59. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.06.2016.godine

15 Jul 2016
12083 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 2. Informacija o statusu neprivatiziranih preduzeća sačinjena po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-19-9885/16 od 12.05.2016. godine;
 3. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2015/2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Stručne službe Vlade na Nacrt Odluke o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine 2016-2020. godina;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju dnevnih zapisnika u pregovorima o granskim kolektivnim ugovorima za osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanje dnevnih zapisnika u pregovorima o granskom kolektivnom ugovoru u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanje dnevnih zapisnika u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za policijske službenike;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u Pregovaračkom timu Vlade Federacije BiH u pregovorima i potpisivanju dnevnih zapisnika u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju dnevnih zapisnika u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za oblast šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Konačna rang-lista podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u godini;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Bosna” Visoko iz Visokog na ime izmirenja dugova prema Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici iz reda studenata;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa I i II ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke Upravnog odbora na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ u Zavidovićima, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza za učenike do završetka školske 2016/2017. godine na relaciji Tursići-Centralna škola i na relaciji Livade-Centralna škola;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ u Zavidovićima, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza do završetka školske 2016/2017 godine za učenike, na relaciji Stavci-D, Vitkovići-Kovači;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Forum građana Zenice za pokrivanje dijela troškova snimanja reportaže o Povelji Kulina bana;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu “Čelik” Zenica iz Zenice na ime organizacije Regionalnog nogometnog turnira prijateljstva koji se održava u Zavidovićima;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze na ime organizacije međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci, koji se održava u općini Breza;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu invalida Zeničko-dobojskog kantona na ime finansijske pomoći pri nabavci sportske opreme za takmičenje osoba sa invaliditetom;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića na ime odigravanja završnice prvenstva za omladinske selekcije kluba i odlazak ekipe na međunarodni turnir u okviru priprema za prvenstvo u Premijer ligi Bosne i Hercegovine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju strijelaca „20. juni 92“ iz Visokog za edukaciju i takmičenje mladih sportskih strijelaca amatera na zračnoj pušci;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ iz Zenice na ime sufinansiranja nabavke prenosivog semafora za košarkaške utakmice za Ligu mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Rafting klub “Krivaja-Zavidovići” iz Zavidovića na ime održavanja tradicionalnog 16. Međunarodnog turističkog Krivaja raftinga na rijeci Krivaji;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Internacional“ iz Zenice na ime sufinansiranja troškova organizacije karate turnira „5. Zenica Open 2016“ koji se održava u Zenici;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ Žepče iz Žepča na ime sufinansiranja troškova takmičarki na međunarodnim turnirima, seminaru, balkanskom i evropskom prvenstvu za omladinske kategorije u karateu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice na ime sufinansiranja projekta „Vožnja za Srebrenicu“ 10. i 11. juli 2016. godine koji se održava u Potočarima;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja na ime odigravanja završnice prvenstva u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu Ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Suadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Mirsadi, udovici demobiliziranog branioca iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćerim Edinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu završetka izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze za punomoćnika državnog kapitala za XVII redovnu Skupštinu privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče;
 46. Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usaglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
 47. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma