31. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.11.2019. godine

17 Dec 2019
16836 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Blažević Selimu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Halidi, demobiliziranoj braniteljici iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulaglija Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čanić Mihretu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje dozvole za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimović Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta i izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkanović Bahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje dozvole za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sprečo Ejubu, ratnom vojnom invalidu 50% iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sprečo Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šiljić Sabitu, dobitniku ratnog priznanja „Srebreni štit“ iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Abdulahu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Hakiji, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čivić Enesu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasagić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kikić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Rahmanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, priključka na elektroenergetski sistem i priključka vode sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Semiru, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kusić Avdi, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Seidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Neimarlija Kenanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Admiri, udovici demobiliziranog branioca iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šljivo Sedinu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ezgeta Vinku, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husanović Fatimi, majci poginulog branioca iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kapić Rami, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju i izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Senadu, ratnom vojnom invalidu III grupe sa 90% vojnog invaliditeta iz Maglaja, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nalić Seidi, udovici demobiliziranog branioca iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajuković Mihradu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čolaković Enveru, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Doljančić Samiru, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gurda Rami, ratnom vojnom invalidu 60% iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imširović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kljajić Remzi, ratnom vojnom invalidu 90% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Muharemu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lagumdžić Mehmedu, ratnom vojnom invalidu 100 % II grupe iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pašalić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i sanacije stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Ševali, majci šehida/poginulog branioca iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Halilu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta i izgradnje kupatila sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trakić Rami, ratnom vojnom invalidu VII grupe sa 50% vojnog invaliditeta iz Olova u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnog vojnog invalida;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Višća Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Mesudu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Dževadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Deljkić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Durak Senadi, udovici šehida/poginulog branioca iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrić Begi, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Emiru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Esadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Feridi, udovici šehida/poginulog branioca iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Salki, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Edinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i priključka istog na elektroenergetsku i vodovodnu gradsku mrezu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i sufinansiranja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarotić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajić Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gašo Borislavu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavran Dragani, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida 100% iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavran Mati, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavrić Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grujo Anđi, supruzi umrlog demobiliziranog branioca iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurtušić Josipu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kutlo Bori, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brkić Refiku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malbašić Alfonzu, ratnom vojnom invalidu 20% i civilnom invalidu 100% iz Vareša, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama invalidnih lica sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pajt Dževadi, demobiliziranoj braniteljici iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Paviglija Augustu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sadiković Seidu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zubača Mirzetu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berhamović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Sadeti, udovici ratnog vojnog invalida 20% iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Breščić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džanko Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Idrizu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica požara, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Korman Elminu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kukolj Fatimi, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kvakić Halidu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lemeš Zahidu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušija Amri, djetetu šehida/poginulog branioca iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušinbegović Seminu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Eldinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Jusufu, ratnom vojnom invalidu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sudžuka Midhatu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uzunalić Mustafi, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog dotrajalosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zerdo Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Asimu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanje dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Ćašifu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćebić Mustafi, ratnom vojnom invalidu 90% iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanje dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Nefi, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Azemu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ridžal Hatidži, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Zavidovića, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Saletović Sulejmanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno priključka na vodovodnu mrežu, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Muji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zambaković Haći, demobiliziranoj braniteljici iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aličić Damiru, ratnom vojnom invalidu 90%, III grupe iz Zenice, u svrhu prilagođavanja unutrašnjih prostorija stana posebnim potrebama, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bečulić Razi, udovici šehida/poginulog branioca iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Đulan Refiji, udovici demobiliziranog branioca iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Fazili, udovici demobiliziranog branioca iz Zenice, u svrhu završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Muneveru, ratnom vojnom invalidu VIII grupe sa 40% vojnog invaliditeta iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Mirzetu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 106. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Hatidži, udovici šehida/poginulog branioca iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović Nedžadu, ratnom vojnom invalidu VIII grupe sa 40% vojnog invaliditeta iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 108. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Sedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 109. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Nijazu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 110. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Bosiljku, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 111. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dunđer Miroslavu, ratnom vojnom invalidu II grupe sa 100% vojnog invaliditeta iz Žepča, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 112. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Efendić Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 113. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husičić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Avdi, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 115. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lučić Mirku, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu sanacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Besimu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rešić Ševalu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Slišković Peri, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šumić Željku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i legalizaciju stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 120. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tutnjić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma