Pregled materijala sa 166. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 13.01.2010. godine

05 Okt 2010
12853 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama
 2. Zaključak kojim se prima na znanje Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići za period 01.01.- 30.06.2009. godine sa Revizijom Finansijskih izvještaja
 3. Zaključak kojim se sugeriše Skupštini preduzeća, Nadzornom odboru i  Upravi JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići  da ulože sve napore za urednu isporuku drvne mase preduzeću "Krivaja 1884", a s ciljem realizacije Zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona od 24.10.2008. godine
 4. Zaključak kojim se usvaja Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini
 5. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da informiše Vladu Zeničko-dobojskog kantona o mogućnostima prijema stručnog lica u svojstvu sanitarnog inspektora
 6. Zaključak kojim se usvaja Informacija o provođenju postupka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, jesenja faza u 2009. godini
 7. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje aktivnosti od značaja za pregovore sa Federalnim zavodom PIO/MIO u svrhu rješavanja statusa JU "Dom penzionera" Zenica
 8. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Parlić Mirsada na mjesto direktora OŠ "Hajderovići" Zavidovići
 9. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Manso Muje na mjesto direktora Mješovite srednje škole "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 10. Rješenje o razrješenju Mujkić Mustafe sa mjesta člana  Školskog odbora Srednje tehničke škole Zavidovići
 11. Rješenje o konačnom imenovanju  Mujkić Ramiza na mjesto člana  Školskog odbora Srednje tehničke škole Zavidovići
 12. Rješenje o razrješenju Cicmil Ljiljane sa mjesta člana  Školskog odbora  OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 13. Rješenje o konačnom imenovanju Turan Suade na mjesto člana  Školskog odbora  OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za kupovinu telefax aparata za Ured Premijera
 15. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-33040/09. od 30.12.2009. godine
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine za korisnika Biznis servis centar na poziciji: Tekuće potpore iz inostranstva

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma