Pregled materijala sa 113. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 13.03.2009. godine

09 Nov 2010
11542 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009.
 2. Zaključak o formiranju Radne grupe za izradu "Programa mjera štednje za 2009. godinu"
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama
 5. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu za period januar-decembar 2008. godine Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (godišnji izvještaj)
 6. Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa otpadnih materijala
 7. Odluka o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona u svrhu izmirenja troškova zakupa poslovnog prostora u zgradi RMK Promet zenica
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima za zaštitu na radu OHSAS 18001:2007 privrednom društvu "IGM" d.o.o. Visoko
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima ISO 9001:2000 privrednom subjektu "PAK-RAMPART" d.o.o. Visoko
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima HACCP privrednom subjektu "PAK-RAMPART" d.o.o. Visoko
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima ISO 9001:2000 privrednom subjektu "ALGOJA" d.o.o. Tešanj
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima ISO 9001:2000 privrednom subjektu "KRIVAJA METALI" d.o.o. Zavidovići
 13. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu za 2009. godinu
 14. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod ABS Banke d.d. Sarajevo za 2009. godinu
 15. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB  d.d. Zenica za 2009. godinu
 16. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog za 2009. godinu
 17. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union Banke d.d. Sarajevo za 2009. godinu
 18. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog ESCROW transakcijskog računa za 2009. godinu
 19. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog  transakcijskog računa- sredstva ostvarena po osnovu posebnog poreza na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2009. godinu
 20. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB  d.d. Zenica za 2009. godinu
 21. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za 2009. godinu (IKB Zenica)
 22. Zaključak kojim se odobrava isplata poticaja za nabavku plastenika (Omerhodžić Ćamil Breza, Karahodžić Munir Kakanj, Pašalić Senad  Zenica)
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Jedinstvenoj organizaciji boraca BiH "Unija veterana" Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja obilježavanja 15.04. Dana Armije BiH
 24. Odluka o odobravanju sredstava udruženju "Humanost- societas humanitatis" Zenica za implementaciju projekta "Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" u Maglaju za mart
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Lozančić Ani iz Žepča na ime snošenja dijela troškova liječenja i kupovine lijekova
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Tatarević Nadžad iz Zenice na ime pomoći za troškove liječenja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Topalović Binasa iz Zenica na ime snošenja dijela troškova boravka sina Mustafe u terapijskoj zajednici Trnovci Kakanj
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Fetić Sabaheta iz Zenica na ime snošenja dijela troškova boravka sina Amela u terapijskoj zajednici Marjanovac
 29. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo zdravstva da putem Kantonalnog zavoda za borbu protiv ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona prikupe podatke i dostave informacije Vladi
 30. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-37226/08 od 01.12.2008. godine koji se odnosi na izmirenje obaveza Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na ime učešća troškova liječenja za Kapetanović Semira iz Zavidovića
 31. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Aida Šišić-Hakulija na poziciju direktorice Gimnazije "Muhsin Rizvić" u Kaknju
 32. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije "Transfer za Franjevačku gimnaziju" za I-III 2009. godine
 33. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije "Transfer za  naučno-istraživačku djelatnost" za januar-mart 2009. godine
 34. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije "Transfer za smještaj studenata u studentske centre" za januar-mart 2009. godine
 35. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije "Muhsin Rizvić" u Kaknju
 36. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Muhsin Rizvić" u Kaknju
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom udruženju gluhih i nagluhih u Zeničko-dobojskom kantonu iz Zenice na ime dijela troškova učešća  na Međunarodnom turniru u malom nogometu u Istambulu u aprilu 2009. godine
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Liga Mladih "Trica Mann Hummel" iz Tešnja na ime dijela troškova učešća  u završnici košarkaškog kadetskog Državnog prvenstva BiH
 39. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline na zaključivanje ugovora o redovnom održavanju regionalnih cesta za period od 15. marta 2009. godine do donošenja Budžeta Kantona za 2009. godinu i godišnjeg plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta
 40. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva finansija (mašina za kovertiranje)
 41. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  (police)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma