Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.06.2011.godine

27 Jun 2011
12703 puta
 1. Zaključak kojim se odobrava zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle“ BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga podrške trezorskom sistemu poslovanja
 2. Rješenja o formiranju komisije za snimanje stanja vezano za sječu šume
 3. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ na ime projekta „Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“;
 4. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ na ime projekta „Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“
 5. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju Medica za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“ za period april-septembar 2011. godine
 6. Odluka o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za rad udruženja
 7. Odluka o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene pomoći putem centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite
 8. Odluka o odobravanju za finansiranje realizacije projekta „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba smještenih na području Zeničko-dobojskog kantona, čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona, ikojima je priznato pravo naprivremeni smještaj -2011“
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu ugradnje doniranog građevinskog materijala na stambenom objektu Ezgeta Mirka, povratnika u Strupinu
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu stambenog zbrinjavanja Ramić Muhe, raseljenog lica iz Teslića
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu stambenog zbrinjavanja Botić Gorane, raseljenog lica iz Teslića
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime dijela troškova sanacije stambenog objekta povratnika Kundak Mirsade iz Olova
 13. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 14. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 15. Zaključak oodobravanju sredstava Preduzeću za transport i usluge „NER-TOURS“ Tešanj u svrhu plaćanja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Federalno takmičenje iz matematike
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Župi Sv. Ilije proroka Ularice-Usora na ime dijela troškova za uređenje interijera crkve
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Vasić Nebojši iz Zenice za odbranu doktorske disertacije;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Čalkić Lejli iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Mujkanović Adnanu iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Kepeš Nusreti iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Sunulahpašić Razi iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Tekešinović Amili iz Visokog za odbranu magistarskog rada
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Bedak-Tahirović Adaleti iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Sarač Kemi iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Ramić Ibnelu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Karahodžić Sedinu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Musić Amili iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 28. Zaključak  odobravanju sredstava Grubešić Ivani iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Oruč Mirzi iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Buza Esnafu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Ćatić Adisu iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Smajlagić Mehmedu iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Valić Fehimu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Delija Almedinu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Mujkanović Alenu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Mešić Almi iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Agić Amini iz Tešnja za odbranu magistarskog rada
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Bjelopoljak Ahmedu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Krličević Umihani iz Doboj-juga za odbranu magistarskog rada
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Bukurević Alisi iz Visokog za odbranu magistarskog rada
 41. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje da preuzme obaveze Nosioca izrade Prostornog plana općine Olovo za period 2010.-2025. godina
 42. Zaključak o neprihvatanju Inicijative Općinskog vijeća Vareš za dopunu člana 98. Zakona o građenju
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZDK u svrhu sufinansiranja posjete Savezu ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona
 44. Zaključak o odobravanju sredstava u svrhu finansiranja Programa rehabilitacije slijepih ratnih vojnih invalida na moru
 45. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Ibrahim Perviz“ Zenica za odlazak na međunarodno takmičenje u Republiku Sloveniju
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju tehničke kulture ZDK za odlazak na 50. Smotru naučno-tehničkog stvaralaštva u Veliku Kladušu
 47. Zaključak o primanju na znanje informacije o Pregledu nabavke opreme za period 2005-2010. godina
 48. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog postupanja u vezi sa pojedinačnim zahtjevima za novčane pomoći
 49. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 50. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 51. Zaključak o odlaganju razmatranja Zaključka o davanju saglasnosti na usaglašeni Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama na području ZDK
 52. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
 53. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu