174. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.12.2018. godine

05 Feb 2019
19366 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 173. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana . 21.12.2018. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Općinskog vijeća Vareš, vezanoj za prijedlog Programa rada Skupštine Kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane pojavom grada i obilnim kišnim padavinama, broj: 02-14-11463/18 od 13.07.2018. godine;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Vareš u svrhu finansiranja aktivnosti za obnovu starog grada Bobovaca;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2018. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo, na ime sufinansiranja programskih aktivnosti;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja u 2018. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja Potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava rezerve proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja jednog goveda oboljelog od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 15 pčelinjih društava;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavku opreme za opremanje veterinarskih laboratorija Instututa za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u vidu pomoći za rad udruženja sa područja Zeničko-dobojskoig kantona;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kulin ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 19. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Udruženju građana Moto club „Condor“ iz Zenice za finansijsku pomoć u realizaciji moto susreta MC „Condor 2018“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo akademiji „Olovo“ iz Olova za finansijsku pomoć u nabavci opreme;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava se Rukometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za finansijsku podršku i pomoć klubu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Fortuna“ iz Zenice za finansijsku podršku međunarodnih turnira u nogometu „Fortuna kup“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Sportski i naučno istraživački klub “Atom” iz Zavidovića za sufinansiranje izvođenja alpinističke ekspedicije na vrh Matterhorn;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu “Žepče” iz Žepča za sufinansiranje aktivnosti omladinskih selekcija;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Bosna” iz Visokog za sufinansiranje dijela troškova učešća u Premijer ligi i KUP-u BiH;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Moto udruženju „Tica“ iz Zenice za sufinansiranje manifestacije „Zimski moto susreti“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Babić Hajri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Amiri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima”;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za kontinuirano funkcionisanje Ustanove; (DODATNI ZAKLJUČAK 31-1)
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Anex Ugovora o načinu funkcionisanja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-10/18 od 11.12.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime podrške u organizaciji rada i realizaciji programskih aktivnosti u 2018. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Opšenik za završetak posljednje faze izgradnje kanlizacione mreže, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Ajan, profesorici engleskog jezika, za sufininasiranje štampanja knjige poezije „Miris duše“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zenica za finansiranje odlaska folklorne gurpe u Abu Dabi;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“, povodom obilježavanja četvrte godišnjice uspješnog rada;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca-PIMIS;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića u za sufinansiranje dijela troškova učešća na turniru omladinskih selekcija u Brčkom;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja za sufinansiranje aktivnosti Škole rukometa;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Hodžić Aliji, za finansiranje izdavanja knjige pod naslovom „Svrha jezika“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma