Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 12. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.05.2011.godine

17 Jun 2011
12346 puta
 1. Zaključak kojim se zadužuju članovi Vlade da u okviru svojih resora predlože konkretne mjere i prijedloga vezano za Program mjera štednje
 2. Zaključak kojim se zadužuju članovi Vlade da u okviru svojih resora predlože konkretne mjere i prijedloge vezano za Informaciju o komisijama, radnim grupama i drugim tijelima formiranim od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i organa uprave
 3. Zaključak kojim se zadužuje Savjet za praćenje, kontrolu izrade i implementacije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2010-2020.godina da dostavi Vladi izvještaj o obavljenim poslovima na praćenju izrade i implementacije Strategije
 4. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za II. Kvartal 2011. godine
 5. Zaključak o usvajanju Bilansa energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 6. Zaključak o pokretanju inicijative za pokretanje procedure izuzimanja stalnog sredstva bez naknade i prijenos vlasništva sa „rmk promet“ d.d. Zenica na Vladu Zeničko-dobojskog kantona
 7. Rješenje o imenovanju Radne grupe za provođenje procedure izuzimanja stalnog sredstva bez naknade i prijenos vlasništva sa „rmk promet“ d.d. Zenica na Vladu Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2011. godini
 9. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 18, Ministarstva za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i opdsticaj u industriji“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 10. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima
 11. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu poticaja namijenjenih subvencioniranju povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“
 13. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti
 14. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje prizvodnih objekata
 15. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite
 16. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 17. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja za subvencioniranje troškova kolektivnog nastupa privrednih subjekata na sajmovima
 18. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu“, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u razdjelu 23, Kantonalna uprava za šumarstvo, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, koja su su skladu sa Uredbom o šumama u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, predviđena u ulaganja za unapređenje šuma
 21. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu“ u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, u kome su sadržani: - Program kapitalnih ulaganja za 2011. godinu-redovna sredstva, ekonomski kod 821300, pozicija «Nabavka opreme»; - Program kapitalnih ulaganja za 2011. godinu - namjenska sredstva, ekonomski kod 821200, pozicija «Nabavka građevina“; - Program kapitalnih ulaganja za 2011. godinu-namjenska sredstva-CIPS, ekonomski kod 821300 «Nabavka opreme» i ekonomski kod 821600 «Rekonstrukcije i investiciono održavanje»
 22. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu
 23. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu-namjenska
 24. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu-namjenska sredstva
 25. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu-namjenska sredstva
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Jurišić Jasminki iz Zenice kao pomoć na ime troškova završne operacije za mldb. Dijete u bolnici „Sveti vid“ u Beogradu
 27. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Rešad Kadić“ Tešanj
 28. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „1. mart“ Jelah, općina Tešanj
 29. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 30. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 31. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-15871/10 od 24.05.2010. godine (odobravanje sredstava Udruženju diplomiranih socijalnih pedagoga iz Zenice)
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Ragbi klubu „Rudar“ iz Zenice za organizaciju turnira u ragbiju „7“
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Odmut, općina Zenica, za organizaciju malonogometnog turnira za djecu uzrasta od 8-15 godina
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona na ime dijela troškova za organizaciju XIV. Kantonalnog tamičenja iz poznavanja prve pomoći
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze za odlazak na turnir u Hamburg, Njemačka
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Šijački biser“ Šije, Tešanj na ime dijela troškova za učešće na Međunarodnoj smotri folklora u Naziliju,Turska
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-bosanskom društvu „Zavidovići“ iz Zavidovića na ime dijela troškova za učešće na Međunarodnom dječijem festivalu folklora u Luleburgazu, Turska
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Krivaja“ iz Zavidovića na ime dijela troškova za učešće na Međunarodnom festivalu folklora u Catalci, Turska
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Dioničkom društvu „Dom štampe“ u stečaju, iz Zenice, na ime dijela troškova za štampanje knjige aforizama „Kapu dole, nek ostane glava“, autora Muharema Omerovića
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Vozdarica“
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji „Zeleni okoliš“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Karifest“
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskom prosvjetnom društvu „Prosvjeta“ iz Zenice na ime dijela troškova za izdavanje knjige „Južno od jezika“, autora Bojana Bogdanovića
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana dramski umjetnici u kulturi „Teatar RA-MA“ iz Zenice, na ime dijela troškova za realizaciju kabaretske predstave „Hitler među nama treći put“
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Sivša, općina Usora, za organizaciju noćnog malonogometnog turnira u povodu obilježavanja Međunarodnog praznika rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Saobraćajnom i uslužnom društvu za prevoz putnika „Abus line“ d.o.o. Jelah, na ime troškova prevoza učenika i profesora srednjih škola na Federalno takmičenje u znanju iz matematike
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Evropskoj asocijaciji studenata prava u BiH „Elsa“ na ime dijela troškova za organizaciju Godišnje nacionalne skupštine
 47. Zaključak o primanju k znanju Informacije o sistemu upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama za upravu
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice na ime sufinansiranja Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2011“
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Škola nogometa nogometnog kluba Čelik“ Zenica na ime takmičenja Omladinskog pogona (kadeti i juniori) u Premijer omladinskoj ligi BiH
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime sufinansiranja Finalnog turnira za Prvaka BiH za pionire u Kaknju
 51. Zaključak o odobravanju sredstava „Udruženju - Udruga privrednika – Biznis centar“, Jelah, Tešanj, na ime pokrića troškova za organizaciju 7. Sajma privrede „Biznis 2011 Tešanj“
 52. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom „Program nabavke stalnih sredstava“ u razdjelu 26, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ (veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrola kantonalnih veterinarskih inpektora), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 53. Odluka o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća
 54. Zaključak o ne prihvatanju ostavke Omerspahić Zlatana, člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata
 55. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 56. Rješenje o formiranju radne grupe za sprečavanje korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu
 57. Zaključak kojim se ovlašćuje Premijer Zeničko-dobojskog kantona da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona zaključi ugovor o pretplati na Generalni servis između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Nezavisne novinske agencije ONASA d.o.o. Sarajevo