60. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.06.2016.godine

19 Jul 2016
12236 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o poticanju male privrede, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016.godinu“ sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 200, pozicija „Nabavka građevina“ - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016.godinu – namjenska sredstva;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o ustupanju stalnih sredstava na privremeno korištenje;
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 7. Prijedlog Odluke o povratu dijela neutrošenih sredstava usmjerenih privrednim subjektima na području Zeničko-dobojskog kantona koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće - poplave iz 2014. godine;
 8. Prijedlog Odluke o povratu dijela neutrošenih sredstava za pomoć za obnovu putne infrastrukture na području Zeničko-dobojskog kantona oštećene usljed prirodne nesreće - polave iz 2014. godine;
 9. Prijedlog Odluke o preknjiženju i isplati sredstava usmjerenih za nabavku stambenog objekta u općini Olovo na Općinu Maglaj za smještaj porodica koje su pretrpjele štete usljed prirodne nesreće - poplave iz 2014. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda BiH o dopustivosti u meritumu broj: AP-4282/15 od 20.04.2016. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka  zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JUNI 2016. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana za promociju sporta i rekreacije „Sport Media“ iz Zenice na ime organizacije i održavanja sportske manifestacije „ SPORT ZDK TABLE TENIS OPEN“ koja se održava u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zenica za pokrivanje dijela troškova druge faze obnove parohijskog doma u Zenici:
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnani Ahmetagić iz Zenice za maloljetnog sina, aktuelnog kadetskog prvaka Bosne i Hercegovine u šahu na ime troškova učešća na Evropskom kadetskom  prvenstvu u Pragu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Husejnović Šefiku iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja kćerke Melise, koja je osoba sa100% invaliditetom
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Redžo Fadili, udovici demobiliziranog branioca iz Breze, u svrhu kupovine stana na osnovu zaključenog ugovora s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku putničkog vozila;
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu, broj: 02-14-8668/16 od 19.04.2016. godine;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći gradu/općinama Maglaj, Zenica i Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 22. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu Regulatornog tijela za vođenje i održavanje Registra administrativnih postupaka Zeničko-dobojskog kantona; (DODATNO RJEŠENJE 22-1)
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcionog plana za efikasniji rad inspekcija za period juni-decembar 2016. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja;
 25. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “ŽGP ZENICA” d.d. Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, između budžetskih korisnika: Ured Premijera i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma