Pregled materijala sa 118. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 08.04.2009. godine

09 Nov 2010
11710 puta
 1. Zaključak kojim se daje mišljenje da nije prihvatljiv Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona  koji je podnijela skupštinska Komisija za nadzor rada policije
 2. Zaključak kojim se vrše izmjene Programa rada Vlade za 2009. godinu (brisanje Zakona o sportu- prijedloga i nacrta)
 3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da putem Univerziteta urgira  u Ministarstvu civilnih poslova da se utvrdi "Nacrt Pravilnika o korištenju akademskih titula  te sticanju stručnih i naučnih zvanja"
 4. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman II na Prijedlog Programa rada Skupštine za 2009. godinu (za brisanje Zakona o sportu)
 5. Zaključak kojim se prihvata Informacija o provođenju ustavnih odredbi o konstitutivnosti naroda u javnim institucijama Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak kojim se ovlašćuje Kantonalno pravobranilaštvo Zeničko-dobojskog kantona da zaključi Sporazum o načinu i rokovima izvršenja Rješenja o izvršenju br. 056-0-Ip-08-000897 od 11.02.2009. Općinskog suda u Sarajevu sa GP "Bosna" d.d. Sarajevo kao izvršenikom
 7. Zaključak kojim se prima k znanju Informacija o usklađenosti plana upisa studenata na Univerzitetu u Zenici sa potrebama tržišta rada
 8. Zaključak kojim se daje mišljenje da nije prihvatljiv Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona  koji je podnijela skupštinska Komisija za nadzor rada policije
 9. Zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 10. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
 11. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 12. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2008. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak kojim se prima k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2008. godinu
 14. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora OŠ "Ahmed Muradbegović" Donji Kakanj na period od četiri godine
 15. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići koje isporuči privrednom društvu "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za mjesec januar
 16. Zaključak o odobravanju sredstava karate klubu "Hasen-Do" iz Zenice za organizaciju 16. karate kupa "Hasen-Do"
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu "Bosna" iz Visokog za učešće omladinske selekcije na internacionalnom turniru u Berlinu
 18. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 19. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Kantonalno pravobranilaštvo Zenica, Sekretarijat za zakonodavstvo i Stručna služba Vlade da pokrenu inicijativu za raskidanje Općeg kolektivnog i granskih ugovora u FbiH
 20. Zaključak kojim Vlada ZDK traži od Vlade FBiH da pokrene inicijativu za potpisivanje anexa Općeg i Granskih ugovora radi stavljanja moratorija na primjenu ugovora za vrijeme trajanja krize
 21. Rješenje o imenovanju Radne grupe radi rješavanja statusa i knjiženja imovine date na korištenje i upravljanje drugim subjektima, evidentirane u Elaboratu Centralne popisne komisije
 22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli koncesije za snabdijevanje gasom MZ "Jelah" Tešanj privrednom društvu "PLIN-KOMERC" d.o.o. Tešanj
 23. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići koje isporuči privrednom društvu "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za mjesec februar
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine  Omladinski hor Zenica na ime dijela troškova za gosovanje u Italiji
 25. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području ZDK u 2009. godini radi konsultacija sa Agencijom za javne nabavke
 26. Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, održavanja rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2009. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 27. Zaključak kojim se odobrava isplata sredstava na ime poticaja za uređenje poljoprivrednog zemljišta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma