Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 22. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.06.2011.godine

11 Jul 2011
12481 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici
 2. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
 3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici obavljaju za studente I. Ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područja posebnih obilježja od značaja za Zeničko-dobojski kanton „Zaštićena prirodna cjelina Tajan, Žuča, Ribnica i Trstionica“
 6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za period januar-mart 2011. godin
 7. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2010. godini Javne ustanove „Dom penzionera“ Zenica
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje Općini Zavidovići na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Ekonomija-Batvice“/Korak 1-Faza II (opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom)
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta „Bešlić“ d.o.o. Visoko, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 11. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2011. godini
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini
 13. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi, poslanika Indire Mundžić, poslanika u Skuđštini Zeničko-dobojskog kantona
 14. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Svjetlost“ Zenica za implementaciju projekta „Podrška samostalnom stanovanju-življenju osoba sa poteškoćama u razvoju općine Zenica
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za sanaciju stambenog objekta povratnika Žugić Gojka iz Olova, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime kupovine agregata za Nikić Andriju, raseljeno lice iz Zavidovića, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Kovačević Borivoju, povratniku u Želeću, općina Žepče, na ime sanacije ratnim dejstvima oštećenog stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 18. Zaključak o davanju saglasnosti na Projekat „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciju UTTD „21. decembar“ na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za četrdesetsedam zaposlenika
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Ogrić Mevludinu iz Tešnja, putem JU Centar za socijalni rad Tešanj, na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Sokić Mukelefi iz Breze na ime pomoći u dijelu troškova za liječenje
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu sindikata BiH-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za realizaciju i provođenje programskih ciljeva u 2011. godini
 23. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanj
 24. Zaključak o primanju na znanje Informacije o provedenim aktivnostima na pripremi javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 25. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, pod nazivom Program kapitalnih ulaganja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2011. godinu
 26. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na razdjelu 22,  budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Ostali grantovi drugim nivoima vlasti“
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Pravoslavnoj crkvenoj opštini i parohiji u Maglaju na ime dijela troškova za sanaciju suvenirnice i palionika u hramu Sv.Ilije
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Zenica na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije „Dani Muhameda Seida Serdarevića
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu „Prosvjeta“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Fotografija-moj novi hobi“ i „Čitam, lijepo se izražavam i pišem kreativno“
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Folklornom ansamblu „Bosanski sevdah“ Kraševo, Tešanj na ime dijela troškova za organizaciju Međunarodne smotre folklora „Kraševo 2011“
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona na ime dijela troškova za organizaciju kulturnog programa u sklopu obilježavanja 9. maja-Dana zlatnih ljiljana i Dana pobjede nad fašizmom
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Stari grad“ iz Tešnja na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Vidimo se na tešanjskoj gradini 2011“
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „TOŠK“ iz Tešnja za organizaciju turnira u povodu priprema za narednu sezonu
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Judo klubu „Mahnjača“ iz Žepča za odlazak Adne Sejkanović na Balkansko prvenstvo u džudou u Makedoniji
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Eko ulica“ iz Zavidovića na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Podloga za lokalni ekološki akcioni plan“
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Muzej Tešanj na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Izložba srednjovjekovnih bosanskih povelja i pisama„
 37. Zaključak o odobravanju sredstava BM radiju iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju edukativno-zabavne emisije „Lasta“
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji „Mostovi prijateljstva BiH“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju manifestacije u povodu Dana omladine i sporta Republike Turske
 39. Zaključak o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2011. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline
 40. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-34-9955/10 od 05.04.2010. godine
 41. Zaključak kojim se zadužuju ministri da pristupe izradi prijedloga optimalne sistematizacije radnih mjesta u okviru svog resora
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići povodom obilježavanja značajnih datuma, na ime sufinansiranja manifestacija pod nazivom „Ponosan sam na svoje oslobodioce“
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona povodom obilježavanja značajnih datuma na području općine Maglaj, na ime sufinansiranja manifestacije pod nazivom „Septembarski dani otpora Maglaj 1992-1995“
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja projekta opremanja Kluba HVIDR-e u Žepču
 45. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku paketa opreme za RTG kabinet Službe za RTG dijagnostiku Opće bolnice Tešanj
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na ime pomoći za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu januar-maj 2011. godine
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Bosna Prevent“ iz Visokog na ime pomoći za održavanje finalnog turnira Bosne i Hercegovine u rukometu za kadete
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Auto moto klubu „Ujedinjeni-United“ iz Žepča na ime pomoći za organizaciju III. Međunarodnog moto susreta „Žepče 2011“
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Ajni Hasanbašić iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na 32. međunarodni muzički TIN festival za djecu i omladinu u Donjem Milanovcu
 50. Zaključak o primanju na znanje Informacije Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona o tužbama po osnovu potraživanja iz Pasivnog podbilansa u Republici Srbiji, koje je u ime Agencije za privatizaciju i Zeničko-dobojskog kantona vodio opunomoćenik Ortačko advokatsko društvo „Janković&Popović&Mitić“ iz Beograda (veza Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-13451/11 od 19.05.2011. godine)
 51. Zaključak koijm se zadužuje direktorica i Upravni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da sačine kraću informaciju, sa slijedom aktivnosti i prijedlogom mjera koje treba poduzeti sa ciljem obeštećenja za imovinu Zeničko-dobojskog kantona koja je bila predmet tužbi iz Pasivnog podbilansa u Republici Srbiji
 52. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu pravnika koji su radili na poslovima po osnovu potraživanja iz pasivnog podbilansa, kao i o radnjama koje su poduzimali u sudskim sporovima u kojima je učesnik Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 53. Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona
 54. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona