Pregled materijala sa 117. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.04.2009. godine

09 Nov 2010
11574 puta
 1. Zaključak kojm se prima k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2008. godinu
 2. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Ministarstvo unutrašnjih poslova da iniciraju sastanak sa predstavnicima Općinskog i Kantonalnog suda u Zenici  radi razmatranja funkcije pravosuđa u svrhu poboljšanja bezbjednosne situacije u ZDK
 3. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru ZDK da zaključi sporazum o izmirenju duga sa Općinom Breza kao tražiocem, radi dopune
 4. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja kantonalnom pravobranilaštvu ZDK da zaključi sporazum o načinu i rokovima izvršenja presude br. Ps-59/99 Općinskog suda u Zenici sa GP "Bosna" d.d. Sarajevo kao izvršenikom, radi dopune
 5. Zaključak o usvajanju Informacije o energetskim potrebama, potrošnji energije i energenata u Zeničko-dobojskom kantonu za 2009. godinu
 6. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu  da definiše Dokument energetskog bilansa za područje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (na ime redovnih obaveza i aktivnosti)
 8. Zaključak o usvajanju Informacije o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu i planovi gospodarenja za 2009. godinu
 9. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo da radi očuvanja prirodne strukture šuma animira vlasnike privatnih šuma na učešće u pošumljavanju
 10. Odluka o davanju saglasnosti i kriterijima za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Pajtov Han" na rijeci Dumača u općini Vareš
 11. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 12. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2008. godinu
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmić Huseinu iz Zenice kao pomoć u teškoj materijalnoj situaciji porodice uzrokovane bolešću i nezaposlenošću
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Ibreljić Muhamedu iz Zenice kao pomoć u teškoj materijalnoj situaciji porodice
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ćosatović Fiki iz Tešnja kao pomoć u svrhu liječenja i operacije očiju
 16. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
 17. Zaključak kojim se formira Interresorna radna grupa za izradu Nacrta Strategije omladinske politike na području ZDK za period 2009.-2014. godine
 18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava za nabavku opreme za 2008. godinu Službe za zajedničke poslove
 19. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu
 20. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera (tonski snimač Olympus)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma