19. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

08 Maj 2023
3075 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 19. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 10.05.2023. godine (srijeda) u 0830 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.04.2023. godine;
 2. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. - 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2023. godine;
 4. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2024. godina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći materijalno neosiguranim licima i licima u stanju socijalne potrebe;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja usluga UG „Medica“ Zenica - „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 9. Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period I -III mjesec 2023. godine;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-olova, cinka i barita, sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica Zapad-Rupice Istok-Tisovača-Droškovac-Veovača Istok-Bukovača, Općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na ležištu Hrastova kosa, Općina Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „KAMENICA“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2023/2024. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za rekonstrukciju i investiciono održavanje;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za nabavku opreme;
 20. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-3166/21 od 07.09.2022. godine;
 21. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-2916/21 od 07.09.2022. godine;
 22. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-2481/21 od 07.09.2022. godine;
 23. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-2101/22 od 18.10.2022. godine;
 24. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-606/21 od 07.09.2022. godine;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 28. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po dostavljenoj Fakturi Federalnog ministarstva finansija po osnovu kredita EBRD-a - Projekat poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Caritas Švicarske (CaCh) u svrhu sufinansiranja projekata implementacije mjera Energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objekatima na području Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Žepče;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju internih auditora.

 

PREMIJER
Amra Mehmedić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma