27. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.10.2019. godine

28 Nov 2019
15963 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 21.10.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 3. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Maide Tanović, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izradu Prijedloga Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za upućivanje u skupšitnsku proceduru Nacrta Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 6. Prijedlog Zaključka o Akcionom planu aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih i vremenski okvir za njihovu realizaciju;
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 1;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 2;
 9. Prijedlog Odluke o poništenju dijela postupka Javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 3, LOT 4 i LOT 6;
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 5;
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 7;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2019. godine;
 13. Prijedlog Odluke o isplati sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja mjere cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge na području Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozju proizvodnju za 2019. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) na distriktnim područjima Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2019. godinu;
 18. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 09-34-16463-7/19 od 24.10.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, za socijalno zbrinjavanje Čelebić Nihada, demobiliziranog borca Armije BIH, bivšeg radnika DD TI „VITEX” Visoko;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za socijalno zbrinjavanje Muharemović Mirsada i Hukić Mirsada, bivših uposlenika GP „BOSNA” d.d. Sarajevo;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Visoko za nabavku EKG aparata i defibrilatora;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za nabavku vakcina;
 24. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Ambasade SR Njemačke u Sarajevu;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane grada Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Kulin ban“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čabaravdić Maliku, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika-zbirke zadataka pod naslovom „Zbirka zadataka iz automatizacije: praktikum za studente Mašinskog i Metalurško-tehnološkog fakulteta“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Suadu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Maloljetničko prestupništvo“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berberović Edinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika-zbirke zadataka pod naslovom „Zbirka zadataka iz mehanike fluida“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amni Muhamedović, iz Maglaja, jedinom studentu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji je diplomirao sa uspjehom 10,00;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Fadil Dogdibegović - Dikan“ iz Kaknja na ime finansijske podrške za učešće Mješovitog hora na smotri horova u Bihaću;
 39. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/19, 13/19, 14/19, 15/19 i 18/19) i broj: 02-14-15744/19 od 21.10.2019. godine, za Kantonalnu upravu civilne zaštite;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Zavidovići radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Olovo radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Vareš“ iz Vareša za nabavku vatrogasnih ljestava.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma