Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 19. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.06.2011.godine

05 Jul 2011
12917 puta
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava poticaja inovatoru/nosiocu patenta Gujić Josipu iz Kaknja, na ime realizacije patenta pod nazivom „mehanizam za čišćenje i gašenje vatre u dimnjaku“, upisan u registar patenata pod brojem    BAP072578
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava poticaja inovatoru/nosiocu patenta Gujić Josipu iz Kaknja, na ime realizacije patenta pod nazivom „vrtni količ za navodnjavanje kap po kap“, upisan u registar patenata pod brojem BAP072577
 4. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“ d.o.o. „Dubrovnik“ Zenica, na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za period 01.01.-16.12.2010. godine
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta „Z-Chromoprom“ d.o.o. Usora, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Enker“ d.o.o. Tešanj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Inox trade“ d.o.o. Maglaj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Ascom“ d.o.o. Tešanj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Dilaver company“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Vibratech“ d.o.o. Visoko za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Lindapek“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Alma-Ras“ d.o.o. Olovo za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Velbos“ d.o.o. Begov Han, Žepče za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 14. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Pero“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 15. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Omega comerc“ d.o.o. Visoko za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 16. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu SPR „Non-stop“ Maglaj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 17. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Arel“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 18. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „S.P. Budo“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 19. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Alpina-Bromy“ d.o.o. Tešanj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 20. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu, usluge i promet „CarTrim“ d.o.o. Žepče za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 21. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „CarTrim“ d.o.o. Žepče za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 22. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Ame“ d.o.o. Breza za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 23. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu za proizvodnju „Conita“ d.o.o. Tešanj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 24. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Mašinska obrada motora“-obrt Šarić Sejad, Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 25. Zaključak kojim se zadužuju ministarstva, koja iz nadležnosti svog resora vrše dodjelu sredstava iz Budžeta po osnovu određenih kriterija, da analiziraju iste i po potrebi pokrenu proces njihovog inoviranja
 26. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje, kontrolu izrade i implementacije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 11. Skupštinu dioničara privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj
 28. Zaključak o odobravanju sredstava prof.dr. Karić Asimu iz Zenice na ime pomoći za izdavanje, te otkupa primjeraka knjige „Metalurške peći-Toplotni procesi i energija“
 29. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobilisanih branilaca, za novembar 2009. godine
 30. Zaključak o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime dijela troškova za adaptaciju stana Kepić Dragana, povratnika u Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih stambenih uslova
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na vodovodnu mrežu stambenog objekta Meškić Hadžire, povratnice u Čobe, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime plaćanja troškova rekonstrukcije krovne konstrukcije na ratnim dejstvima oštećenom stambenom objektu Šimić Marka, povratnika u Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih stambenih uslova
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu Župe „Svetog Ilije“ Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje filijalne crkve sa mrtvačnicom „Sveta Barbara“ u Stranjanima, općina Zenica, sa ciljem potpore održivog povratka
 35. Zaključak o prihvatanju Informacije o postupku izrade i sadržine Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-38-12116/11 od 08.06.2011. godine
 36. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole u Tešnju
 37. Zaključak o odobravanju sredstava d.d. „Univerzal promet“ iz Tuzle na ime otkupa primjeraka priručnika „Teškoće u čitanju i pisanju uzrokovane govorno-jezičkim smetnjama“, autorice prof.dr.sc. Šaćire Mešalić
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Gradski mješoviti hor“ iz Maglaja na ime dijela troškova za organizaciju humanitarnog koncerta „Jelena i prijatelji-srcem i pjesmom za Maglajlije“
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Nini Serdarević iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Topoljaku iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Besimu Baručiji iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Almiri Isić iz Zavidovića za odbranu doktorske disertacije
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Spahiji Kozliću iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Senadu Hasanspahiću iz Breze za odbranu magistarskog rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Davorki Dautbegović-Stevanović za odbranu magistarskog rada
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Selmi Begović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Mersiji Kasumović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Ajni Hodžić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Almi Petrušić-Kafedžić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Anti Lediću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Nini Salkić iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Enesu Hodžiću iz Tešnja za odbranu magistarskog rada
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Kandiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Anhelu Koluhu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Enesu Prasko iz Tešnja za odbranu magistarskog rada
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Ernadu Musiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 57. Zaključak o upućivanju prijedloga Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za davanje Autentičnog tumačenja odredaba člana 5. i 8. Zakona o koncesijama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/03)
 58. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 59. Zaključak kojim se utvrđuju Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 60. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj:13-34-10508-1/11 od 13.06.2011.godine u vezi Inicijative Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj:10-34-9683-2/11 od 15.04.2011.godine za davanje autentičnog tumačenja člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 61. Zaključak o vraćanju na doradu Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona