Pregled materijala sa 207. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.02.2011. godine

15 Mar 2011
11866 puta
 1. Zaključka o usvajanju Akcionog plana za strateško planiranje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o strukturi kadra u odgojno-obrazovnom procesu u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona – potrebe Kantona za određenim profilima nastavnog kadra
 3. Zaključak o odobravanju sredstava Jelić Ivanu iz Zenice, studentu Muzičke akademije u Zagrebu, kao pomoć za nastavak školovanja
 4. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“ za period I-III.2011. godine
 5. Odluka o odobravanju sredstava općini Žepče kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, ulica Prva, Žepče
 6. Zaključak o odobravanju sredstava za 22 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Isić Jusufu iz Maglaja kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Galić Mariu iz Žepča kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Šišić Sejadu iz Žepča kao pomoć u stambenom zbrinjavanju porodice
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Delibašić Saimi iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 11. Odluka o uvećenju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za izdavanje monografije „Začaravanje svijeta – 60 godina Dječije scene“
 13. Zaključak o odobravanju sredstava redakciji „Zeničke sveske“, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica na ime dijela troškova za izdavanje zbirke eseja Slavoja Žižeka iz programa „Mising link“
 14. Zaključak o odobravanju sredstava na ime dijela troškova za organizaciju solističkog koncerta Buza Melike u Hamburgu, Njemačka
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Privrednom društvu za proizvodnju i promet filmova „Ekran“ iz Zenice na ime dijela troškova za promociju enciklopedijskog Riječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Teatar“ iz Zenice na ime realizacije projekta „Tri drame za djecu“;
 17. Zaključak o davanju saglasnosti Kliničkom centru Univerzita u Sarajevu da objekat bivše Očne klinike (k.č. broj 90 iz z.k. uložak LV/243) ustupi Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ na privremeno korištenje
 18. Zaključak o zaduženju JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača nad provođenjem preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini
 19. Rješenja o imenovanju komisije za ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika za 2010. godinu
 20. Zaključak o prihvatanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za period 01.01-31.03.2011. godine u Zeničko-dobojskom kantonu
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu "Kakanj" iz Kaknja za dio troškova završnice prvenstva u okviru lige na nivou BiH
 23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2010. godinu
 24. Zaključak o odobravanju sredstava JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za decembar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 25. Zaključak o odobravanju sredstava JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za decembar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP "STUPČANICA" d.d. Olovo u stečaju
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma