35. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.12.2019. godine

23 Dec 2019
16656 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana11.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.11.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.11.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.12.2019. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 05.12.2019. godine;
 6. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva, za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice općinske službe civilne zaštite Vareš;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Izvješaj o utrošku sredstava po Programima sa razdjela 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija ,,Unajmljivanje imovine i opreme“, ,,Nabavka opreme“, ,,Nabavka ostalih stalnih sredstava“ za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. za period evaluacije 2016.-2018. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju, Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Doboj-Jug;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju na lični zahtjev člana i imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj, iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole i člana iz reda roditelja i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Italije;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića, za sufinansiranje projekta organizacije rukometnog turnira za mlađe kategorije u povodu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” Breza, za sufinansiranje projekta “Dani Božidara Bunjevca”;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Dan bez interneta, dan bez mobitela”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Napretkov Božićni koncert u Žepču”;
 30. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-mrkog uglja na području općine Kakanj;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje jagodičastog voća;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava licima koji se bave proizvodnjom, zamrzavanjem i skladištenjem jagodičastog voća i povrća, na ime podrške za opremanje hladnjača za skladištenje i čuvanje jagodičastog voća i povrća;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Žepče prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Desnoobalni kolektor sa priključenjima na lijevoobalni kolektor rijeke Bosne“,
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstva općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih interventnih sredstava općini Usora kao pomoć u realiziranju projekta „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak-faza III“, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Kakanj kao interventna pomoć, za rekonstrukciju pumpne stanice vodovoda Hrastovac, za izradu projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornje Ričice i za dovršenje vodovoda Varalići;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Žepče kao interventna pomoć za završetak izgradnje fekalne kanalizacije Golubinja u MZ Golubinja i za ugradnju sistema filtera za pročišćavanje vode za piće u JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 39. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva veterinarskoj stanici „POLI-VET d.o.o. Zenica za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja životinja na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu veterinarske inspekcije;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kobilica Đemalu iz Kaknja za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu – II u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2019. godine;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zvekić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Rujnica, općina Zavidovići na ime rekonstrukcije krova i uklanjanja postojećeg, kancerogenog azbestnog krova na mjesnom domu u naselju Jolde, Mjesna zajednica Rujnica, općina Zavidovići;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom udruženju „Bijeli dvor - Ak Saray“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za održavanje 12. festivala duhovne muzike „Kajde iz Naistana“;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-10257/17 od 13.07.2017. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma