Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 20. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 21.06.2011.godine

11 Jul 2011
12045 puta
  1. Zaključak o prihvatanju Informacije o provedbi Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona
  2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  3. Zaključak kojim se prihvata Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  4. Zaključak kojim se prihvata Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  5. Zaključak o vraćanju na doradu Programa mera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona radi utvrđivanja konačnog teksta
  6. Zaključak o usvajanju informacije o prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada Skupštine za 2011. godinu
  7. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Programa rada Vlade za 2011. godinu