Pregled materijala sa 185. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 07.07.2010. godine

05 Okt 2010
12547 puta
 1. Zaključak o povlačenju sa rasprave tačke: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Akcionog plana za efikasniji rad inspekcija sa izvršenom analizom stanja u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
 3. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju  Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti
 4. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u IV. kvartalu 2009. Godine
 5. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u IV. kvartalu 2009. Godine
 6. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da organizuje sastanak sa stečajnim upravnikm ŠIP Stupčanica" d.d. Olovo u stečaju sa ciljem informisanja članova Vlade o stanju u preduzeću
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona
 8. Odluka o preraspodjeli  sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetske korisnike Stručna služba Vlade i Ministarstvo finansija
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime sufinansiranja izgradnje Spomen-obilježja palim braniteljima, Donja Borovica, općina Vareš
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Hutinović Šefiku iz Zavidovića, 60% ratnom vojnom invalidu VI grupe, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović Mahmutu iz Ravna, općina Maglaj 70% ratnom vojnom invalidu V grupe, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Aganović Zikretu iz Željeznog Polja, općina Žepče, 70% ratnom vojnom invalidu V grupe, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanović Rasimu iz Zavidovića, demobilisanom braniocu, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Bajrić Bajri iz Zavidovića, demobilisanom braniocu, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Kahriman Muniri iz Maglaja, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Mirsadi Gaši iz Zenice, supruzi poginulog braniocu i licu u stanju socijalne potrebe, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Jasmini Hadžić iz Maglaja, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Nadiri Kaharović iz Zavidovića, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Feridi Bečirhodžić iz Kaknja, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 20. Odluka o uvećanju  sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova za nabavku i ugradnju materijala za završetak radova na rekonstrukciji stambenog objekta Bešlija Nize iz Kruševa, općina Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć od zančaja za realizaciju programskih zadataka udruženja u 2010. Godini
 23. Zaključak o odobravanju sredstava NIP „Naša riječ“ Zenica kao pomoć za realizaciju reportaže sa „Marša mira – trasa smrti do slobode“ i svečanog skupa u Memorijalnom centru u Potočarima
 24. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godine za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna specijalna škola Zenica
 25. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj
 26. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak, Usora
 27. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“, Visoko
 28. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole Zenica
 29. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne specijalne škole u Zenici (Čatibušić-Omerović Emina)
 30. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne specijalne škole u Zenici (Mešković Fuad)
 31. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne specijalne škole u Zenici (Gulam Mubera)
 32. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne specijalne škole u Zenici (Sarajlić Sanela)
 33. Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednje stručne škole Kakanj  (Džomba Edin)
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Saobraćajnom i uslužnom društvu za prijevoz putnika „Abus line“ d.o.o. Jelah na ime troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Državno takmičenje iz matematike
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu fizičara u Bosni i Hercegovini na ime troškova odlaska Husremović Faruka, učenika Prve gimnazije u Zenici, na 41. međunarodnu olimpijadu fizičara
 36. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-12821/10 od 20.04.2010. godine
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime dijela troškova za odlazak na Festival folklora u Ankaru, Turska
 38. Zaključak o utvrđivanju preostalog dijela projekata koji će se finansirati iz sredstava propisanih članom 1. Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa
 39. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 40. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 41. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju klizišta u zaseoku Suljakovići u Gornjoj Liješnici, općina Maglaj
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj kao pomoć za intervenciju na području ugroženom klizištem u zaseoku Suljakovići u Gornjoj Liješnici, općina Maglaj
 43. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razliku između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, za maj 2010. Godine
 44. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razliku između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju, za maj 2010. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma