Pregled materijala sa 112. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.03.2009. godine

09 Nov 2010
11485 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju
 2. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Stručna služba Vlade da usaglase i sačine tekst  Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju u skladu sa izmjenama usvojenim na sjednici Vlade
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici
 4. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Stručna služba Vlade da sačine tekst  Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici usaglašen sa utvrđenim tekstom Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izvršenju sankcija u zeničko-dobojskom kantonu
 6. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva-tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima (protektiranje guma ECE 109) privrednom subjektu "SINTEX" d.o.o. Doboj-jug
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima ISO 9001:2000 privrednom subjektu "BOSNA VET" d.o.o. Zenica
 10. Zaključak kojim se odobravaju finansijska sredstva Udruženju privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj na ime sufinansiranje manifestacije 5.Sajam privrede "Biznis 2009"
 11. Zaključak kojim se odobravaju finansijska sredstva Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona  na ime pomoći za realizaciju finansijskih aktivnosti
 12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja za 2008. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2008. godinu  Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava iz oblasti šumarstva za 2008. godinu  Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu- Kantonalne uprave za šumarstvo
 15. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Fahrije Arnaut na mjesto direktorice Osnovne škole "Vladimir Nazor" Zenica
 16. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor"
 17. Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladimir Nazor" Zenica
 18. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Skender Kulenović" Zenica
 19. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Skender Kulenović" Zenica
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Tešanja na ime pokrivanja dijela troškova za realizaciju projekta "Tešanj čita"
 21. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo za troškove adaptacije stambene jedinice raseljenog lica Dedić Hamza, Olovske Luke, Olovo
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Burdalić Muji iz Zavidovića kao pomoć u snošenju dijela troškova sanacije kuće oštećenje klizanjem zemljišta
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Mijić Marinki iz Žepča  kao pomoć u snošenju dijela troškova za obezbjeđenje psa vodiča za slijepe osobe
 24. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 25. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 26. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 27. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 28. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica
 29. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica
 30. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica
 31. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica
 32. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-1938/09 od 23.01.2009. godine koji se odnosi na odobravanje sredstava za potrebe Ministarstva finansija
 33. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove- mobilni aparati
 34. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš na ime troškova goriva za mehanizaciju  usljed elementarne nepogode- snijega
 35. Zaključak kojim se ovlašćuje Ministar finansija za potpisivanje Ugovora o prodaji robe na kredit sa direktorim trgovačkih preduzeća

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma