122. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.09.2021. godine

30 Sep 2021
934 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 121. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.09.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava vlasnicima pčelinjih društava i veterinarskim stanicama za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovani uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina životinja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za registrovanu organsku poljoprivrednu proizvodnju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava društvu „Smart televizija“ d.o.o. Tešanj za finansiranje produkcije informativno-edukativnog materijala radi promocije domaće poljoprivredne proizvodnje kroz poticaje za 2021. godinu u cilju povećanja obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana pčelara „POLEN“ Vareš, za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 9. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2021. godine, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama: ekonomski kod 614200 pozicija „Tekući transferi pojedincima i ekonomski kod 614300 pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke lijeka Tocilizumab - Actemra građanima Zeničko-dobojskog kantona, koji pravo na refundaciju nisu ostvarili iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za udruženja, vjerske organizacije i organizatore rada javnih kuhinja na drugim nivoima, koji organizuju rad javnih kuhinja i pružaju usluge javne kuhinje za građane na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava javnim zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova nabavke frižidera za provođenje procesa vakcinacije i ostalih neophodnih nabavki kapitalnog karaktera koje su u funkciji podržavanja hladnog lanca vakcinacije i sistema vakcinisanja;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju povremene komisije za izbor člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra Ministarstva zdravstva o imenovanju povremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse iz zdravstvene djelatnosti opće stomatologije;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra Ministarstva zdravstva o imenovanju povremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi iz ginekološke djelatnosti u specijalističkoj ordinaciji sa ultrazvučnom dijagnostikom;
 17. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva (putničkog motornog vozila) Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2021. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Fetić Hajrudinu iz Kaknja, u svrhu finansiranja troškova liječenja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Semini Keleštura, iz Zenice, državnoj prvakinji u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu u karateu koje se održava u Finskoj;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mahmić Nihadu, iz Zenice, u svrhu finansiranja vitaminizacije i nabavke opreme za maraton;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Ademu, ratnom vojnom invalidu IX grupe sa 30% vojnog invaliditeta iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čelebić Nahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Đulan Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Talam Elvedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trebo Elviru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Benjaminu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećić Šemsi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstava Bistrić Zajki, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Fajki, član porodice umrlog RVI 50% iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić Kadiri, član porodice poginulog branioca iz Zavidovića, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Sabahudinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Fazli Mirsatu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fojnica Ekremu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gluhić Nusretu, demobiliziranom branioca iz Zavidovića, u svrhu izmirenja duga po osnovu kupovine individualog stambenog objekta i stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Edinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husanović Safetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrić Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ikanović Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karahasanović Nafisi, udovici demobiliziranog branioca iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keserović Amiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Rami, ratnom vojnom invalidu 80% iz Zavidovića, u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nicević Lejli, dijete šehida iz Zavidovića, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omić Halidu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Osmandić Rasemi, demobiliziranoj braniteljici iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Osmanović Hakiji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skejić Mehmedaliji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Škulj Sinanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zambaković Seadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Ibrahimu, demobiliziranom branioca iz Zavidovića, u svrhu izmirenja duga po osnovu kupovine individualog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džinić Ismetu, ratnom vojnom invalidu 80% iz Zavidovića, za sanaciju sprata stambenog objekta nakon požara sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejdić Asimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za sanaciju stambenog objekta nakon požara sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Mejri, supruzi umrlog branioca iz Srebrenice, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gagulić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Senadi, udovici poginulog branioca iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdić Esadu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Strika Edinu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmić Hurmi, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i priključak stambenog objekta na elektrodistributivnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Efendić Edinu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Efendić Esadu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju/legalizaciju stambenog objekta, odnosno rješenje stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husičić Jasminu, ratnom vojnom invalida 50% iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kapić Kemalu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Fehimu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Sinanu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju/legalizaciju stambenog objekta, odnosno rješenje stambenog pitanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Senadu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Perković Ivanu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rešić Izeti, član porodice poginulog branioca iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šišić Mustafi, ratnom vojnom invalidu 40% iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tunjić Niki, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju/legalizaciju stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejić Stipi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ivić Petru, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Milić Ivici, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavrić Dragi, ratnom vojnom invalidu 50% iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grujo Marinku, ratnom vojnom invalidu 50% iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kutlić Mati, ratnom vojnom invalidu 30% iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mešić Fuadu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pauković Ankici, supruzi umrlog demobiliziranog branioca iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bobarić Ademu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Tešnja, u svrhu sanacije stambenog objekta i prilagođavanja potrebama oboljelog RVI, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćemanović Ibri, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu sufinansiranja izdavanja građevinske dozvole i izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Enesu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za izgradnju stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karahodžić Halidu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu temeljne sanacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ogrić Samilu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i priključka istog na elektroenergetsku i vodovodnu gradsku mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sinanović Smaji, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i sufinansiranja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smailbegović Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Salki, dobitniku ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trepčić Šemsudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i rješavanja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bradarić Safeti, ratnom vojnom invalidu 50% iz Maglaja, u svrhu sanacije stambenog stambenog objekta, radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Delić Fahiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu sanacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gračić Adnanu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžiedhemović Semiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasnić Adiju, ratnom vojnom invalidu 90 % III grupe iz Maglaja, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Seadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i završetka izgradnje do stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja i priključka na elektrodistributivnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kepić Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehmedović Salihu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu završetka sanacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Meškić Ćašifu, ratnom vojnom invalidu 70 % V. grupe iz Maglaja, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Sabini, član porodice umrlog ratnog vojnog invalida iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muminović Seadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nalić Admiru, ratnom vojnom invalidu 90 % III. grupe iz Maglaja, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Safić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkić Elviru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sirovica Amiri, demobiliziranoj braniteljici iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sirovica Damiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajlagić Eldaru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 106. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Ilijasu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkić Almiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu adaptacije i sanacije stambenog objekta, kao poseban slučaj stambenog zbrinjavanja;
 108. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brkić Muameru, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 109. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kondžić Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta- stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 110. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Česa Munibu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 111. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Delić Muli, član porodice poginulog branioca iz Visokog, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 112. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hindija Feridu, ratnom vojnom invalidu X grupe sa 20% vojnog invaliditeta iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 113. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Munjić Ćamilu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Šahizu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 115. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Žunić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ademović Fatimi, demobiliziranoj braniteljici iz Olova, za legalizaciju stambenog objekta i sanaciju istog nakon požara sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju se sredstava Avdibašić Pašagi, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta i izgradnje kupatila sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Edinu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Salihu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta i pomjrranje tla pored kuće sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 120. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelić Fadilu, porodici poginulog branioca iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 121. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delahmetović Ćazimu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 122. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kanjić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 123. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdan Refiku, denobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 124. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rapić Fati, majci poginulog branioca iz Olova, za sanaciju stambenog objekta i izgradnje kupatila sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 125. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sarajlić Sabriji, denobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 126. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Mirsadu, denobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 127. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Safetu, ocu poginulog branioca iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 128. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Višća Safetu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 129. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Halidu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 130. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Muji, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 131. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanspahić Ibrahimu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Breze, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 132. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaplan Ešrefu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 133. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smailbegović Nevzeti, majci poginulog branioca iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 134. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona;
 135. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 22. redovnu Skupštinu privrednog društva t.p. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 136. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 137. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 19.09.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka. 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma