170. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.11.2018. godine

28 Jan 2019
19491 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, broj: 02-14-3402/18 od 26.02.2018. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2018. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 5. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u „BH EKSKLUZIV“ d.o.o. Maglaj u vidu pomoći za implementaciju projekta „Proizvodnja povrća, sadnog materijala i cvijeća u staklenicima i plastenicima“;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Sveučilište u Zagrebu);
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Njemačka agencija za akademsku razmjenu);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Ambasada Švicarske);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Grgić odvjetničko društvo);
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta);
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samiru Smailbegoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Sivri na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mustafi Hadžaliću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaji Šabiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Čauševiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Seniji Šehanović na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nizami Rudić-Aliefendić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Abidović-Mačković na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muvedetu Šišiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esadu Nadžaku na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu „Rudar“ iz Kaknja za finansijsku pomoć za troškove takmičenja u Ligi šampiona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za dodjelu sredstava za kotizaciju i registraciju igrača za sezonu 2018/19;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nedžadu Agiću iz Zenice za finansijsku pomoć za sudjelovanje u „Koloni sjećanja“ biciklom od Zenice do Vukovara;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Evropsko udruženje studenata prava Zenica-The Europen Law Students Association“, na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenjima iz Međunarodnog krivičnog prava u Den Haagu i iz Arbitražnog prava Willem C. Vis Moot u Beču;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za finansiranje troškova Međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju Hidajeta Kelešture, kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Veronike Subotić uposlenika Ministarstva za privredu kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta „Sanacija i asfaltiranje ulice Mala Trzna i Ćorin sokak-II faza“, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada“ , povodom obilježavanja godišnjice formiranja brigade 17. novembra;
 40. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma