173. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2018. godine

01 Feb 2019
18202 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 13.12.2018. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za Ministarstvo zdravstva;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva finansija za potpisivanje Aneksa 1 na Podugovor o kreditu za „Projekt energetske efikasnosti BiH“, broj: 07-14-10923-1/17 od 22.08.2017. godine;
 7. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za dopunu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom odbojkaškom klubu „Zavidovići“ iz Zavidovića za podršku projektu Međunarodne razmjene mladih odbojkašica sa odbojkašicama iz Italije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Judo klubu „Kakanj“ iz Kaknja za sufinansiranje organizacije turnira „Kakanj open 2108“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje odlaska na Balkansko prvenstvo u karateu Dubrovnik 2018 (BKF);
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme u 2018. godini;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje zgrada i liftovskih postrojenja u 2018. godini;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje u 2018. godini;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnog dijela za popravku linearnog akceleratora na Odjelu onkologije i radioterapije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke antidekubitalnih dušeka (madraca) za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke polisomnografa sa pratećom opremom za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za proizvodnju maline i kupine proizvođačima s područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške projektima u poljoprivredi kroz sufinansiranje administrativnih postupaka legalizacije uzgojnih i prerađivačkih kapaciteta;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava radi sufinansiranja troškova uspostavljanja i implementacije programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrovane farme muznih grla;
 33. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Muhamedu povratniku u Opšenik, općina Žepče, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Novi Miljanovci, općina Tešanj, na ime učešća u završetku radova na utopljavanju imamske kuće s ciljem potpore povratku na područje općine Tešanj;
 37. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma