica, na ime sufinansiranja takmičenja studenata, prema Kalendaru za 2016. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu za transport i trgovinu „NER–TOURS“ d.o.o. Tešanj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz matematike;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu za transport i trgovinu „NER–TOURS“ d.o.o. Tešanj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Teniskom klubu „Čelik“ iz Zenice, na ime sufinansiranja evropskog teniskog turnira „ ZENICA OPEN 2016“ koji se igra u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva MZ “Sivša” iz Usore, na ime pomoći u organizaciji međunarodnog malonogometnog turnira koji se održava u MZ „Sivša“ u općini Usora;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora “Budućnost-za” iz Zavidovića, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Borimo se za život, mi hoćemo, mi možemo, nismo same, imamo vas”;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Uznesenja BDM Haljinići, Kakanj za pokrivanje dijela troškova izgradnje crkve;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma