Poziv na učešće u procesu konsultacija-Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina

01 Sep 2020
4979 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 35. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/20), čime je pokrenut proces izrade iste. Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona je integrisani, multisektorski strateški dokument Zeničko-dobojskog kantona, koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave u zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Proces izrade Strategije razvoja odvijao se u nekoliko faza. U prvom koraku urađene su Socio-ekonomska analiza i Strateška platforma; u drugom koraku definisan je programski okvir – prioriteti, mjere i projekti; a zatim finansijski indikativni okvir.

Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, predviđen za konsultacije, dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Uzimajući u obzir da su radne verzije Socio-ekonomske analize i Strateške platforme već bile predmet javnih konsultacija u periodu maj-juni 2020. godine, pažnju treba usmjeriti na programski okvir – prioritete, mjere i projekte. Kroz proces konsultacija planirano je da se Nacrt dokumenta koriguje i dopuni informacijama, mjerama i projektima koji nedostaju, sa posebnim osvrtom na pandemiju COVID-19 i slične krizne situacije, te da iste budu obuhvaćene finalnom verzijom Strategije razvoja.

Komentari na Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina se unose u obrazac koji je u prilogu i isti je potrebno dostaviti do 30.09.2020. godine na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prilikom davanja komentara u obrascu, treba uzeti u obzir da će se u finalnom dokumentu Strategije razvoja svi relevantni prijedlozi i komentari integrisati, uz uvažavanje strateških pravaca viših nivoa vlasti i razvojnih potreba jedinica lokalne samouprave na području Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma