58. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.06.2016.godine

27 Jun 2016
11547 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.05.2016. godine;
 2. Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Strategije razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015-2020. godina;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za OŠ “Alija Nametak” Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovne i srednje škole sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za pravosuđe i upravu;
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja Jelah za pokrivanje dijela troškova izgradnje kapele;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Dom kulture Žepče za pokrivanje dijela troškova organizacije kulturne manifestacije “Žepačko ljeto 2016”;
 14. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa provođenja proljetne faze preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini; (DODATNI ZAKLJUČCI 15-1 ; 15-2)
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije u proljetnoj fazi 2016. godine;
 17. Prijedlog Odluke o provođenju procedure raskida ugovora o koncesijama na istraživanje i eksploataciju  mineralnog resursa;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – gornjekrednog fliša na lokalitetu „Veliki Gradac“ – Mošćanica, Općina Zenica, broj: 02-18-12111/10 od 20.04.2010. godine;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvjnoj agenciji za Centralnu BiH, na ime troškova finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava „IPI – Institutu za privredni injžinjering“ d.o.o. Zenica, u svrhu suorganizacije i organizacije Naučno-stručnog skupa „ODRŽAVANJE 2016“;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za provođenje postupaka javnih nabavki „Izrada projekata detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području općina Olovo i Usora“ i „Izrada Studije opravdanosti Toplifikacija Pousorja (općine Tešanj, Usora i Doboj Jug) obnovljivim izvorima energije“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krpić Ibrahimu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-kupovina individualnog stambenog objekta;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keško Mini, članu porodice poginulog branioca iz Tešnja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja –izgradnja stambenog objekta;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vuković Neziru, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zavidovića, u svrhu rješavanja stambenog pitanja– završetak izgradnje stambenog objekta;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Išerić Šemsudinu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – završetak izgradnje stambenog objekta;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog za potpisivanje Aneksa V Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih za područje Zeničko-dobojskog kantona od 10.08.2007. godine, između Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma